Jako iż duża część Polsków posiada korzenie na wschodzie (dawne wschodnie województwa Rzeczpospolitej) warto przedstawić przewodnik archiwalny przygotowany przez Pana Mieczysława Ryszarda Lewandowskiego.

[Archiwum Główne Akt Dawnych]

ul. Długa 7
00-263 Warszawa

Telefon: (0-22) 831-54-91/93, 635-45-32/33 (centrala)
Fax: (0-22) 831-16-08

W AGAD przechowywane są tylko akta metrykalne z terenów przedwojennych województw: lwowskiego, stanisławowskiego, tarnopolskiego i wołyńskiego leżących obecnie na terenie Ukrainy następujących wyznań:

  • rzymskokatolickiego (XVII – XX wiek),
  • greckokatolickiego (XVIII – XX wiek),
  • wyznań ewangelickich (XVIII – XX wiek),
  • mojżeszowego (XIX – XX wiek),
  • prawosławnego (XIX – XX wiek)

[Archiwum Zabużańskie, Przy Urzędzie Stanu Cywilnego w m. St. Warszawie, Oddział Śródmieście]

ul. Smyczkowa 14
02-678 Warszawa

Telefon: (0-22) 847-48-21
Fax: (0-22) 847-88-36

Przechowywane są tu akta metrykalne z terenów przedwojennych województw lwowskiego, stanisławowskiego, tarnopolskiego i wołyńskiego leżących obecnie na terenie dzisiejszej Ukrainy następujących wyznań:

  • rzymskokatolickiego od 1900 roku do II wojny światowej,
  • wyznań ewangelickich od 1900 roku do II wojny światowej,
  • mojżeszowego od 1900 roku do II wojny światowej.

[Archiwum, Biblioteka i Muzeum Metropolii Lwowskiej obrządku łacińskiego tzw. Archiwum Abpa Eugeniusza Baziaka]

ul. Kanonicza 13
31-002 Kraków

Telefon: (0-12) 411-37-40

Archiwum zawiera tylko rzymskokatolickie księgi metrykalne (XVI-XX wiek).

[Archiwum Państwowe w Przemyślu]

ul. Lelewela 4
37-700 Przemyśl

Telefon: (0-16) 670-35-38
Fax: (0-16) 670-76-34

Zawiera księgi metrykalne rzymskokatolickie i greckokatolickie zasadniczo z miejscowości, które są położone w Polsce.

[Archiwum Archidiecezjalne w Białymstoku]

ul. Warszawska 46
15-077 Białystok

Zawiera szczątkowe akta parafii z archidiecezji wileńskiej.

[Archiwum Diecezjalne w Drohiczynie]

ul. Kościelna 10
17-312 Drohiczyn

Pzrechowuje akta z parafii z terenu diecezji pińskiej.

[Uwaga !]

Niektóre parafie na Opolszczyźnie i Małopolsce posiadają księgi metrykalne z terenów wschodnich. Część zbiorów niektórych parafii z byłego województwa wołyńskiego zachowała się w zbiorach archiwalnych KUL w Lublinie.

Część dokumentów jeszcze nie przekazanych Polsce (do Archiwum Zabużańskiego) lub tez duplikaty ksiąg metrykalnych zawierają zasoby:

[Centralnyj Derżawnyj Istorycznyj Archiw Ukrainy, m Lwiw]

pl. Soborny 3a
7908 Lwiw

Telefon: (0-0380-322) 72-30-63
Fax: (0-0380-322) 72-35-08

 

[Archiw ZAGS]

Getmana Doroszenko 23
7901 Lwiw

Zawiera dokumenty z XX wieku.