[łacina]

[polski]


ab intestatobez testamentu (zmarły)
abamitasiostra prapradziadka
abavunculusbrat praprababki
abavusprapradziad
abava, abaviapraprababka
abmaterterasiostra praprababki
abnepospraprawnuk
abneptispraprawnuczka
abpatruusbrat prapradziadka
adolescensmłodzieniec, dziewczyna, panna
adulter, adulteratorcudzołożnik
adultera, adulteratrixcudzołożnica
affinispowinowaty, szwagier
affinitaspowinowactwo przez małżeństwo
agnatuskrewny po mieczu
aliaszwany też
alumnuswychowanek
amittaciotka, siostra ojca lub matki
amitta magnasiostra dziadka lub babki
amitta majorsiostra pradziadka lub prababki
amitta maximasiostra prapradziadka lub praprababki
amittalis fraterbrat cioteczny
amittalis sororsiostra cioteczna
arboretumdrzewo genealogiczne, rodowód
atavuspraprapradziad
ataviaprapraprababka
avunculuswuj, brat matki (rodzony lub stryjeczny)
avunculusmagnus brat babki
avunculus majorbrat prababki
avuncularis fraterbrat wujeczny
avuncularis sororsiostra wujeczna
avusdziadek
ava, aviababka
baptizatiochrzest
baptizatusochrzczony
beate memoriaeświętej pamięci, nieżyj±cy
cognatuskrewny po kądzieli
cognatus fraterbrat przyrodni z innego ojca
conjugalismałżeński
conjugatisżonaty, zamężna
conjugesmałżonkowie
consanguinei proximioreskrewni bliżsi
consanguinei remotikrewni dalsi
consobrinussiostrzeniec, bratanek
consobrinasiostrzenica, bratanica
consocerteść
consororinizrodzeni z dwóch sióstr
consorsżona
conthoralisżona
copulatiozaślubiny
declaratio nullitatis matrimoniiunieważnienie małżeństwa
defunctus, denatuszmarły
familia defunctawygasła rodzina
filiasterbratanek
filiastrabratanica
filiussyn
filius naturalissyn nieślubny
filiacórka
fraterbrat (także stryjeczny)
fratriabratowa
gemellus, geminusbliźniak
generzięć
genetrixmatka
genitorojciec
gensród
germanusrodzony (brat)
glosbratowa, szwagierka
gradusstopień (pokrewieństwa)
humatiopogrzeb
illataposag
illegitimusnieślubny
impuditianierząd
incestuskazirodztwo
infansdziecko
innuptusnieżonaty
innuptaniezamężna
intestatusbez testamentu (zmarły)
inventusznajda (dziecko)
juveniskawaler
lenastręczycielka
levirbrat męża, szwagier
liber, liberastanu wolnego
liberidzieci
majoresprzodkowie
maritażona
maritusmąż
matermatka
mater antiquababka
maternamatka chrzestna
materteraciotka, siostra matki
matertera magnasiostra babki
matertera majorsiostra prababki
matrimonialismałżeński
matrimoniummałżeństwo, ślub
matrimonium clandestinumślub potajemny
matrimonium claudicansmałżeństwo nieskonsumowane
matrimonium conscientiaeślub potajemny
matrimonium morganaticummałżeństwo morganatyczne (bez praw dzieci)
matrimonium putativummałżeństwo unieważnione
matrimonium virgineummałżeństwo ze ślubem czystości
matrinamatka chrzestna
matrueliskuzyn, syn siostry matki
mortuuszmarły
natusurodzony, syn
neposwnuk, bratanek
neptiswnuczka, bratanica
nothusdziecko nieślubne
novercamacocha
novercusojczym
nurus, nuruasynowa
nutrixmamka
obstetrixpołożna
olimnieżyjący, niegdyś
orphanussierota bez ojca
parentesrodzice
paterojciec
pater adoptivusteść
pater antiquusdziadek
patrinirodzice chrzestni
patruelis fraterbrat stryjeczny
patruelis sororsiostra stryjeczna
patruelis germanus fraterbrat rodzono-stryjeczny (syn rodzonego stryja)
patruelis germana sororsiostra rodzono-stryjeczna
patruusstryj
patruastryjenka
patruus germanusstryj rodzony, brat ojca
patruus magnusbrat dziadka
patruus majorbrat pradziadka
pellexkonkubina
per matrimonium subsequens legitimatusprawe dziecko przez późniejsze małżeństwo rodziców
posteripotomkowie
posthumuspogrobowiec
privignuspasierb
privignapasierbica
proamitasiostra pradziadka
proavunculusbrat prababki
proavuspradziad
proaviaprababka
progenermąż wnuczki
progenetrixmatka rodu
progenitorojciec rodu
prolespotomstwo, dzieci
promaterterasiostra prababki
proneposprawnuk
proneptisprawnuczka
pronurusżona wnuka
propatruusbrat pradziadka
propinquuskrewny
prosocerdziadek męża lub żony
prosocrusbabka męża lub żony
provisor puerorumopiekun dzieci
provisuszaopatrzony sakramentami (zmarły)
pueridzieci
pupillussierota bez matki
quasimatrimoniummałżeństwo ze ślubem czystości
quondamzmarły, niegdyś
radixpochodzenie, ród
relictawdowa
relictuswdowiec
renatusochrzczony
repudiumrozwiązanie (małżeństwa)
requiscat in pace, R.I.P.niech spoczywa w pokoju
restitutio naturaliumuznanie nieślubnego dziecka
scortatiocudzołóstwo
secundo votopo raz drugi żonaty, zamężna
senectusstarość
senexstarzec
separatio a toro et mensa,
separatio quoad torum et mensam
separacja od łoża i stołu
sepulcrumgrób
sepulturapogrzeb
sepultuspogrzebany, pochowany
socerteść
socrusteściowa
sororsiostra
sororarius, sororiusmąż siostry
sororinussiostrzeniec
sororinasiostrzenica
sponsanarzeczona, żona
sponsusnarzeczony, mąż
sponsor fideiojciec chrzestny
spuriusz nieznanego ojca
stemmawywód przodków, rodowód
stuprum violentiumgwałt
susceptorojciec chrzestny
susceptrixmatka chrzestna
trigeminitrojaczki
tumulatuspogrzebany
tumulusgrób
tutoropiekun
ultimus familiaeostatni z rodziny
uterinusprzyrodni, z innego ojca
uxorżona
uxor gratuitakonkubina
uxoratusżonaty
viduawdowa
viduuswdowiec
virgodziewica, panna
vitricusojczym
vulgo quaesitusnieślubne dziecko

źródło: Rafał T. Prinke: Poradnik genealoga amatora, Warszawa 1992