źródło: Archiwum Państwowe w Gdańsku [ link ]

[przewodnik dla rozpoczynających poszukiwania – krok po kroku]

 1. Określ zakres poszukiwań węższy (rodzice, dziadkowie, pradziadkowie, itd.), czy też szerszy (wujkowie, ciocie, itd.) oraz czy interesuje cię tylko pochodzenie po mieczu (ojciec, dziadek), czy również po kądzieli (matka, babcia).
 2. Gromadź informacje – dokumenty, relacje ustne, pamiątki.
 3. Porządkuj informacje – określaj skąd pochodzą, szukaj potwierdzeń z innych źródeł. Dbaj o to, aby do każdej informacji (nazwiska, miejscowości, daty, itd.) zawsze móc przyporządkować źródło jej pochodzenia.
 4. Bądź krytyczny przy wysłuchiwaniu relacji ustnych. Pamięć ludzka jest zawodna i twoim rozmówcom mogą się mylić fakty, daty i osoby. Zawsze szukaj potwierdzenia zebranych relacji ustnych w bardziej wiarygodnych źródłach.
 5. Zgromadź i przejrzyj rodzinne dokumenty: dowody osobiste, paszporty, metryki urodzenia, ślubu, śmierci, pamiętniki, fotografie, wycinki z gazet, listy, itp.
 6. Odwiedź miejsca związane z rodziną, szczególnie cmentarze można tam niekiedy odnaleźć groby ludzi o tym samym nazwisku, o których reszta rodziny już nie pamięta. To pozwoli na uzupełnienie zebranych danych.
 7. Organizuj spotkania i zjazdy rodzinne, w ich trakcie można uzyskać często wiele cennych informacji
 8. Skorzystaj z archiwów państwowych, diecezjalnych i parafialnych oraz urzędów stanu cywilnego.
 9. Szukaj w Internecie poprzez wyszukiwarki. Korzystaj z serwisów genealogicznych. Szukaj osób o podobnym, czy tym samym nazwisku (zapisuj każdy adres e-mail takich osób).
 10. Zbuduj stronę w Internecie – choćby najprostszą, ale zawierającą interesującą informację o twoich poszukiwaniach, podaj tam swój adres internetowy – zainteresowani trafią do ciebie sami. Musisz zadbać by wyszukiwarki internetowe zindeksowały twoją stronę.
 11. Wykorzystaj dostępne w Internecie oprogramowanie do tworzenia genealogicznych baz danych oraz automatycznego tworzenia stron internetowych.
 12. Staraj się opublikować nie tylko w Internecie wyniki swoich poszukiwań.

[informacje dla korzystających z akt genealogicznych w pracowniach naukowych archiwów państwowych]

 • Korzystanie ze zbiorów jest bezpłatne.
 • Akta kościelne i stanu cywilnego na Pomorzu spisane zostały przeważnie w języku niemieckim pismem neogotyckim, różniącym się bardzo od obecnie używanego, ponadto część akt kościelnych sporządzono w języku łacińskim.

[co należy robić gdy przyjdzie się do archiwum – krok po kroku]

 1. wpisać się do księgi wizyt w pracowni naukowej,
 2. w czasie pierwszej wizyty wypełnić formularz dla korzystających z pracowni naukowej,
 3. posiadając informacje o nazwiskach, miejscu pochodzenia, wyznaniu poszukiwanych osób oraz dawnych nazwach miejscowości, odnaleźć w przewodniku po zbiorach interesujące zespoły i kolekcje akt. W tym celu można skorzystać również z komputerowych baz danych: ELA (ewidencja ludności), PRADZIAD (informacja o miejscu przechowywania akt genealogicznych w sieci archiwów państwowych),
 4. złożyć zamówienie na rewersie. Wpisać imię i nazwisko, sygnaturę wybranego tomu akt i aktualną datę, tak samo wypełniając obie części rewersu,
 5. jednorazowo można zamówić maksymalnie 5 tomów akt lub rolek mikrofilmów. Czas oczekiwania na akta wynosi około 1 godziny,
 6. kopiowanie materiałów jest odpłatne – cennik znajduje się w pracowni naukowej lub na stronie internetowej Archiwum Państwowego w Gdańsku.
 7. w pracowni naukowej Archiwum Państwowego w Gdańsku w celach wyszukania informacji o archiwaliach mozna skorzystać równiez z Internetu