powstańcy wielkopolscy

Urząd Miasta Poznania przygotował internetową wyszukiwarkę miejsc pochówku powstańców wielkopolskich. Spis zawiera 3,4 tys. nazwisk powstańców spoczywających na poznańskich cmentarzach.

Wyszukiwarka grobów

Każdy, kto chce dowiedzieć się, gdzie leżą uczestnicy powstania wielkopolskiego, może wejść na stronę: http://www.poznan.pl/mim/necropolis/ i zaznaczyć opcję „Weteran Powstania Wielkopolskiego 1918-1919”.

Po wpisaniu imienia i nazwiska i odnalezieniu powstańca zobaczymy podstawowe dane o przebiegu jego służby, a także informacje o miejscu jego pochówku i plan cmentarza z zaznaczonym usytuowaniem grobu. Jeżeli pola na imię i nazwisko pozostawi się puste – udostępniona zostanie alfabetyczna lista bohaterów powstania z podziałem na cmentarze.

Wyszukiwanie można ograniczyć do jednego lub kilku cmentarzy, można też w ten sposób przeszukać wszystkie poznańskie nekropolie.

Prace trwają – dołącz do projektu

Cały czas trwa ustalanie miejsca pochówku weteranów. Miasto korzysta przy tym zarówno z informacji od mieszkańców, jak i z danych zawartych w źródłach archiwalnych. Miejsce pochówku uczestnika powstania wielkopolskiego można zgłosić, wysyłając mail na adres: kl@um.poznan.pl lub rafal_ratajczak@um.poznan.pl.

Historia

Powstanie wielkopolskie wybuchło 27 grudnia 1918 r. w Poznaniu. W pierwszym okresie walk, do końca roku, Polakom udało się zdobyć większą część Poznania. Ostatecznie miasto zostało wyzwolone 6 stycznia, kiedy przejęto lotnisko Ławica, a w polskie ręce wpadło kilkaset samolotów. Do połowy stycznia wyzwolono też większą część Wielkopolski.

Zdobycze powstańców potwierdził rozejm w Trewirze, podpisany przez Niemcy i państwa ententy 16 lutego 1919 r. W myśl jego ustaleń, front wielkopolski został uznany za front walki państw sprzymierzonych. Ostateczne zwycięstwo przypieczętował podpisany 28 czerwca 1919 r. traktat wersalski, w którego wyniku do Polski powróciła prawie cała Wielkopolska.