miejsca

Wprowadzenie

Genealogia to gałąź nauki, hobby a nawet pasja. Samodzielne odkrywanie przeszłości jest bardzo trudne, żmudne i kosztowne. Nierzadko działasz sam. Najgorsze jednak jest poczucie bezsilności gdy nie możesz uzyskać danych – nie masz czasu, nie wiesz gdzie, nie możesz ponieść kosztów wyjazdów, noclegów, opłat…

Towarzystwa

W Polsce działa szereg regionalnych towarzystw genealogicznych. Ich zaletą jest możliwość częstych, zwykle comiesięcznych spotkań i znajomość osobista z innymi członkami. Poniżej przedstawione są różne towarzystwa – są wśród nich towarzystwa genealogiczne, heraldyczne, regionalne i ogólnopolskie. Przedstawione są aktualne informacje z działalności towarzystw, osiągnięcia i kontakty. Bieżące informacje z życia towarzystw zamieszczane są na [tablicy ogłoszeń] oraz na [forum] . Przodek.pl stanowi platformę komunikacyjną dla towarzystw jak i miejsce publikacji osiągnięć członków towarzystw.

Załóż miejskie towarzystwo genealogiczne!

Miejskie czy regionalne?
Najlepsza formą działania są towarzystwa związane z danym miastem. Proponujemy zakładanie miejskich towarzystw genealogicznych, np. Opolskiego Towarzystwa Genealogicznego, Szczecińskiego Towarzystwa Genealogicznego itp. Dzięki takiej „miejskiej” organizacji nie będzie w przyszłości problemów z rozwojem genealogii w regionie, z czasem będą powstawać towarzystwa w kolejnych miastach. Towarzystwa miejskie są łatwiejsze w organizacji niż towarzystwa regionalne.

Jak założyć towarzystwo?
To proste. Skontaktuj się z innymi użytkownikami portalu przodek.pl z Twojego miasta lub najbliższej okolicy. Spotkajcie się i porozmawiajcie. Miejscem spotkań może być na początek kawiarnia lub mieszkanie. Możecie stworzyć wspólną „biblioteczkę genealoga” przekazując książki do miejskiej czytelni i zakładając tam dział „genealogia”. Każdy członek towarzystwa będzie miał swobodny dostęp do książek oraz do internetu (większość czytelni posiada komputery z dostępem do internetu).

Wymiana informacji
Do waszej dyspozycji jest forum, tablica ogłoszeń oraz możliwość zamieszczania stron waszego towarzystwa na przodek.pl.