genealogia

Zeszyty Tłumackie

Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich. Ogólnopolski Oddział Tłumaczan

Towarzystwo skupia miłośników Kresów, osoby pragnące ocalić od zapomnienia rodzinne strony swych przodków. Członkowie gromadzą informacje, wspomnienia i pamiątki z Kresów, dzieląc się nimi z innymi m.in. poprzez druk zebranych materiałów.

Redakcja

„Zeszyty Tłumackie” redaguje zespół z Ogólnopolskiego Oddziału Tłumaczeń w składzie:

Elżbieta Niewolska – redaktor naczelny
Danuta Tabińska-Juhasz – zastępca redaktora naczelnego
Anna Bocheńska (Panachida)
Helena Bilińska
Adam Biliński

Współpraca

Prosimy o nadsyłanie materiałów związanych z Kresami, pamiątek, wspomnień.

Dostępność

„Zeszyty” wydawane są w wersji drukowanej jako półroczniki i dostępne są w prenumeracie. Szczegóły dostępne są na stronach Ogólnopolskiego Oddziału Tłumaczeń.

Wszystkie artykuły z archiwalnych numerów są udostępnione przez Ogólnopolskiego Oddziału Tłumaczeń bezpłatnie na stronach www.przodek.pl. W celu nabycia bieżących numerów prosimy o kontakt.

Zapraszamy do lektury ciekawych artykułów w poszczególnych działach.