Polskie Towarzystwo Genealogiczne

historia powołania

Zamysły powołania PTG pojawiały się od wielu lat.

Pierwszą poważną inicjatywą były działania zmierzające do powołania Polskiego Towarzystwa Genealogicznego „Gens Poloniae”. Starania te podjęli Tomasz Steifer ze śp. Leszkiem Dolata-Jessa, Leszkiem Powichrowskim i Leszkiem Pudłowskim. Przed kilkunastoma laty nie był to czas sprzyjający takim inicjatywom. Choć nie doszło do powołania PTG to zostało powołane Polskie Towarzystwo Heraldyczne.

Ciekawa inicjatywa zaistniała w 2005 r. na forum dyskusyjnym genealogia.soc.pl – kilka osób zdecydowało się współpracować przy zakładaniu towarzystwa. Należeli do nich: Stanisław Pieniążek, Jacek Cieczkiewicz, Małgorzata Nowaczyk, Marek Minakowski, Wiktor Tyburski, Adam Nojszewski, Tomasz Nitsch. Różnice poglądów co do kształtu, organizacji i celów działania nie doprowadziły do realizacji idei. Adam Nojszewski podjął nieudane działania zmierzające do powołania fundacji, Stanisław Pieniążek pomyślnie zawiązał Pomorskie Towarzystwo Genealogiczne, pozostałe osoby nie wykazały aktywności.

Po upadku dotychczasowych idei, dostrzegając brak integralności środowiska a jednocześnie potrzebę powołania organizacji genealogicznej ogólnopolskiej, w 2005 r. Artur Ornatowski podjął rozmowy na temat powrotu do tematu w oparciu o nową koncepcję przedsięwzięcia. Po zebraniu różnych opinii na temat nowej organizacji przedstawił nowy zamysł powołania PTG z nadzieją że będzie to projekt ponad podziałami. Projekt ten Artur Ornatowski przedstawił na stronie www.genealogia.com.pl i tam projekt ewoluował w miarę publicznych dyskusji na temat kształtu przyszłego PTG. Swoją wizję PTG Artur Ornatowski przedstawił publicznie na spotkaniu Pomorskiego Towarzystwa Genealogicznego w Gdyni a następnie podczas roboczego spotkania sympatyków w Błędowie.

Szczególne zasługi dla procesu zawiązywania się grupy założycielskiej mieli sympatycy portalu Ornatowski.com oraz Stanisław Pieniążek, ówczesny Prezes Pomorskiego Towarzystwa Genealogicznego.

Ostatecznie 10 czerwca 2006 r. Artur Ornatowski zorganizował spotkanie założycielskie PTG na które przybyło wielu sympatyków. Na spotkaniu tym została podjęta uchwała o powołaniu PTG z siedzibą w Warszawie.