polska

W czasie zaborów emigracje miały charakter wewnątrzkrajowy. Polacy przebywali głównie w Wiedniu, zwłaszcza liczni politycy (np. A. Gołuchowski), a także w Linzu, Grazu, Innsbrucku, Loeben.

W 1864 powstało Polskie Akademickie Stowarzyszenie Ognisko (działające do 1951), w 1892 Stowarzyszenie Siła, w 1894 Stowarzyszenie Polskie Strzecha (później Związek Polaków w Austrii Strzecha).

W 1934 rozproszona Polonia liczyła ok. 25 tys. osób.

Bezpośrednio po II wojnie światowej w Austrii znajdowało się ok. 350 tys. Polaków (robotników przymusowych, więźniów itp.). W latach 1945-1948 większość z nich opuściła Austrię.

W latach 1956-1989 przybyło ok. 50 tys. osób.

Liczbę Polonii szacuje się aktualnie na 30 tys.

Istnieje ok. 20 stowarzyszeń, największe z nich to Strzecha.

źródło: Wielka Internetowa Encyklopedia Multimedialna