genealogia

Księgi kościelne wyznania katolickiego w Rosji

Bardzo dużo ksiąg kościelnych wyznania katolickiego w Rosji do czasów Rewolucji znajduje się w mieście Saratow (w księgach tych jest dużo informacji o Polakach mieszkających na wschodnich rejonach zaboru rosyjskiego).