„Słownik nazwisk współcześnie w Polsce używanych” podaje 1573 osoby noszące nazwisko Suchy, z tego 26 w woj. bydgoskim, 28 gdańskim, 435 katowickim, 319 bielskim, 154 opolskim, 61 pilskim, 56 przemyskim, 47 tarnowskim, 47 wrocławskim; 5 Suchy Lipiński w woj. gdańskim; 11 Suchyj poza Pomorzem, a więc od wschodniosłowiańskiej postaci przymiotnika suchy; 25 Suchorz w woj. gdańskim, 584 Suchora, z tego 22 w woj. elbląskim, 5 gdańskim, poza Pomorzem 217 w woj. tarnobrzeskim, 104 lubelskim, 59 poznańskim, 44 leszczyńskim; 732 Suchorski, z tego 11 w woj. bydgoskim, 21 gdańskim, 209 poznańskim, 84 kaliskim, 44 pilskim, 34 szczecińskim.

Historycznie nazwisko Suchy poświadczone zostało w Lipnicy k. Bytowa w 1570 r. Stało się ono potem przydomkiem szlacheckim właśnie Lipińskich z Lipnicy i Grabowskich z Grabowa w powiecie człuchowskim (jego dokumentację podałem w pracy o przydomkach szlachty Pomorza Gdańskiego). Omawiane nazwisko wywodzi się niewątpliwie od przymiotnika suchy w znaczeniu „chudy”, dawniej suszyć znaczyło też „pościć”. Wyraz suchy miał w historii języka polskiego różne znaczenia i wchodził w różne związki frazeologiczne, czym zamierzam się zająć osobno.

Na Pomorzu znalazłem tylko jedno poświadczenie historyczne nazwiska Suchorz. Mianowicie w księdze ślubów parafii Ugoszcz pod Bytowem (znajdującej się w miejscowym archiwum parafialnym) w 1793 r. zapisany został Gottlieb Suchorsch. Zapis ujawnia, że końcową spółgłoskę wymawiano dwugłosowo -rsz, jak jeszcze dziś na północnych i środkowych Kaszubach. Istniał i istnieje gwarowy rzeczownik suchorz o znaczeniu „człowiek chudy”. „Słownik warszawski” określa to „człowiek suchy, a wiele jedzący”. Ks. Bernard Sychta zapisał, że na określenie chudzielca wśród Kaszubów funkcjonują następujące rzeczowniki: suchor, suchórc, suchorz, suchur, sëchudra, sëchuta, sëchôla i sëchéla; tu także pojawiło się określenie such „człowiek suchy lub zwierzę”. Ponieważ wyraz ma pochodzenie gwarowe, dlatego mógł wariantywnie brzmieć także suchora i stać się podstawową nazwiska Suchora.

Nazwisko Suchorski może u wielu osób być formą wtórną, modelowo utworzoną za pomocą przyrostka -ski od Suchor lub Suchora, jednak może mieć także w podstawie nazwę miejscowości Suchorzyn w gminie Pęczniew w woj. sieradzkim. Herbarz Leszczyca notuje Suchorskich herbu Jastrzębiec w woj. łęczyckim w 1697 r. i w Prusach, nadto Suchorskich herbu Lubicz na Ziemi Dobrzyńskiej.

Edward Breza