nazwiska

[ stan obecny ]

W 1992 roku w Polsce było 9 osób noszących to nazwisko (kobiety i mężczyźni).

[ przodkowie ]

Rodzina Salutryńskich była związana z Parafią Włodzimierską /Włodzimierz Wołyński/.

Tomasz Salutryński ur.1809r /był synem Marcina i Gertrudy z Oleskich/, ożenił się z Joanną z Suchodolskich. Ślub odbył się w dniu 19.03.1833r /mikrofilm nr.83378/.

Dzieci z tego związku:

  • Wiktoria Helena ur 26.12.1833r zm.10.05.1835r /mikrofilm 83380/,
  • Roman Edwin Fomicz ur.01.03.1836r/mik 83381/.,
  • Władysław Bronisław ur.27.09.1837r zm.17.10.1841r/mik 83382/,
  • Julian Maurycy ur.25.09.1839r/mik 83384/,
  • Franciszek Eugeniusz ur. 28.01.1841r/mik 83386/.

Ponadto zachował się paszport wydany przez Rowieński Wydział Policji 8 maja 1895r. dla szlachcica Edwina Fomicza Salutryńskiego oraz karta Rodzinna Ewidencja sporządzona dla rodziny szlachcica powiatu Władimirskiego Romana Edwina Fomicza Salutryńskiego dokonana w 1905r i przedstawiona w Urzędzie Powiatowym d/s służby wojskowej /dokumenty powyższe w języku rosyjskim/.

Nazwisko Salutryński występuje również w rejestrze szlachty wylegitymowanej z Wołynia.

[ kontakt ]

Faktem jest, ze nie posiadam jeszcze w pełni wszystkich danych o swojej rodzinie. Informacje jakie posiadam na temat Salutryńskich /jest to nazwisko panieńskie mojej mamy/, uzyskałem z Archiwum Głównego Akt Dawnych,z mikrofilmów, które otrzymywałem udało mi się dotrzeć do początków XIX w.

Ryszard Żmuda