miejsca

Sułów

Wieś i gmina (z przynależn.: Gruszka Zaporska, Klemensów, Michałów, Sułowiec, Sułówek, Zakłodzie), pow. Zamość, sąd pok. Szczebrzeszyn, sąd okr. Zamość, 696 mieszk., kolej (10 km) Topolcza, poczta, telegr. Szczebrzeszyn, telef. Sułów. Cukrownia, młyny.

Właściciele ziemscy: Brumski Ad. (G.Z. 340) – Huskowska Kat. (Sułowiec 302) – Zamoyski hr. Maurycy (Gr. Z. 349, M. 271, Leśn. Zamość 10744).
Budowlane przedsiębiorstwa: Antoszewski Z.
Cegielnie: Zamoyski hr. Maurycy.
Cukrownie: „Klemensów”, wł. Zamoyski hr. Maurycy (K.).
Fotograficzne zakłady: Lipoński Wł. (Gr. Z.).
Kooperatywy: x Stow. Spoż (K.).
Kowale: Jedel W. (Gr. Z.).
Młyny: Błazucki F. (wod.) (Sułowiec) – x Flejszer M. (wod.) (M.) – Hajer T. (wod.) (Sułuwek) – Huskowska Kat. (wod.) (Sułowiec) – Lisek J. (Sułówek) – Zając A. (Z.) – Zamoyski hr. Maurycy (wod.) (M. i Z.).
Bryks J., dzierż. (M.).
Samochodowe przedsięb.: Klimaszewski J.
Sery – fabr.: Flis J. i Ska (K.).
Spożywcze art.: Kisaczak S. (M.) – Łukaszczyk T. (Sułów) – Michalec M. (M.) – Spirydonow P. (K.) – Winer E. (S.).
Wyszynk trunków: Bulak M. – Ulaniecki J.