nazwiska

stan obecny

W 1992 roku w Polsce było 606 osób noszących to nazwisko (kobiety i mężczyźni).

przodkowie

Herbem Prus a następnie Nałęcz pieczętowała się szlachta, która w XIII i XIV w. przybyła z terenów zajętych przez Krzyżaków – na Mazowsze i mimo braku zwi±zków genealogicznych przyjęła wspólny herb. Był to herb przodków przebywaj±cych na terenie księstwa sochaczewsko-czerskiego. Władcy litewscy w XV w. aby umocnić swe panowanie nad Bugiem i Narwi±, osadzili pod grodami i na szlakach głównych dróg pewn± ilo¶ć wsi bojarów pochodzenia litewskiego i ruskiego, zobowi±zanych do służby wojennej i zamkowej. Powstały osobne wysepki bojarskie litewsko-ruskie. Pod Mielnikiem tworzyła je wie¶ Moszczona, pod Drohiczynem Putkowice i Tonkiele.

Grzymek Mleczko de Putkowice, w latach 1427 – 38 będ±cy podsędkiem. Synem Grzymka był za¶ Stanisław Mleczko, dziedzic na Putkowicach, zwany też w dokumentach urzędowych – Saczkiem de Gałki, lub Stanisławem de Czaple (1448-64). Ze spisu szlachty woj. podlaskiego powstałego na podstawie XVII wiecznych Ąródeł skarbowych – spisów podatku pogłównego z lat 1662-76: Putkowski, ziemia drohicka, parafia Drohiczyn, za¶cianki: Putkowice: Nadolne, Nagórne Ze spisu szlachty galicyjskiej: Putkowski h. Nałęcz Dominik Subdelegat grodzki lwow. Lwow. S±d ziemski .1782. · Jan Putkowski (data ur. nieznana) żył w Czernowitz, Bukovina Rumunia, w XVII w.

· Tomasz Putkowski (ur. 22.12.1792) Czernowitz, Bukovina, Rumunia, syn Jana

· Putkowska, Wittwe ze spisu podatników dokonanego w 1772/73 na terenach I zaboru Polski zagarniętych przez Prusy: Schoeneck, Amt Schoeneck, Berent

· Mateusz Putkowski ( żył na przełomie XVIII/ IX w. w zach. Prusach

· Franciszek Putkowski (ur. 30.08.1792r.) Graudenz zach, Prusy, syn Mateusza

· Józef Putkowski (data ur. nieznana) zachodnie Prusy

· Michał Putkowski ( 2.10.1804 – 3.10.1804 ) Graudenz zach, Prusy, syn Józefa

· Jan Putkowski (data ur. nieznana) zachodnie Prusy

· Łucja Maria Putkowski (ur. 5.06.1866) Soest, Westfalia, Prusy, córka Jana

· Wladysław Putkowski (ur. 29.06.1870) Soest, Westfalia, Prusy, syn Jana

· Guido von Putkowski (1858-1938), w latach 1907-1919 naczelnik obwodu, przewodnicz±cy stowarzyszenia rolniczego.

· Michał Putkowski – kawaler orderu Virtuti Militari, rok nieznany.

· Kacper Putkowski, ur. ok. 1768 – zm. 24.12.1813. zamieszkały w Węgrowie, szlachcic, mieszczanin. Jego dzieci: Maciej (1793-1843, Jan (1798-1865), Katarzyna (1799-1818), Tomasz (1802-1854), Marcin (1802-?),Marianna (?),Wojciech (1807-1870), Franciszek ( 1802 -?), Leon (ur.1811), Florentyna (ur.1814) – wszyscy zamieszkali w Węgrowie.

· Dzieci Wojciecha Putkowskiego: Wiktoria Anna(1827-1827), Marianna Magdalena (1828-1828), Marianna (1829-1929), Józef,Grzegorz (1830-1830), Wiktoria (1832-1832), Rozalia (ur.1835), Teofila (1838-1840), Piotr Paweł (ur. 1840), Karolina (?), Anna (ur. 1845), Scholastyka (1848-1849), Franciszka (ur. 1850)

Dzieci Piotra, Pawła Putkowskiego: Katarzyna (1865-1866), Jan (1866-1925), Józef (1869-?), Joanna (1876-1958), Marianna (1881-1888), wszyscy zamieszkali w Węgrowie.

Wiele osób o nazwisku Putkowski zamieszkiwało i zamieszkuje obecnie w USA. Pierwsze znalezione zapiski – pocz±tek XX wieku.

[ kontakt

Poszukuję informacji na temat dziejów rodziny Putkowskich, herbu Nałęcz. Będę wdzięczny za jakiekolwiek informacje.

Krzysztof Putkowski