stan obecny

W 1992 roku w Polsce było 125 osób noszących to nazwisko (kobiety i mężczyźni).

linia Henryka

Henryk jest protoplastą linii wywodzącej się z Lubaczowa, Starego Dzikowa i Ułazowa.

Henryk Metzger ożenił się z Teresą. Miał syna Karola.


Karol Metzger (ur.22.12. 1858r.) syn Henryka i Teresy ożenił się z Karoliną z domu Mrozowską herbu Nałęcz, córką Wojciecha i Rozalii urodzoną (01.03.1870) w miejscowości Potylicz. Z tego małżeństwa urodziło się pięcioro dzieci:

  • – Józef urodzony 4 sierpnia 1900r w Ułazowie
  • – Zofia urodzona 22 kwietnia 1902r w Ułazowie
  • – Marian urodzony 1 marca 1904 w Ułazowie
  • – Jan
  • – Seweryn

Przed 1900 rokiem Karol i Karolina wyjeżdzają do USA ale na dworcu w Berlinie zmieniają decyzję i wracają do Rudy Różanieckiej (zabór austro-węgierski). W latach 1900-1914 Karol był zarządcą na zamku Hugo barona von Wattmana. Nastepnie z polecenia Wattmana zostal zarządcą w Skomielnej Czarnej koło Myślenic w latach 1920-22, a potem w Brzeszczach koło Oświęcimia. Zmarł w 1934, został pochowany na cmentarzu komunalnym w Brzeszczach. Z przekazów ustnych wiadomo, że w Lubaczowie do rodziny należał zajazd wraz z hotelem. Prawie pewne jest że zajazd należał do Henryka (Heinricha) Metzgera, ojca Karola.


Józef Mezger – syn Karola – urodził się w Ułazowie, natomiast mieszkał w Borysławiu. Tam tez kupil ziemię od Jetty i Munia Kopplów pod budowę domu, mieszkał na ulicy 1maja 4. Sam przed wojną pracował na kolei w Borysławiu. Tam też poznał swoją przyszłą żonę Klementynę Czupak urodzoną w Drochobyczu. Na początku II wojny swiatowej został aresztowany przez Niemców za kolportaż ulotek podziemia i osadzony w więzieniu w Borysławiu. Prawdopodobnie był to nieszczęśliwy zbieg okoliczności, a pradziadek nie działał w podziemiu, a jedynie znalazł się w niewłaściwym miejscu o niewłaściwej porze. W więzieniu przebywał długo ale zostal zwolniony. Prawdopodobnie wykupiony przez żonę.


Marian – syn Karola – przed wojną to osoba bogata posiadająca dwa samochody, które wynajmował. W czsie międzywojnia jest szoferem u Rodziny Radziwiłłów. Później służy w Wojsku Polskim. Po wojnie jest kierowcą w jednym z krakowskich banków.


Zofia Metzger – córka Karola – wychodzi za austiackiego oficera Bolesława Chęcińskiego. U niej w Myślenicach aż do śmierci mieszka moja praprababka Karolina Metzger.

[ kontakt

Próbuję dowiedzieć się kiedy i gdzie urodził się Karol i kiedy jego ojciec Henryk. Czy Henryk, ojciec Karola, miał rodzeństwo? Czy Karol miał rodzeństwo? U kogo w Berlinie zatrzymał się Karol z żoną? Kim byli z pochodzenia? Z moich danych wynika, że rodzina była pochodzenia żydowskiego, ale niewykluczone, że są to jednak koloniści niemieccy bądź austriaccy.

Norbert Metzger
Al. 1000-lecia 22/4
59-700 Boleslawiec