stan obecny

W 1992 roku w Polsce było 816 osób noszących to nazwisko (kobiety i mężczyźni).

linia Walentego

Dotychczasowe dane jakie uzyskałem w zakresie genealogii Rodu Lipowiczów herbu Korwin

Przyjęty do drzewa genealogicznego Walenty Lipowicz h Korwin przypuszczalny rok urodzenia 1802 Ożenił się z imienia brak nazwisko panieńskie Hutten-Czapska Pochodziła z rodziny magnackiej osiedlonej w Wielkim Księstwie Poznańskim w Smogulcu Walenty Lipowicz to uczestnik Powstania Listopadowego 1830 roku Z tego małżeństwa odnaleziono trzech synów choć należy przypuszczać że dzieci było więcej Synowie to Stanisław Lipowicz który ożenił się z Julianną Mołdrawską oraz Nicefor Lipowicz kawaler i tą gałęzią rodową zajmuje się Krzysztof Lipowicz w swoich badaniach nad genealogią rodu oraz Karol Lipowicz ożeniony z Marianną Seglitz zamieszkujący dworek w Swoszowicach Wróblowicach zwany „Lipowiczówką” i tą gałęzią zajmuję się ja Karol Lipowicz h Korwin ożeniony z Marianną Seglitz mieli kilkoro dzieci z czego rozpoznano czworo Michalina Lipowicz Jan Lipowicz Andrzej Lipowicz i Maria Lipowicz Po osiągnięciu dojrzałości chłopcy wyfrunęli na swoje siedliska to jest Jan Lipowicz to górnik sztygar kopalni soli w Wieliczce Michalina Lipowicz wyszła za mąż za Bogusława Freunda Andrzej Lipowicz wyjechał do pracy jako agronom na Kresy Wschodnie Tutaj ożenił się z Marią z domu Kopaczyńską córką weterana Powstania Styczniowego 1863 a Maria Lipowicz wyszła za mąż za Władysława Muzę i pozostali w majątku „Lipowiczówka” w Swoszowicach Michalina Lipowicz osiedliła się w Krakowie Górnik solny Jan Lipowicz ożenił się z Walerią z domu Baran i mieli siedmioro dzieci a Andrzej Lipowicz z M Marią z domu Kopaczyńska też mieli siedmioro dzieci. Jako potomek po mieczu gałęzi Andrzeja Lipowicza podaję:

Andrzej Franciszek Lipowicz h Korwin * 1872 +1945

Maria Lipowicz z d. Kopaczyńska*1880 +1958

Zofia Lipowicz *1900 +1986 mąż Eugeniusz Nowosielski h Ślepowron

Waleria Lipowicz *1900 +1987

Stefania Lipowicz * 1904 +1984 mąż Stanisław Włodarski

Jadwiga Lipowicz * 1905 +1971 mąż Wiktor Fik i Jan Skiba

Maria Lipowicz *1907 +1989 mąż Antoni Lecewicz h. Bem

Zygmunt Lipowicz * 1898 +1945 oficer zawodowy WP żona Janina Lipowicz z domu Metz

Stanisława Lipowicz * 1911 +1914

[ kontakt