nazwiska

stan obecny

W 1992 roku w Polsce było 22434 osób noszących to nazwisko (kobiety i mężczyźni).

wzmianki

Najstarsze wzmianki są wczesne. Adam Boniecki w „Herbarzu Polskim” podaje:

Wojciech Kania z Górki, otrzymał 1508 r. od króla Zygmunta szlachectwo i herb Ciołek, do którego przyjął go podkanclerzy Drzewicki (M. 22 f. 219).

Zofia z Domaniewskich, żona Macieja Kani 1598 r. (Perp. Czers. 1 B f. 134).

Jan Kania w grodzie warszawskim 1606 r. (DW. 33 f. 71).

W ziemi czerskiej: Stanisław i Sebastyan, synowie Andrzeja, kwitowani 1598 r. przez siostrę Zofię, żonę N. Kani, z odbioru posagu (Perp. Czers. i B f. 134).

W 1579 r. dziedziczyli na Galinach: Elżbieta Piotrowa, Paweł Ząb, syn Mikołaja, Jerzy i Wojciech, synowie Andrzeja Kani, Stanisław Zębowicz i Jan (Paw.). Sebastyan Galiński, syn Stanisława, zastawił grunt w Gośniewicach 1579 r. (Zs. Gr. Czers. 46 f. 687).

[ linia z Kuraszkowa

IV. Kania Grzegorz (ur. ok. 1845- zm?), Kuraszków

   ożenił się z Katarzyną z d. Skorupa. Mieli dzieci:
   V. 1. Kania Katarzyna 
           Zamężna z Biernackim / Zachorzów
           VI. 1. Biernacki (ur. ok. 1890)
                VII. 1. Biernacki Kazimierz (ur. ok. 1915), Zachorzów Kolonia 
               VIII.1 Biernacka Janina
                               Mąż Stanisław Pecyna. Dzieci nie mają

V. 2. Kania Małgorzata Zamężna z Zawadą. ( z tej linii pochodził
ksiądz Jan Wilk (zakonnik o. Bronisław, m.in. sekretarz
Kardynała Stefana Wyszyńskiego ) i Zenon Jędrasik z Kuraszkowa).

V. 3. Kania Franciszka
Zamężna z Kazimierzem Błaszczyk z Kuraszkowa
VI. 1. Błaszczyk? (ur.?-zm.?)
VII. 1. Błaszczyk?
VIII.1. Błaszczyk Wanda, zam. Tomaszów
VIII.2. Błaszczyk Henryk
V. 4. Kania Urszula
Zamężna ze Skroś z Sielca

V. 5. Kania Jan (ur. 2.09.1882 – zm 7.03.1943),
ożenił się z Wiktorią z d. Urbańczyk ( ur.? – zm. 21.09.1922).
(Jan Kania po śmierci żony Wiktorii ożenił się 30.11.1925 r. powtórnie z
Katarzyną z Łosiów Mierzyńską, wdową z Gowarczowa. Dzieci nie mieli.)
VI. 1. Kania Dorota (ur. 1904 –zm. 1975), zamężna ze
Szczepanem Mastalerz (ur. 1892/Kuraszków – zm.
11.04.1965 / Petrykozy i tam pochowany).
Informacje o rodzinie w drzewie genealogicznym Mastalerzów

VI. 2. Kania Anna (ur.1909- zm. 1996)
Zamężna z Władysławem Błaszczykiem ( ur.1903-zm 9.03.1983)
VII. 1. Błaszczyk Stanisława (ur. 1929-zm. 1962/Łódź)
zamężna z Stanisławem Brzuską z Parczówka.
VIII. 1. Brzuska Lech ( 1953), zam. Łódź
Ożeniał się z Marianna z d.?
IX. 1. Brzuska
IX. 2. Brzuska
IX. 3. Brzuska
VII. 2. Blaszczyk Zofia ( ur. 4.10.1947)
zamężna z Józefem Turlińskim (ur. 14.12.1944) z
Adamowa.
VIII. 1. Turliński Krzysztof (ur.9.03.1969)
Ożeniony z Izabelą z d. Moruś z Opoczna,
Rozwiedziony.
IX. 1. Turlińska Karolina ( ur.24.02.1996)
VIII. 2. Turlińska Edyta (18.01.1975), zam.
Opoczno zamężna z Piotrem Róg (ur.1967) z
Dzielna k. Opoczna.
IX. 1. Róg Łukasz (ur. 11.08.1994)
IX. 2. Róg Paweł (6.10.1998)
VI. 3. Kania Antoni (ur.02.1913– zm. 28.12.1913)
VI. 4. Kania Jan ( ur.1915 – zm 1983)
ożenił się z Anielą z d.Zawada (ur.- zm. 2000). Mieli dzieci:
VII. 1. Kania Edward ( ur. 14.04.1936 –zm. 4.02.2001)
ożenił się z Krystyną z d. Grela (ur. 24.09.1935
/Bystrojowice.
VIII. 1. Kania Joanna
zamężna z Lasota.
IX. 1. Lasota Joanna
IX. 2. Lasota Bartosz
IX. 3. Lasota Aleksandra
VIII. 2. Kania Beata (ur. 15.05.1965)
zamężna z Dariuszem Nowakowskim
(ur.28.05.1964).
IX. 1. Nowakowska Alicja (ur. 13.12.1988)
IX. 2. Nowakowska Magdalena (ur.9.08.1990)
VII. 2. Kania Stanisław ( ur. – zm.)
ożenił się z Marią z?.
VIII. 1. Kania Monika
VIII. 2. Kania Lena (ur.)
zamężna z Zygmuntem Zegadło
z Suchedniowa.
IX. Zegadło Bartek
VII. 3.Kania Jerzy ( ur. –zm)
ożenił się z Krystyną z d.
VIII. 1. Kania Justyna
VIII. 2. Kania Paweł

VI. 5. Kania Paweł (ur. 28.06.1917- zm. 29.06.1917)

V. 6. Kania Wincenty ( ur. 1885 – zm. 24.01.1965)
Ożenił się z Marią z d. Wilk (ur. 1891 – zm. 25.07.1955).

VI. 1. Stanisław Kania ( ur.1.11.1911-zm.9.11.1985) / Łodz
Ożenił się z Haliną z d. Terasz (ur.1.10.1918-zm.17.04.1983)
VII. 1. Kania Jan (ur.26.07.1940) zam. Warszawa
Ożenił się z Władysławą z d. Czapska (ur. 24.08.1937)
VIII. 1. Kania Anna (ur.7.06.1966)
Zamężna z Radosławem Ptaszel (ur. 10.01.1966)
VIII. 2. Kania Paweł (ur. 4.02.1974)
VII. 2. Kania Kazimierz (ur. 11.10.1951)zam. Łódź
Ożenił się z Barbarą z d. Kowalska (ur. 16.10.1951)
VIII. 1. Kania Piotr (ur. 21.03.1979)
Ożenił się z Magdalena z d. Brzóska
Oczekują dziecka (lipiec2006)
VIII. 2. Kania Radosław (ur. 24.01.1986)
VI. 2. Kania Marianna (ur.4.11.1915 –zm.12.12.1988) zam.
Pruszków. Zamężna z Romanem Cieślak (ur.10.06.1908 – zm.
14.11.1998) z Kamiennej Woli
VII. 1. Cieślak Mieczysław (ur.8.11.1938, zam Warszawa
Ożenił się z Barbarą z d. Pomorska (ur.18.08.1938) z
Warszawy.
VIII. 1. Cieślak Jacek (ur.18.06.1968)
Ożenił się z Izabelą z d. Karpiej (ur. 16.09.1969)
IX. 1. Cieślak Michał (ur. 12.02.1998)
IX. 2. Cieślak Maja (ur. 2002)
VII. 2. Cieślak Stefan (8.10.1948), zam. Pruszków
Ożenił się z Zofią z d. Kołodziejczyk.
VIII. 1. Cieślak Andrzej (ur. 27.09.1975)
VIII. 1. 2. Beata (ur. 5.09.1977)
Zamężna z Pawłem Olędzkim zam. Pruszków
IX. 1. Olędzki Adam (ur.11.12.2005)
VII. 3. Cieślak Czesław (ur. 20.10.1950) ), zam Pruszków
Ożenił się z Grażyną z d. Kościuch (ur.11.09.1961)
VIII. 1. Cieślak Tomasz (ur. 14.10.1985)
VIII. 2. Cieślak Magdalena (ur. 24.03.1987)
VIII. 3. Cieślak Mariusz (ur. 27.12.1988)

VI. 3. Kania Teodora (ur.20.12.1920-zm.23.03.1996)
zamężna z Antonim Błaszczykiem (ur. 14.05.1920)
z Kuraszkowa zam. Wólka Dobromirowa ( potem u córki Wa-wa
VII. 1. Błyszczyk Władysława (ur. 2.10.1945) /Olesin k.W.
Zamężna z Zygmuntem Kalina (ur-zm).
VIII. 1. Kalina Zbigniew (6.07.1964)
Nowe Zaubice
Ożenił się z Barbarą z d. Sokołowska (ur.11.1965)
IX. 1. Kalina Adam
IX. 2. Kalina Paulina
VIII. 2.Kalina Sławomir(ur.14.12.1966), Olesin
Ożenił się z Barbarą z d. Blachniów (22.11.1967)
IX.1. Kalina Iwona (12.11.1996)
VIII. 3. Kalina Anna (ur. 17.03.1969)
Zamężna z Dariuszem Małkiewicz z Teodorowa
IX.1. Malkiewicz Piotr
IX. 2. Małkiewicz Edyta
IX.3. Małkiewicz Kamil
IX.4. Małkiewicz Daniel
VIII. 4. Kalina Bożena (ur. 26.04.1975),
Zamężna z Arturem Łukaszewiczem
IX.1. Łukaszewicz Adrian
IX.2. Łukaszewicz Natalia

VII. 2. Błaszczyk Maria (ur.20.12.1947) Leszno
Zamężna z. Eugeniuszem Kacprzak (3.12.1940).
VIII. 1. Kacprzak Bożena (ur. 1967)
Zamężna z Bogdanem Jeziorkowskim
VIII. 1. Kacprzak Barbara (ur. 1970)
Zamężna z Krzysztofem Szewczak
IX. 1. Szewczak Monika (ur. )
IX. 2. Szewczak Magdalena

VI. 4. Kania Bronisława ( ur. 1924-zm. 2005)
Zamężna ze Stanisławem Kowalskim (ur.23.11.1923) zam
Kuraszków.
VII. 1. Kowalski Zygmunt (ur. 1.05.1949)zam. Rzeszów
Ożenił się z Aleksandrą z d. Ruman (ur. 20.06.1950)
z Woli Rafałowskiej.
VIII. 1. Kowalska Renata (ur.10.07. 1972)
Zamężna z Marcinem Klich. zam Londyn
VIII. 2. Kowalski Piotr (ur. 14.05.1975)
Ożenił się z Katarzyną z d. Barczak
zam. Lubenia (ur. 22.03.1976).
IX. 1. Barczak Martyna (ur.7.08.2002)

VII. 2. Kowalski Kazimierz (ur.16.10.1951),zam.Stużno
Ożenił się z Bogusławą z d. Utnicka ze Stużna.
IX. 1. Kowalska Joanna (19.04.1977),
zam Komorów, k. Pruszkowa
Zamężna z Tomaszem Ciechomskim (ur. 1975)
IX. 2. Kowalska Emilia (ur. 5.12.1978)
Zamężna z Adamem Malcherek,
zam. Dziewkowice

VII. 3. Kowalski Jerzy (ur.1954, zam. Kuraszków
ożenił się z Teresą (Heleną) z d.Chmal
(ur. 20.03.1955) z Janowa Karwickego
VIII. 1. Kowalska Katarzyna (ur. 16.11.1978)
Zamężna z Karolem Dobrowolskim
VIII. 2. Kowalski Marcin (ur. 6.10.1980)
VIII. 3. Kowalska Lucyna (ur. 14.01.1987)

kontakt

Mirosław Mastalerz