nazwiska

Historia rodziny Czochra związana jest z Zamościem i okolicami. Mój pradziad Paweł był leśniczym w dobrach hrabiego Zamoyskiego. Pozostawił po sobie ślad w historii Zamościa. Wiadomo, że w czasie restauracji wieży ratusza zamojskiego na belkach konstrukcyjnych kopuły dachu znaleziono inicjały PC na stopce każdej z belek. Było to drewno z lasu wybrane i znaczone przez leśniczego na zlecenie Hrabiego.

W mojej rodzinie mówi się, że nasz pradziad Paweł (leśniczy) był znajdą. Nie do końca wiadomo, czy nazwisko jest dziedziczone po rodzinie. która go wychowała, czy nadane wyłącznie jemu. Nazwisko Czochra było bardzo popularne wśród ludzi lasu. Prawdopodobnie słowo Czochra jest powiązane ze słowem czoper lub koper oznaczającym kowala lub kowalstwo.  

Mówi się też, że Paweł miał brata Jana, jednak jest to zupełnie niesprawdzona wiadomość i ciężko ją potwierdzić z uwagi na wątpliwość co do nazwiska Paweł. (czy było to tez nazwisko Jana, czy wyłącznie Pawła). Pradziad Paweł miał dzieci z dwóch małżeństw. Imienia i z jakiego domu pochodziła pierwsza żona Pawła nie znamy w rodzinie. Z tego związku pochodzi syn Feliks i Piotr. Feliks dożył 91 lat i mieszkał w zamojskim. Miał syna Henryka obecnie mieszkającego w Wychodach pod Zamościem.

Drugi z synów Piotr zmarł w wieku 25 lat. W rodzinie krąży opowieść o tym jak 25 letni Piotr wybrał się zima w garniturku na Pasterkę dostał zapalenia płuc i zmarł. Po tym wypadku przyszli na świat Aniela, Zdzisław i Paweł. Dzieci Pawła i jego drugiej żony Zofii z domu Kyc.

Aniela wyszła za mąż za Tyrczyniaka. Paweł nie ożenił się i mieszka na Wychodach. Zdzisław, mój dziadek wyemigrował z Wychodów do Zamościa a następnie do Warszawy. Jeszcze w zamojskim ożenił się z Marią z Sierzańskich. Mieli dwoje dzieci. Lecha (1940) i Teresę (1947). Lech poślubił Elżbietę z domu Kotlicką i z tego związku miał dwóch synów, Paweł (mnie) i Karola. Z drugiego małżeństwa z Katarzyną z domu (…) pojawili się na świecie Grzegorz i Agnieszka. Teresa siostra Lecha wyszła za mąż za Józefa Rutkowskiego i z tego związku przyszła na świat Aleksandra Rutkowska. Teresa w drugim małżeństwie Zakościelna nie ma dzieci.

W poszukiwaniach rodziny spotkałem się z wiadomościami o:
– Czochrowie w Bondyżu (Jan Czochra)
– Czochrowie w Węgorzewie
– Czochrowie w Działdowie (Magdalena Czochra, Antoni Czochra – dziadek Magdaleny pochodził z Zamościa)