rzeczpospolita
Poszukujemy świadków zbrodni na Wołyniu w latach 1939-1941

Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu we Wrocławiu – Ośrodek Zamiejscowy w Opolu, prowadzi śledztwo S.37/04/Zk dotyczące zabójstw oraz masowych aresztowań i deportacji osób narodowości polskiej z terenu ówczesnego woj. wołyńskiego do więzień i obozów położonych na terenie byłego ZSRS, dokonanych z powodów politycznych przez formację NKWD w latach 1939-1941, stanowiących zbrodnie przeciwko ludzkości, tj. o przestępstwo z art. 248 § 2 k.k. z 1932 r. i inne.

Zwracamy się z apelem o telefoniczny lub listowny kontakt z opolską Komisją byłych mieszkańców województwa wołyńskiego, którzy byli świadkami opisanych we wstępie zbrodni lub mających istotne informacje w tym zakresie oraz tych, których do tej pory nie przesłuchano.

Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu we Wrocławiu
Ośrodek Zamiejscowy w Opolu
ul. Ozimskiej 60a
45-368 Opole
tel. 077 4S3 89 67

 

Zmieniony ( 2007-01-23 )