Pragnę zająć się nazwiskiem, które wywodzi się od zniemczonej nazwy słowiańskiej wsi w Meklemburgii i zostało stosunkowo bogato poświadczone historycznie na Ziemi Bytowskiej, ale nie znajduje się w „Słowniku nazwisk współcześnie w Polsce używanych”.

Wyjdźmy od poświadczeń historycznych. Publikacja „Kreis Bütow” utrwaliła interesujące nas nazwisko w postaci Beggrow i Beggerow w Chotkowie w parafii Borzytuchom, Udorpiu, i w samym Bytowie w XVI i XVII w. W szczegółach wygląda to tak: Jürgen Beggerow odnotowany został 1560 r. w Chotkowie, Steffen Beggerow w 1639 r. w Udorpiu, tegoż roku Jürgen Beggerow w Bytowie, Michell Beggerow w 1661 r. w Chotkowie, oraz Jürgen Beggrow w 1679 r. i Marten Beggrow w Bytowie.

Również „Tabele młyńskie wsi bytowskich z r. 1747/48” poświadczają interesujące nas nazwisko w Krosnowie, gdzie mieszkał gbur Hartwig Beggerow. Z kolei „Tabele prestacyjne wsi bytowskich z r. 1747/48” zawierają wpisy: Simon Beggerow w Chotkowie i Hans Beggerow w Tuchomku. Nie notują tego nazwiska zachowane w archiwum parafii Ugoszcz pod Bytowem księgi metrykalne z XVIII-XX w., ani Księga Szkaplerza Świętego tejże parafii z tegoż czasu.

Nazwisko pochodzi, jak to już powiedziano, od zniemczonej nazwy wsi słowiańskiej w Meklemburgii. M. Jeżowa podaje dzisiejszą wieś Briggow w powiecie Malchin, notowaną w formie Begerrowe ok. 1350 r. i drugą w powiecie Demin, notowaną w 1361 r. jako Begherow. Nie podała jednak, jak współcześnie nazywa się ta wieś i czy w ogóle istnieje.

Można by do omówionego nazwiska ewentualnie odnieść formę Begrowska ze „Słownika nazwisk”, jednak jest to niepewne, bo na Pomorzu często poświadczone nazwiska Beger 424, Begier 442, Begger 130, Bergowski może być formą wtórną, modelową utworzoną zarówno od podstawy Beggerow za pomocą przyrostka -ski, jak Beg(gi)er z przyrostkiem -owski. Historyczne warianty Beggerow i Beggrow tłumaczą się zanikiem literalnego -e- w źródłowym zapisie.

Edward Breza