herbarz

Andrzej Brzezina Winiarski Herby Szlachty Rzeczypospolitej. Wydawnictwo De Facto, Warszawa 2006

Zbiór 1400 kolorowych wizerunków herbów (w tym wielu unikalnych), 18 000 nazwisk rodów szlacheckich z herbami.

Indeks zawiera wykaz 18.000 nazwisk szlachty polskiej z herbami, do których należą dane nazwiska.