polska

Listy pasażerskie statków imigracyjnych sa doskonałym źródłem informacji dotyczącym osób przybywajacych do Ameryki. Dzięki nim mamy szansę dowiedzieć się kiedy i gdzie przybyli nasi przodkowie lub rodzina (czasem także z jakiej miejscowości).

Często listy te zachowały się w dobrym stanie i na niektórych serwerach amerykańskich (także na dodatkowych dyskach do programów genealogicznych) możecie państwo znaleźć bazy zawierające takie dane.

Pierwszym miejscem, gdzie powinno się rozpocząć poszukiwania emigrantów polskich w Stanach Zjednoczonych jest [www.ellisislandrecords.org]. Na serverze tym docelowo znajdą się wszystkie informacje z archiwów Ellis Island (punkt emigracyjny w Nowym Yorku).

Przed 1 stycznia 1820 roku rząd Stanów Zjednoczonych nie wymagał od kapitanów i właścicieli statkow list pasażerskich.
Dlatego też pełne dane dostępne są od roku 1920 … z dwoma wyjątkami:

 • Nowy Orlean / Luizjana / 1813-1819 – dostępne na mikrofilmach z National Archives (1 of M2009, Work Projects Administration Transcript of Passenger Lists of Vessels Arriving at New Orleans, Louisiana, 1813-1849 – 2 rolki)
 • Filadelfia / Pensylwania / 1800 – 1819 – dostępne na mikrofilmach z National Archives (1-29 of M425, Passenger Lists of Vessels Arriving at Philadelphia, Pennsylvania, 1800-1882 -108 rolek, Index – M360 Passenger Lists of Vessels Arriving at Philadelphia, Pennsylvania, 1800-1906 – 151 rollek)

Passenger Arrival Lists (listy pasażerskie) zawierają dużo informacji o imigrantach, np:

w latach 1820-1890

 • nazwa statku
 • nazwa właściciela
 • port macierzysty
 • data i port docelowy
 • nazwisko, wiek, płeć, zawód, narodowość każdego z pasażerów

w latch 1891-1954 dodatkowo

 • stosunek do służby wojskowej
 • ostatnie miejsce zamieszkania
 • miejsce osiedlenia w Stanach Zjednoczonych
 • poprzednie pobyty w Stanach Zjednoczonych
 • krewni mieszkający w Stanach Zjednoczonych

w latach 1906, 1907 powyższa lista została rozszerzona o następujace pozycje:

 • wzrost, karnacja (cera), kolor oczu i włosów, znaki szczególne
 • miejsce urodzenia
 • nazwisko i adres najbliższego krewnego w kraju pochodzenia

The National Archives and Records Administration (NARA) w Waszyngtonie posiada wszystkie listy, które zostały sfilmowane ([wykaz portów wraz z latami], dla których dane znajdują sie z zasobach NARA).

Pięć głównych portów na wybrzeżu atlantyckim:

[port][osoby (1820-1920)][listy z lat][indeksy]

Nowy York24 miliony1820-19571820-1846, 1897-1948
Boston2 miliony1820-19431848-1891, 1902-1920
Baltimore1.5 miliona1820-19481820-1952
Filadelfia1.2 miliona1800-19451800-1948
Nowy Orlean0.7 miliona1820-19451853-1952

Jak widać większość imigrantów przybyła do Stanów Zjednoczonych poprzez port w Nowym Yorku (niestety w indeksach istnieją jeszcze dość spore luki).

Ponieważ listy pasażerskie są posortowane według portu a następnie chronologicznie – ważna jest wiedza gdzie i kiedy przybyli Wasi przodkowie. Takie informacje zazwyczaj można znaleźć w dokumentach naturalizacyjnych.

Jeśli znasz dokładną datę przybycia swoich przokow lub krewnych, zajrzyj do [Immigration Manifests by Exact Date] aby dowiedzieć się tutaj na którym mikrofilmie z NARA lub LDS znajdują się interesujace Cię dane.

W NARA można zamówić kopię danych imigracyjnych dla każdej osoby lub rodziny podróżującej razem wysyłając formularz NATF Form 81 (formularz ten otrzymacie po wysłaniu listu ze swoim nazwiskiem i adresem pocztowym i informacji o ilości sztuk formularza które potrzebujecie ze strony [NARA] ).

Formularze można także otrzymać pisząc na adres pocztowy:

  • The National Archives
  • 700 Pennsylvania Avenue
  • NW, Washington
  • DC 20408-0001
  USA

National Archives of Canada posiada mikrofilmy list pasażerskich przybywających do sześciu portów kanadyjskich, także Quebek (1856) i Halifax (1880) do roku 1919.

  • National Archives of Canada
  • 395 Wellington St.
  • Ottawa K1A 0N3
  Canada

Dane po roku 1920 znajdują się w:

  • Query Response Centre, Employment and Immigration Canada
  • 10th Floor, Place du Portage
  • Phase IV, Hull
  • Quebec K1A 0J9
  Canada

Bardzo ważnym portem do sprawdzenia jest Hamburg (Niemcy). W XIX i na początku XX wieku był to jeden z największych portów emigracyjnych. Znajdują się tam listy emigrantów z lat 1850-1934. Zawierają miejsce pochodzenia i są poindeksowane według roku i pierwszych liter nazwiska.

Adres do korespondencji:

  • Historical Emigration Office
  • c/o Tourist Information am Hafen
  • Bei den St.-Pauli-Landungsbruken 3
  • P. OB Box 102249
  D-2000 Hamburg 36

W internecie: [Hamburg Passenger Lists, 1850-1934].

Listy i indeksy z portu w Hamburgu zostały sfilmowane i są dostępne poprzez [LDS] Family History Centers.

Jeśi chodzi o inne porty europejskie – dane z Bremen z lat 1932-1907 zostały zniszczone decyzją rządu z powodu braku miejsca w magazynie [a przecież mogli je przekazać |przodek.pl| :]. Późniejsze dane zostały zniszczone podczas II wojny światowej. Istnieją także dane dotyczące portów Rotterdam, Antwerpia i Amsterdam oraz portów w Belgii.