pther

Polskie Towarzystwo Heraldyczne, Oddział w Krakowie serdecznie zaprasza na 223. zebranie naukowe, które odbędzie się 17 grudnia (poniedziałek) 2018 r. o godz. 17:15 w Zakładzie Nauk Pomocniczych Historii UJ (ul. św. Anny 6, sala nr 14, I piętro).

Na spotkaniu dr Karol Nabiałek (Uniwersytet Śląski), wygłosi odczyt pt. „Księgi miejskie Proszowic z XV-XVIII w., czyli o możliwościach poszerzenia bazy źródłowej do dziejów miast.”

[Aktualizacja] Z przykrością zawiadamiamy, że najbliższe zebranie Polskiego Towarzystwa Heraldycznego (oddział w Krakowie) nie odbędzie się. Zapraszamy na kolejne spotkanie w styczniu.
Artur Karpacz
sekretarz krakowskiego oddziału PTH.