caw

Centralne Archiwum Wojskowe udostępniło w internecie wyszukiwarkę zasobu CAW. Są dostępne przeszukiwania skanów kartotek, baz personalnych i akt opracowanych. Szczególnie polecane jest przeszukanie baz personalnych, gdzie wystarczy wpisać nazwisko i… długie listy wyników! Większość mężczyzn podlegała służbie wojskowej, więc jest bardzo duża szansa na znalezienie poszukiwanych osób.

Co jest ważne – od razu w wynikach otrzymujemy podstawowe informacje, często datę urodzenia i imiona rodziców. Druga ważna sprawa – otrzymujemy sygnaturę, co ułatwia wystąpienie o udostępnienie zasobu.

Wyszukiwarka zasobów jest dostępna pod adresem: https://wbh.wp.mil.pl/pl/skanywyszukiwarka_zaawansowana/

W jaki sposób są udostępniane akta?

Materiały archiwalne udostępniane są bezpłatnie w Pracowni Naukowej. Oryginalne akta udostępniane są tylko na miejscu, nie można ich wypożyczać ani wynosić poza teren czytelni.

Materiały, z których wykonano kopie użytkowe (mikrofilmy lub skany), są udostępnianie w postaci tych kopii, a nie oryginałów.

Z przeglądanych materiałów archiwalnych można sporządzać notatki przy pomocy ołówka lub laptopa (każde miejsce dla użytkownika jest wyposażone w gniazdko 230V) oraz samodzielnie wykonywać kopie. Z akt można również zamówić skany lub fotografie cyfrowe. Ich wykonanie podlega opłatom na zasadach wynikających z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu i trybu udostępniania materiałów archiwalnych znajdujących się w archiwach wyodrębnionych. Samodzielne kopiowanie jest dopuszczalne w odniesieniu do materiałów archiwalnych i ich kopii stanowiących zasób Centralnego Archiwum Wojskowego.

Samodzielnie wykonane kopie mogą być używane wyłącznie w sposób niesprzeczny z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z zakresu praw autorskich i praw pokrewnych.

W jaki sposób uzyskać dostęp do akt?

1. Zgłoszenie użytkownika zasobu archiwalnego

Osoba chcąca skorzystać z akt powinna złożyć Zgłoszenie użytkownika zasobu archiwalnego [link do formularza]. Formularz można wypełnić w Pracowni Informacji Naukowej lub wcześniej przesłać e-mailem [wbh.informacja@ron.mil.pl] lub pocztą tradycyjną [Wojskowe Biuro Historyczne, ul. Pontonierów 2A, 00-910 Warszawa].

Osoby niebędące obywatelami Polski wypełniają dodatkowo załącznik do Zgłoszenia o udostępnienie materiałów archiwalnych dla osób nieposiadających obywatelstwa polskiego.

Udostępnienie materiałów archiwalnych, od których wytworzenia nie upłynęło 30 lat wymaga pisemnego wniosku o wcześniejsze udostępnienie materiałów archiwalnych.

O uzyskaniu zgody na korzystanie z materiałów archiwalnych pracownicy Archiwum informują użytkowników wysyłając pismo lub mail.

2. Rewersy

Zamówienia na poszczególne jednostki aktowe można składać:

  •     na miejscu w Pracowni, wypełniając rewers
  •     przesyłając wypełniony rewers pocztą elektroniczną: wbh.pracownia@ron.mil.pl

Terminy realizacji rewersów

Czas realizacji rewersu zależy od terminu jego złożenia. Materiały wymagające przygotowana do udostępnienia (spaginowania, zabiegów konserwatorskich itp.) udostępniane są w terminie umożliwiającym wykonanie tych prac, wyznaczonym przez obsługę Pracowni Naukowej.

Centralne Archiwa Wojskowe

WIęcej o archiwach wojskowych możesz przeczytać na stronie Archiwa Wojskowe.