polska

Do II wojny światowej skupiska polskie były nieliczne (Wielka Emigracja).

Obecna Polonia w Wielkiej Brytanii wywodzi się przede wszystkim z czasów po II wojnie światowej.
Podczas wojny główne skupisko polskich żołnierzy sił lądowych, lotniczych i morskich.

W 1945 w sumie Polonia angielska liczyła ok. 250 tys. osób – emigrantów politycznych związanych z emigracyjnym rządem polskim i Polskimi Siłami Zbrojnymi na Zachodzie.

W 1951 wyjechało ok. 160 tys. osób, aktualnie mieszka w Wielkiej Brytanii 150-170 tys.

Działały tu władze RP (prezydent do 1991), Rada Narodowa RP, Skarb Narodowy, partie polityczne.

Po wojnie aktywnych było 70 organizacji ponadlokalnych skupionych w Radzie Zjednoczenia Polskiego w Wielkiej Brytanii (1947). Stowarzyszenie Polskich Kombatantów (utworzone 1946) stanowi centralę światową tej organizacji.

Działa Polskie Stowarzyszenie Katolickie. Kontynują działalność przedwojenny Związek Harcerstwa Polskiego, Światpol.

Powołano liczne instytucje zawodowe, naukowe, oświatowo-kulturalne i społeczne:

 • w Londynie Polski Ośrodek Naukowy (1939-1964),
 • Polskie Towarzystwo Naukowe na Obczyźnie (1950),
 • Polskie Towarzystwo Historyczne,
 • Polski Uniwersytet na Obczyźnie (1949),
 • Bibliotekę Polską (1942),
 • Instytut Polski i Muzeum Generała Sikorskiego (1945),
 • Instytut Józefa Piłsudskiego (1947),
 • Polską Macierz Szkolną (1953),
 • Polską Fundację Kultury (1963).

Również w Londynie działa Polski Ośrodek Społeczno-Kulturalny (1964), którego budynek mieści większość siedzib polskich organizacji.

W latach 1945-1984 ukazywało się w Wielkiej Brytanii 613 pism polonijnych (wiele efemerycznych), najważniejsze z nich to:

 • Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza (od 1944),
 • Wiadomości Literackie (M. Grydzewski do 1981).

 

źródło: Wielka Internetowa Encyklopedia Multimedialna