polska

Polacy w Czechach to przede wszystkim autochtoniczna ludność w zachodniej części Śląska Cieszyńskiego oraz w dwóch miastach: Karwina i Frydek-Mistek (skupisko o genezie imigracyjnej z końca XIX w.).

W okresie międzywojennym liczne były organizacje polityczne, kulturalno-oświatowe, szkolne, spółdzielcze i inne.

W Zagłębiu Ostrawsko-Karwińskim funkcjnowały:

  • Polski Związek Szkolny (1920),
  • Związek Polski na Morawach (1930),
  • Towarzystwo Gimnastyczne Sokół,
  • Związek Polaków w Czechosłowacji (1938).

Po II wojnie światowej działał w Czechosłowacji Polski Związek Kulturalno-Oświatowy (utworzony 1947), życie organizacyjne jednak zanikało, odrodziło się po 1990.

W 1991 w Republice Czeskiej Polonia liczyła 61 tys. osób, w Republice Słowackiej szacuje się na 30-40 tys.

źródło: Wielka Internetowa Encyklopedia Multimedialna