bractwa rycerskie

Bractwa Rycerskie skupiają grupy osób o wspólnych zainteresowaniach, fascynacjach średniowieczem. Działalność którą prowadzą można scharakteryzować jako artystyczną. Odtwarzając realia wieków średnich odtwarzane są stroje, tańce, uzbrojenie, sztuka walki jak i obyczaje. Odtwarzanie przebiega z dużą dbałością o szczegóły, często przygotowaniem strojów zajmują się pracownie specjalizujące się w wytwarzaniu strojów epoki, podobnie jest z uzbrojeniem i orężem.

Ze względów organizacyjnych bractwa organizowane są często przy muzeach czy ośrodkach kultury lub w szkołach pod opieką nauczycieli historii. W większości są to inicjatywy niezależne. Niektóre bractwo są liczne – zrzeszają ponad 50 a nawet 100 osób. Ze względów organizacyjnych są podzielone na sekcje specjalizujące się w różnych okresach historycznych i różnych obszarach działalności (sekcja łucznicza, taneczna, fechtunku, rycerska itp). Zainteresowanie średniowieczem przekłada się często na odtwarzanie znacznie większego zakresu życia średniowiecznego niż tylko rycerstwa. Niektóre bractwa uczą nauki szycia i tkactwa, kowalstwa, płatnerstwa, muzyki dawnej, tańca średniowiecznego organizując osobne sekcje. Niektóre bractwo prowadzą naukę pisma średniowiecznego oraz organizują eksperymenty geologiczne. Dla pełnego oddania ducha epoki bractwa skupiają również dziewczęta oraz w swych szeregach mają oprócz rycerzy także ich świtę, najemników, łuczników, szewców, krawców, muzyków i damy. Rękodzieło jest wśród bractw popularne. Oprócz wykonywania broni i strojów często bractwa wykonują we własnym zakresie zbroje, tarcze, namioty a nawet zajmują się ceramiką!

Po wielu miesiącach jesienno-zimowych przygotowań, pracy i ćwiczeń bractwa są gotowe do prezentowania swego wyglądu i umiejętności. W sezonie turniejowym bractwa przemierzają Polskę (i nie tylko) wszerz i wzdłuż uczestnicząc w wielu spotkaniach, potyczkach i turniejach czerpiąc z tego satysfakcję oraz wielką radość.