nazwiska

[ stan obecny ]

W 1992 roku w Polsce było:

5226 osób noszących nazwisko Reszka (kobiety i mężczyźni),
837 Reszke
440 Reszko
465 Reszkowski
152 Reszkiewicz

[ wzmianki ]

Adam Boniecki w „Herbarzu Polskim” wzmiankuje osoby o nazwiskach Reszka i Reszkiewicz:

Tom 7 str. 369: „Stanisław Hoziusz, jeden z najznakomitszych mężów XVI-go wieku, długo pracował w kancelaryi królewskiej i dopiero w 1549 r. został biskupem chełmińskim, a 1551 r. warmińskim. W 1549 r. poseł królewski do cesarza Karola V-go. W 1558 r. powołany przez Pawła IV-go do Rzymu, wysłany został przez jego następcę, Piusa IV-go, w poselstwie do cesarza Ferdynanda, o pozwolenie otwarcia soboru w Trydencie. Wówczas, gdy bawił w Wiedniu, został mianowany kardynałem 26-go Lutego 1561 r. Na soborze trydenckim jeden z przewodniczących i jednocześnie legat papieski. W 1569 r. znowu wyjechał do Rzymu, na żądanie Zygmunta Augusta, tym razem aby więcej nie powrócić do kraju. Umarł bowiem w Subiaco 9-go Sierpnia 1579 r., gdzie szukał ratunku dla skołatanego zdrowia. Bratanek jego Stanisław i wychowaniec, Stanisław Reszka, wystawili mu wspaniały nagrobek w Rzymie, w kościele Panny Maryi trans Tyberim.”

Tom 9 str. 237: „Franciszek de Carbon, rzymianin, pułkownik wojsk francuskich, zabiwszy w pojedynku syna szefa swego pułku, schronił się pod opiekę królowej Sobieskiej, która go na dworze Lubomirskich umieściła, gdzie się też ożenił z Katarzyną z Więckowskich, chorążanką podolską. Był on w końcu podkomorzym królewskim Augusta II-go (Arch. Wąsow.). Jego dzieci: Salomea zaReszką, pocztmagistrem i superintendentem ceł W. Ks. Litewskiego, później cześnikiem bialskim i starostą dubnickim;(…)”

Tom 13 str 317: „Franciszek Lacki, podstoli trocki, zmarły 1785 r., który z Karoliny Pągowskiej, pozostawił czterech synów: Dominika, szambelana królewskiego 1775 r. (V. L.), Ksawerego, księdza, Jana, deputata na Trybunał litewski 1784 r., ożenionego 1-o v. z Wincentyną Reszkówną, a 2-o v. z Barbarą Brunnowówną i Bonawenturę, ożenionego z Agnieszką Snarską (Wolff).”.

Tom 14 str. 382: „Sebastjan Lisowski z Lusławic zaślubił 1778 r. Annę, córkę Macieja Reszkiewicza (metr. w Starym Sączu).”.

[ linie ]

Stanisław RESZKO ur. 1896 r. (syn Ignacego Reszko i Elżbiety) i poślubionej mu Franciszki nieznanego mi nazwiska (w kampanii 1939 r. aresztowany przez Rosjan i więziony na Ukrainie), informacje o nim można znaleźć na stronie internetowej KARTY – http://www.indeks.karta.org.pl/. Jestem w posiadaniu odpowiedzi na moje pismo dotyczące jego dalszych losów z Ukrainy potwierdzające informacje KARTY a wnoszące jedynie, że został zrehabilitowany. Żadnej wzmianki, że to więzienie opuścił żywy!


Andrzej RESZKA ur. około 1871 r., syn Ignacego RESZKA ur. 1843 r. Cielądz, zm. 12.05.1935 r. ……? i Elżbiety PUCZYŃSKIEJ – PIÓRKOWSKIEJ ur. 1841 r. Żdżary, zm. 6.06.1921 r. Osuchów i poślubionej mu Marianny DˇBROWSKIEJ ur. około 1877 r., mieli 4-kę dzieci:

 1. Stanisławę …………………. – RESZKA ur. 3.12.1903 r. Marki – Struga,
 2. Janinę ………………… – RESZKA ur. 29.11.1905 r. Marki – Struga,
 3. Martę ………………… – RESZKA ur. 2.06.1908 r. Marki – Struga,
 4. Tadeusza – Mieczysława RESZKA ur. 15.09.1910 r. Marki – Struga.

Piotr RESZKA ur. 1873 r., zm. 29.02.1964 r. Jelitów i poślubionej mu Antoniny KUZIMSKIEJ ur. 1876 r., zm. 31.08.1944 r. Jelitów, udało mi się natrafić na ślad ich syna Władysława ur. 4.07.1911 r. Wołucza, zm. 19.01.1996 r. ……………?


Andrzej RESZKA ur. 1.11.1972 r. Olszowa, zm. 14.08.1954 r. Jelitów, syn Marcina RESZKA i Marianny KUREK oraz poślubionej mu Rozalii WITEK ur. 31.08.1877 r. Lubochnia, zm. 12.03.1955 r. Jelitów, córka Jana i Łucji WITEK owocem ich związku były:

 1. Marianna SKORUPKA – RESZKA ur. ………..……… r. Lubochnia,
 2. Józefa STĘPNIAK – RESZKA ur. ………..……… r. Lubochnia,
 3. Stanisław RESZKA ur. 8.05.1910 r. Lubochnia, zm. 31.12.1989 r. ………………?,
 4. Małgorzata CYNIAK – RESZKA ur. …………….. r. Lubochnia,
 5. Józef RESZKA ur. …………….. r. Lubochnia,
 6. Zofia DUDA – RESZKA ur. 1.10.1915 r. Lubochnia, zm. 21.09.1998 r. ………………?,
 7. Władysław RESZKA ur. …………….. r. Lubochnia,
 8. Katarzyna DUDA – RESZKA ur. 9.01.1918 r. Lubochnia.

Anna ZAWADKA – RESZKA (córka Ignacego RESZKA ur. 1843 r. Cielądz, zm. 12.05.1935 r. …………? i Elżbiety PUCZYŃSKIEJ – PIÓRKOWSKIEJ ur. 1841 r. Żdżary, zm. 6.06.1921 r. Osuchów) miała podobno 2-ch synów: Aleksandra i Włodzimierza.

Maria KALINKA – RESZKA ur. 1878 r. Białogórne, zm. 20.07.1943 r. Warszawa (córka Ignacego RESZKA ur. 1843 r. Cielądz, zm. 12.05.1935 r. …………? i Elżbiety PUCZYŃSKIEJ – PIÓRKOWSKIEJ ur. 1841 r. Żdżary, zm. 6.06.1921 r. Osuchów), oraz jej małżonka Antoniego KALINKA, owocem tego związku był syn: Władysława KALINKA ur. w Warszawie, który poślubił Marię nieznanego mi nazwiska, zm. 27.07.1942 r. Warszawa i mieli 3-kę dzieci: Alicję, Barbarę i Janusza – obecnie przebywają podobno na terenie Niemiec.

Anna KUJAWSKA – RESZKA wraz z poślubionym jej Józefem KUJAWSKIM i ich dzieci:

 1. Jan KUJAWSKI ur. 13.01.1916 r. Nowiny, zm. 10.07.1992 r. ……………?,
 2. Wincenty KUJAWSKI ur. 24.06.1918 r. Nowiny, zm. 5.06.1990 r. ……………..?,
 3. Janina ……………………. – KUJAWSKA ur. 16.01.1920 r. Żelechlin,
 4. Roman KUJAWSKI ur. 27.02.1924 r. Żelechlin,
 5. Leokadia URBANIAK – KUJAWSKA ur. 18.08.1926 r. Żelechlin,
 6. Antoni KUJAWSKI ur. 28.08.1928 r. Żelechlin,
 7. Władysława ……………………… – KUJAWSKA ur. ……………… r. ……………….?,
 8. Leszek KUJAWSKI ur. ……………… r. ……………….?.

Antonina KRUPIŃSKa – RESZKA ur. 1881 r. Pachy, córka Ignacego RESZKA ur. 1843 r. Cielądz, zm. 12.05.1935 r. …………? i Elżbiety PUCZYŃSKIEJ – PIÓRKOWSKIEJ ur. 1841 r. Żdżary, zm. 6.06.1921 r. Osuchów, podobno w okresie okupacji mieszkali na Pradze w Warszawie.

Józefa WODNICKIEGO ur. 1907 r. Warszawa, zm. 1989 r. Milicz-Dania, syn Jana WODNICKIEGO i Zofii RESZKA oraz jego małżonki Jadwigi (nieznanego mi nazwiska) zm. 1991 r. Milicz-Dania. Owocem ich związku był syn Krzysztof WODNICKI ur. około 1944 r., który poślubił obywatelkę Danii i mają najprawdopodobniej dwójkę dzieci: Ronalda i Jolantę. Mieszkają obecnie w Danii. Brak mi też informacji o Jadwidze WODNICKIEJ z domu WIELGOMAS zm. 1990 r. Londyn-Anglia.

[ kontakt ]

Proszę o kontakt i informacje wszystkich, którzy mają jakiekolwiek informacje o rodzinie.