wspomnienia

[ stan obecny ]

W 1992 roku w Polsce było 421 osób noszących to nazwisko (kobiety i mężczyźni).

[ wzmianki ]

Nazwisko to pojawia się wcześnie, jest podawane przez Jana Chryzostoma Paska. Nazwisko Połubiński jest licznie wzmiankowane m. in. u Adama Bonieckiego w „Herbarzu Polskim”, pojawiają się też nazwiska zbliżone: Połubieński, Polubieński. Połubiński pieczętowali się herbami Doliwa, własnym.

[ linie ]

POŁUBIŃSCY herbu Jastrzębiec                         RUTKOWSCY herbu Bończa
 Główna siedziba BOBRA MAŁA                           BIAŁOSUKNIE
 Parafia Nowy Dwór                                      Goniądz
 Michał Połubiński
 Dominik Połubiński żona Anna Krzyczkowska

syn syn syn syn
Kazimierz Władysław Antoni Michał

syn syn
Leon ur 1731 Stefan Jan Rutkowski

syn syn
Hieronim ur 1778 Wiktor syn
Żona Marianna Rakowska zmarła 13.IX.1847 Józef żona Katarzyna Gołębiewska

syn córka córka syn córka syn syn syn
Adam ur 1825 Kazimiera Teresa Połubińska ślub 22.II.1845 Wiktor Szymon Emilia Hipolit Konstanty Edward
żona Emilia Nowy Dwór Rutkowski wyszła za mąż
Rutkowska . ur 21.X.1817 za Adama Połubińskiego

syn syn syn córka Wiktoria ur 1852 syn Wiktor Witold ur 20.IV.1856 zm 27.III.1922
Hieronim Adam Józef mąż Mateusz Gardocki żona Michalina Cebelska zm 1951

syn syn syn Józef córka Kornelia syn syn córka syn
Adam Józef mąż Michał Władysław Stefan Jadwiga Edward
Pomianowski ur 4.I.1899 ur 4.XI.1903 ur 15,VII.1897 ur 5.VII.1910
córka syn zm 1977 zm 1970 zm 1974 zm 10.II.1993
Jadwiga Bronisław ur 1894 bezpotomnie bezpotomnie mąż Mieczysław żona Władysława
Buczkowski
syn córka
Mieczysław Danuta
ur 13.IV.1923 ur 1952
żona Ewa mąż Kazimierz
Otto Dworzecki
bezdzietni
córka syn
Anna Agnieszka Tomasz
11.V.1979 12.V.1982

POŁUBIŃSCY herbu Jastrzębiec
Główna siedziba BOBRA MAŁA
Parafia Nowy Dwór
Michał Połubiński
Dominik Połubiński żona Anna Krzyczkowska

syn syn syn syn
Kazimierz Władysław Antoni Michał

syn syn
Leon ur 1731 Stefan

syn syn
Hieronim ur 1778 Wiktor
Żona Marianna Rakowska zmarła 13.IX.1847

syn córka córka
Adam ur 1825 Kazimiera Teresa Połubińska ślub 22.II.1845 Wiktor Szymon
żona Emilia Nowy Dwór Rutkowski
Rutkowska . ur 21.X.1817

syn syn syn
Hieronim Adam Józef

syn syn
Adam Józef

córka syn
Jadwiga Bronisław ur 1894

RUTKOWSCY herbu Bończa
BIAŁOSUKNIE
Goniądz
Jan Rutkowski
syn
Józef żona Katarzyna Gołębiewska

syn córka syn syn syn
Wiktor Szymon Emilia Hipolit Konstanty Edward
Rutkowski
ur 21.X.1817
ślub 22.II.1845 Teresa Połubińska

córka Wiktoria ur 1852 syn Wiktor Witold ur 20.IV.1856 zm 27.III.1922
mąż Mateusz Gardocki żona Michalina Cebelska zm 1951

syn Józef córka Kornelia syn syn córka syn
mąż Michał Władysław Stefan Jadwiga Edward
Pomianowski ur 4.I.1899 ur 4.XI.1903 ur 15,VII.1897 ur 5.VII.1910
zm 1977 zm 1970 zm 1974 zm 10.II.1993
bezpotomnie bezpotomnie mąż Mieczysław żona Władysława
Buczkowski
syn córka
Mieczysław Danuta
ur 13.IV.1923 ur 1952
żona Ewa mąż Kazimierz
Otto Dworzecki
bezdzietni
córka syn
Anna Agnieszka Tomasz

[ kontakt ]

Dane pochodzą ze źródeł:

 • Archiwum Historyczne Grodno F 1 op 34 d 2704
 • Centralnym Archiwum Historycznym w Petersburgu Fond 1343 op 27,d 4717 F1343 op 28 d 3516 F 577 op 1 d 74,
 • Archiwum Historycznym Litwy w Wilnie Fond 604 opis 58 nr 57-114; Fond 604 opis 59 nr 17-45; Fond 604 opis 59,nr 1-16, Fond 604,opis 89,nr 1-33.