„Słownik nazwisk współcześnie w Polsce używanych” podaje 4 nosicieli nazwiska Lubenau w woj. elbląskim i Lubenow w woj. pilskim. W wariancie Lubenau odnotowany został w 1686 r. w Starym Barkoczynie w powiecie kościerskim, a więc we wsi zasiedlanej w XVII w. przez starostów kościerskich ludnością z Pomorza Zachodniego (często już była ona zniemczona), gbur Faltyn Lubenau.

Jest to nazwisko równe zniemczonej nazwie wsi w dawnym powiecie miasteckim, a dziś bytowskim, notowanej od 1628 r. w formie Lubben, zwanej dziś Łubno. Nazwę leżącego na północ od Łobzowa Łubna onomaści polscy i niemieccy wywodzą od rzeczownika łub „kora, szczególnie lipy”. Została ona zniemczona przez typowe w tym wypadku odwrócenie przyrostka -no na niemieckie -en, porównaj np. Sławno – niemieckie Schlawen, Gniezno – niemieckie Gnesen. Wariant Lubenow nazwiska jest bardziej słowiański, porównaj odpowiednio Lesnau i Lesnow od nazwy wsi Leśniewo w powiecie puckim, Belau i Below od Bielawa: rzeczownik pospolity bielawa „blondyn” i inne. Nazwisko Lubbe – „Słownik nazwisk współcześnie w Polsce używanych” odnosi do 45 osób: 20 w woj. warszawskim, 7 białostockim, 5 bydgoskim, 9 koszalińskim, 4 poznańskim. Moim zdaniem jest ono zniemczoną formą nazwiska Łub przypisaną 22 osobom: po 2 w woj. gdańskim i warszawskim i 18 krakowskim lub Łuba 1538, z tego 80 w woj. bydgoskim, 21 elbląskim, 30 gdańskim, 1 słupskim i zniemczonych przez dodanie -e do wygłosu spółgłosowego, jak Guz na Guse, Szwed na Schwede (co potem spolszczono na Szweda) lub przez wymianę -a na -e w formie Łuba; porównaj semantycznie synonimiczne nazwisko Kora 63, najwięcej, 20, w woj. warszawskim, 17 zielonogórskim, 10 bielskim.

Tenże „Słownik nazwisk współcześnie w Polsce używanych” notuje też nazwiska Lubbow i Lubow bez wskazania liczby oraz Łubów – 1 w woj. opolskim. Można je również wywieść od nazwy wsi Łubowo k. Bobolic, notowanej od 1630 r. i pisanej po niemiecku Lubow oraz Lubowo pod Polanowem, notowanej także od 1630 r. Nazwy tych wsi można wywieść od wspomnianego rzeczownika łub lub od nazwy osobowej Lub. Historycznych poświadczeń tego nazwiska na Pomorzu Gdańskim nie udało mi się dotychczas znaleźć.

Edward Breza