stan obecny

W 1992 roku w Polsce było 40 osób noszących to nazwisko (kobiety i mężczyźni).
przodkowie

Historia rodziny Jarowickich sięga końca XVIII wieku, tzn. do tego okresu udało się dotrzeć odnajdując materiały i zapiski. Nazwisko pochodzi od słowiańskiego boga wojny – Jarowita, źródłosłów jego imienia to „silny, mocny, szybki”, a jego atrybutem jest tarcza. Ostatnim z przodków do jakiego dotarliśmy był Błażej Jarowicki, który przywędrował gdzieś z głębi Rzeczypospolitej i osiedlił się niedaleko Tarnopola, w miejscowości Połupanówka, gmina Stary Skałat (obecnie teren Ukrainy). Wybór nowego miejsca wiązał się prawdopodobnie z zamiłowania do (uprawy) ziemi, a wschodnie tereny naszego kraju (bogate w czarnoziemy) nadawały się do tego najlepiej. Nic nie wskazuje na szlacheckie lub inne pochodzenie rodziny, jest ono raczej ziemiańskie. Sprawą bezsporną jest fakt, iż wszyscy potomkowie byli i są wyznania rzymskokatolickiego. Rzeczą wielce trudną jest precyzyjne ustalenie dokładnego miejsca pochodzenia naszych przodków. Jak wskazują relacje ludzi z tamtego okresu Błażej przybył z miejscowości Świecie nad Wisłą. Wiadomo, że pomagał przy gospodarstwie Błażeja Pirgi (bezdzietnego) i w zamian za pomoc i opiekę otrzymał owo gospodarstwo w posiadanie. Był dwukrotnie żonaty; pierwsza żona Maria Dulęba c. Anny (ślub 1800, luty 01) zmarła w lipcu przy porodzie, z drugą żoną Marią Leśną (ślub w 1804 r.) miał troje dzieci: Bartłomieja, Macieja i Marię. Dalsze (znane) losy rodziny wynikają tylko od jego pierworodnego syna Bartłomieja, gdyż nie są znane losy jego pozostałych dzieci. O Marii nie posiadamy więcej informacji, a losy Macieja urywają się w połowie XIX wieku i nic nie jest wiadomo poza kilkoma faktami. Wielce prawdopodobne, ze inni Jarowiccy pochodzą od niego. Należy również zwrócić uwagę na aspekt ewaluacji nazwiska do formy Jarowi-e-cki. Prawdopodobnie jest to następstwem błędu przy zapisywaniu nazwiska w dokumentacjach przy jednoczesnej prawidłowej (zresztą) jego fonetyzacji. Obecnie na terenie Polski można odnaleźć około 9-ciu osób z powyższym zapisem. Inną formą zapisu z którą można się spotkać jest Yarovitsky. Dotyczy ona osób pozostających w Europie Wschodniej, a zwłaszcza na terenie byłych republik radzieckich; prawdopodobnie – mogą to być potomkowie przodków Błażeja lub jego syna – Macieja.

Chęć uchronienia od zapomnienia o rodzinie Jarowickich stała się powodem powstania niniejszego rodowodu. Wiele zawdzięczamy Janowi s. Jakuba, który pełniąc funkcję sekretarza w gminie wyciągnął dokumenty z archiwum i zabrał ze sobą, chroniąc je przed zagubieniem i zniszczeniem. Dokumenty te (i nie tylko) zostały umieszczone po wojnie w Archiwum Głównym w Warszawie. Kontynuacją dzieła zajął się jego syn Stanisław na bieżąco uzupełniając dane. Niniejszy zapis oparty jest na dokumentacji, przekazach ustnych niejednokrotnie przekazywanych z pokolenia na pokolenie, jak i również relacji od osób żyjących. Być może niektóre informacje zostały mylnie przekazane, zapisane i jeśli jest ktoś, kto zna prawidłowe odpowiedzi proszę o weryfikację danych zawartych w niniejszym rodowodzie.

MAPA nr 1. POWIAT STARY SKAŁAT

jarowi3

Mapa Podola z głównymi miastami

jarowi4

linia Błażeja

Aby móc prawidłowo poruszać się po rodowodzie należy zapoznać się z legendą poniżej, która pozwoli na łatwiejsze jego odczytanie i zrozumienie.

Legenda: Rodowód jest zapisany przy użyciu cyfr rzymskich i arabskich. Cyfra rzymska oznacza numer pokolenia, które dana osoba przedstawia. Jako, że Błażej jest ostatnim przedstawicielem (do jakiego dotarliśmy) jest on oznaczony rzymską I  i reprezentuje nazwijmy je „pierwsze” pokolenie. Jego dzieci to już drugie pokolenie, dlatego przy nich znajdziemy oznaczenie rzymskimi II,  z kolei ich dzieci to już III pokolenie, i tak dalej. Natomiast cyfry arabskie, które pojawiają się bezpośrednio po rzymskich oznaczają kolejność narodzin dzieci w rodzinie (począwszy od pierwszego dziecka) według daty urodzin. Dlatego też w każdym następnym pokoleniu przybywa o jedną cyfrę więcej. Niezmienną cyfrą arabską jest cyfra 1. znajdująca się zawsze bezpośrednio po każdej cyfrze rzymskiej i oznaczająca Bartłomieja, od którego wszyscy pochodzą (w tym rodowodzie).
Zapis dat jest ujęty w formie: najpierw rok, potem cztery pierwsze litery danego miesiąca i na końcu dzień miesiąca.

Dlatego też oznaczenie V.1.1.2.5. MICHAŁ należy czytać w sposób  następujący:

V. jest przedstawicielem piątego pokolenia licząc od Błażeja
1. po pierwszym synu Błażeja (Bartłomieju)
1. po pierwszym synu Bartłomieja (Karolu)
2. po drugim synu Karola (Bartłomieju), bo pierwszy to Mikołaj
5. że był piątym dzieckiem Bartłomieja w kolejności narodzin

Rodowód rozpoczyna Błażej, osoba do której udało się dotrzeć najdalej w zapiskach. Jak wynika z zapisu urodził się on jeszcze w wolnej Rzeczypospolitej Szlacheckiej, niedługo po pierwszym rozbiorze. Nic nie wiadomo o jego rodzicach, ewentualnym rodzeństwu lub krewnych.

I.  BŁAŻEJ:   (*1775, †1831)
II. 1. Bartłomiej   (*1805, †1856)
II .2. Maciej   (*1811, †?)
II .3. Maria    (*1814, †?) brak więcej danych

II.1. BARTŁOMIEJ:  (*1805, †1856) żona Katarzyna Kilarowska, córka Józefa.
Dzieci:
III.1.1. Karol  (*1837, †1873)
III.1.2. Walenty  (*1839, luty 14, †1882, list 9)
III.1.3. Anna   (*1845,†1909)
III.1.4. Jan   (*1846,  †1891)
III.1.5. Agnieszka  (*1848, †1911)
II.2. MACIEJ: Pierwsza żona to Józefa Gruzła; około  roku 1840  Maciej  został  wzięty  wraz  z
kilkoma  chłopami  do  transportu towarów  (na tzw. podwody)   i jako jedyny nie
powrócił.
Sądzono, że zaginął ale po kilkunastu latach był widziany we Lwowie, powiedział,
że mieszka koło Drohobycza,  ożenił się ponownie   (pytanie z kim?).   Tu ślad się
urywa  i   nie  wiadomo  nic  o  jego  dalszych   losach.  Dlatego   też  stąd  można
usłyszeć o innych Jarowickich lub prawdopodobnie Jarowi-e-ckich mieszkających
koło  Drohobycza.  Do dziś  powtarzana jest   historyjka o   tym,   że żona Macieja
Józefa by móc  ponownie  wyjść  za  mąż  nakłoniła  ludzi  do  krzywoprzysięstwa
o  rzekomej śmierci Macieja.
Za  ten  czyn  spotkała ją  i  jej  rodzinę  kara  boża;  ma  to trwać  do  dziewiątego
pokolenia włącznie.

III.1.1.KAROL: (*1837, †1873) żona Maria Popielarz (*1840, †1914) wdowa po Chruszczu,
dzieci:
IV.1.1.1. Mikołaj   (*1865, †1957, lipi 22)
IV.1.1.2. Bartłomiej   (*1868, †1942)
IV.1.1.3. Stanisław   (*1871, †1907)
IV.1.1.4. Zofia   (*1874, †?) mąż Michał Gładysz.

III.1.2. WALENTY: Ożenił się w kwietniu 1868 r. z Apolonią Gaczyńską (*1848, luty 05, †1919,
list. 19) córka Jana  (*1814,†1885)  i  Marii Żądło (*1819, †1893).  Urodziła
mu córkę Rozalię, sam Walenty zmarł w 1882 r. na zapalenie płuc
(w trzecim dniu po zmoknięciu w czasie orki).
Dzieci:
IV.1.2.1.  Rozalia  (*1867, †?) mąż Teodor Kuźniak (ślub w 1904 r.)
IV.1.2.2.  Bartłomiej   (*1870, †1891, czer 05)  na zapalenie płuc
IV.1.2.3.  Małgorzata  (*1872, †1907,wrze 04) mąż Michał Bernard
IV.1.2.4.  Jakub   (*1875, lipi 24, †1955, paźd 23)

Apolonia  wyszła  w  1883  roku  drugi  raz  za  mąż  za  Stefana Jaremiszyna,
wdowca z dziećmi, (ten z kolei zmarł w 1904  roku na skręt kiszek).
Dzieci ze Stefanem

III.1.3. ANNA: W 1859 roku wyszła za mąż za Franciszka Popielarza  (*1830, †1915) syna
Antoniego, dzieci:
IV.1.3.1. Wiktoria   (*1862, †1947)  mąż Popielarz
IV.1.3.2. Walenty   (*1866, †1926)
IV.1.3.3. Józef   (*1870, †?)
IV.1.3.4. Błażej  (*1879, †1910)
IV.1.3.5. Franciszek  (*1888, †1960-te)
IV.1.3.6. Rozalia  (*1890, †?)
III.1.4. JAN: przeniósł się do żony (?) do Starego Skałatu.
Dzieci:
IV.1.4.1. Wawrzyniec   (*1878, †1935, maj 17)
IV.1.4.2. Antoni  (*?, †?)  wiadomo tylko, że miał dwie córki i syna,  który
wyemigrował do jednej z Ameryk)
IV.1.4.3. Szczepan   (*1880, †1943)

IV.1.4.1. WAWRZYNIEC: ożenił się z Julią z domu Dobeńko (*1886, †1965),   pochowany w
Starym  Skałacie;
dzieci:
V.1.4.1.1. Józef   (*1912, †?)
V.1.4.1.2. Szczepan  (*1922, lipi 12 )

V.1.4.1.1. JÓZEF: ożenił się Anną (prawdopodobnie Ukrainką) i miał z nią dwóch synów, sam
został zamordowany w czasie wojny przez Ukraińców;
dzieci:
VI.1.4.1.1.1. Stanisław   (*1936, †1984, czer 24)
VI.1.4.1.1.2. Jan  (*1947, maj 20, żyje)

VI.1.4.1.1.2. JAN: żona Adela (*?, ) córka Anieli Jarowickiej, mieszkają  w Tarnopolu,
dwoje dzieci:
VII.1.4.1.1.2.1.  Wiktor  (Anatol?)  (*1977,)
VII.1.4.1.1.2.2.  Lala   (Julia?)  (*1981,)

VI.1.4.1.1.1. STANISŁAW: pracował jako traktorzysta w kołchozie, zmarł na zawał serca; żona
Eugenia c. Franciszka i Jadwigi Jagodzińskich (*1933,  †1986, sier 7)
Dzieci:
VII.1.4.1.1.1.1. Tadeusz  (*1959, wrze 16)
VII.1.4.1.1.1.2. Anna  (*1963, grud 17)
VII.1.4.1.1.1.3. Jan (*1974, maj 17)

VII.1.4.1.1.1.1. TADEUSZ: pracuje w kamieniołomach w Połupanówce, ożenił się z Eugienią
Pastuszyn c. Piotra i Eugienii z Nowosiółki i tam żyją, dzieci:
VIII.1.4.1.1.1.1.1. Irena (*1983, czer 06)
VIII.1.4.1.1.1.1.2. Wiktor  (*1988, maj 29)

VII.1.4.1.1.1.2. ANNA: wyszła za mąż za Ukraińca Igora Turczyn s. Dmytra i Marii z Nowsiółki,
Dzieci:
VIII.1.4.1.1.1.2.1. Switlana  (*1983, marz 17)
VIII.1.4.1.1.1.2.2. Halina  (*1988, lipi 25)

VII.1.4.1.1.1.3. JAN: pracuje jako spawacz w Połupanówce, mieszka w Starym Skałacie razem z
żoną Romaną (*1973, grud 15)(Ukrainka) c. Mikołaja i Marii Gnyp z
obwodu lwowskiego; dzieci:
VIII.1.4.1.1.1.3.1. Lilija  (*1997, wrze 14)
VIII.1.4.1.1.1.3.2. Witalij  (*199, marz 01)

VI.1.4.1.1.2. JAN: pracuje jako kierowca autobusu w Zakładach Mięsnych w Tarnopolu, żona
Adela Popielarz córka Anieli i Jana Jarowickich;
dzieci:
VII.1.4.1.1.2.1. Witalij  (*1975, styc 04)
VII.1.4.1.1.2.2. Julia  (*1981, sier 07)

VII.1.4.1.1.2.1. WITALIJ: żona Ludmiła Smolińska (*1981, maj 14) córka Pawła i Marii (?) z
Nowosiółki, mieszkają obecnie w Rzeszowie.

VII.1.4.1.1.2.2. JULIA: maż Igor Jasinowski, mieszkają w Tarnopolu.

V.1.4.1.2. SZCZEPAN: dwukrotnie  żonaty, należał  do  Związku  Strzeleckiego, udział w
działaniach wojennych od Moskwy po Berlin.  Pierwsza żona Genowefa
z domu Liput (*1922, †1964) zmarła po długiej chorobie, druga żona
Zofia Dudzińska  (*1928, ) pochodzi ze Skierniewic, żyją w Warszawie;
Dzieci z Genowefą:
VI.1.4.1.2.1. EDWARD (*1947, żyje) żona Barbara Nasiadek, dwie
córki:
VII.1.4.1.2.1.1.  Marzena   (*1973,)
VII.1.4.1.2.1.2.  Aneta    (*1979,)
VI.1.4.1.2.2. IRENA   (*1949, żyje)

IV.1.4.3. SZCZEPAN:  Na przełomie  1932/33 r. kupił   na   Zofiówce gospodarstwo, skąd z całą
rodziną został 10 lutego 1940 r. wysiedlony  w  głąb   ZSRR
(Republika Komi, miasto Objaczewo-Kierkaszor)  zmarł   na   terenie
obecnego  Kazachstanu. Ożeniony z Marią Rzeźniczek  (*1886, †1974)
dzieci:
V.1.4.3.1. Szczepan  (*1922, †1945)  pochowany na cmentarzu w Loretto (Włochy)
V.1.4.3.2. Jan   (*1927, list 02)          mieszka w Wielkiej Brytanii
V.1.4.3.3. Józef   (*1929, †1942)       zmarł na tyfus w Jakobaku (Uzbekistan)
V.1.4.3.2. JAN: ożeniony z Heleną z domu Bednarczyk   (*1934,) z Kopiczyńca; w czasie wojny
służąc w  armii  Andersa    poprzez  Egipt, Libię,  Włochy  przeszedł do Wielkiej
Brytanii, gdzie pozostał do dnia dzisiejszego;
ma trzech synów:
VI.1.4.3.2.1. Szczepan   (*1953, )
VI.1.4.3.2.2. Marek   (*1965, )
VI.1.4.3.2.3. Andrzej  (*1969, )

VI.1.4.3.2.1. SZCZEPAN: z pierwszą żoną Cristine Dumcan ma syna Pawła, z drugą Teresą
z domu Kukiewicz  (*1960, ) córkę Annę.
Dzieci:
VII.1.4.3.2.1.1. Paweł (Paul)  (*1979,)
VII.1.4.3.2.1.2. Anna  (Ann)  (*1981,)

VI.1.4.3.2.2. MAREK: ożeniony z Angielką  Sharon Walker (*1967, )  mają
dwie córki:
VII.1.4.3.2.2.1. Catherine  (*1993, )
VII.1.4.3.2.2.2. Jema  (*1990, )

VI.1.4.3.2.3. ANDRZEJ: żona Sarah  (…) dzieci jeszcze nie mają.

III.1.5. AGNIESZKA: Wyszła za mąż za Mikołaja Bernarda.
Dzieci:
IV.1.5.1. Anna  (*1872, †?)
IV.1.5.2. Andrzej  (*1876, †?)
IV.1.5.3. Paweł   (*1883, †?)
IV.1.5.4. Michał  (*1890, †?)

IV.1.1.1. MIKOŁAJ: żona Maria Bochenek (*?, †1936),
dzieci:
V.1.1.1.1. Józef  (*1893, †1965)  wyemigrował do USA, ożenił  się
Angielką,   przed  samą  wojną w 1938 r. lub 1939
r. odwiedził Polskę wraz z żoną. Powtórnie żonaty
ze  Stanisławą  (…?) z lubelskiego; dzieci nie miał.
V.1.1.1.2. Jan    (*1898, †1921) zmarł na gruźlicę, kawaler
V.1.1.1.3. Michał    (*1900, †11 kwietnia 1980)
V.1.1.1.4. Anna    (*1903, †?)
V.1.1.1.5. Wojciech   (*1905, wrze 15, †1974, czerw 04)
V.1.1.1.6. Piotr    (*190…, †?) zmarł na koklusz w wieku 7 lat
V.1.1.1.7. Zofia    (*1908, †?) zmarła w dzieciństwie
V.1.1.1.8. Maria   (*1914, †?) mąż Paweł Chruszcz (*1911, †1944)
V.1.1.1.9. Józefa    (*1916, †?) zmarła w dzieciństwie
IV.1.1.2. BARTŁOMIEJ: żona Agnieszka Wąsicka, (zmarła przed 1945 r.),
dzieci:
V.1.1.2.1. Maria   (*1895, †1981) mąż Bernad
V.1.1.2.2. Franciszek  (*1898, †1968) żona Katarzyna
Gaczyńska
V.1.1.2.3. Antoni   (*1901, †1965)   Argentyna,  miał dwie żony
V.1.1.2.4. Anna (*1904, † lata70-te) mąż And. Kasjan od 1927 r.
V.1.1.2.5. Michał   (*1907, †1979)    żona Anna Dowhań
V.1.1.2.6. Katarzyna   (*1913, ) mąż Michał Kołtun, żyją w
Otmuchowie woj. Opolskie.

IV.1.1.3. STANISŁAW: żona Tekla Hercuń  (*1875, †1949) córka  Antoniego,
dzieci:
V.1.1.3.1. Maria  (*1897, †1965) mąż Chruszcz
V.1.1.3.2. Katarzyna  (*1899, †?)
V.1.1.3.3. Anna  (*1901, †?) mąż Raróg zostali w St. Skałacie
V.1.1.3.4. Józefa  (*1903, †?) żyje w miejscowości Żeberka
V.1.1.3.5. Zofia  (*1906, †?) Popławy
V.1.1.3.6. Tekla  (*1908, †?)

Tekla Hercuń  wyszła  drugi  raz  za  mąż (Stefan Dawidczuk)  miała z nim dwoje
Dzieci: Agnieszkę (*1910, †1945)  mąż Krupa;  Helenę (*1913, †?) mąż  też  Krupa -Jan.

IV.1.2.4. JAKUB: żona Rozalia Gładysz (*1878, lipiec 09, †1962, paźd 14)  córka Walentego
(*1845, †1907)  i   Łucji Olinkiewicz   (*1854, †1916);
dzieci:
V.1.2.4.1. Jan   (*1901, czerw 20, †1970, grud)
V.1.2.4.2. Maria  (*1903, lipiec 02, †1973, kwie 06)   mąż Michał  Hercuń
(*1891,list 11,  †1975,list 11)   syn Piotra i Anny
Łeśkiw. Dzieci nie mieli.
V.1.2.4.3. Michał   (*1909, styc 29, †?)   wyjechał do Argentyny
V.1.2.4.4. Anna   (*1910, styc 19, †1910, lipiec 14)  na zapalenie  płuc
V.1.2.4.5. Anna   (*1912, styc 01, †1915, luty 24)   na  szkarlatynę
V.1.2.4.6. Apolonia   (*1915, marz 15, †?)
V.1.2.4.7. Józef  (*1918, luty 26, żyje)   kawaler we Wleniu, pow. Lwówek

V.1.1.1.3. MICHAŁ: żona Anna Tarnawska Tarnawska (*1901, grud 26, †1986, kwie 07), pochowany w Kaczorowie  pod Jelenią Górą,
dzieci:
VI.1.1.1.3.1. Bronisława,  (*1924, lipi 22;, †2005, maj 17))
VI.1.1.1.3.2. Aniela   (*1927, żyje w Skarbonie (zielonogórskie))
VI.1.1.1.3.3. Tadeusz  (*1931, † żyje)
VI.1.1.1.3.4. Aleksander  (*1935, †żyje)
V.1.1.1.4. ANNA: mąż Andrzej Wisiecki  (*1889,  †?)
dzieci:
VI.1.1.1.4.1.  Aniela   (*1924,  żyje)
VI.1.1.1.4.2.  Stefania   (*1927,  żyje)

V.1.1.1.8. MARIA (*1914, żyje) mieszka w Skałacie, mąż Paweł Chruszcz   (*1911, †1944)
dzieci:
VI.1.1.1.8.1.  Stanisława   (*1934,) syn Roman
VI.1.1.1.8.2.  Roman    (*1938,)  ma córkę i syna

V.1.1.2.1. MARIA: miała dwóch mężów: tylko z pierwszym miała  dzieci,  Antoni Bernad
(*1888, †1945)   syn Antoniego;  drugi nazywał się Komar;
Dzieci:
VI.1.1.2.1.1. Paulina   (*1919, †1992)
VI.1.1.2.1.2. Anna   (*1922, żyje)
VI.1.1.2.1.3. Marian  (*1926, żyje)

V.1.1.1.5. WOJCIECH: Był dwukrotnie   żonaty, pierwszy raz w 1927 r. z   Katarzyną Popielarz
(*?, †1930), miał z nią syna  Romana.  Ożenił się powtórnie w 1931 r. z
Anną  Kowalczuk  (*1907, wrze 08, †1984, list 24) i  miał  z nią   dwoje
dzieci: Marię  i  Piotra. Wybrany z dziewięciorga  rodzeństwa  pozostał
przy ojcu, z zawodu cieśla.  Brał  udział  w II  Wojnie Światowej,  m.in.
udział w  Powstaniu Warszawskim, wzięty do niewoli,   niejednokrotnie
ocalony  przed  egzekucją;  przewieziony  do  obozu jenieckiego w
Łambinowicach   (Lamsdorf),  zaraz  zabrany  do Hamburga,  zesłany
wkrótce przez  Niemców  na  wyspę  Sylt (na Morzu Bałtyckim).
Wyzwolony został przez Amerykanów, miał możliwość wyboru
pozostania w wybranym przez siebie państwie,    byle nie powrócić tam,
gdzie są komuniści. Powrócił jednak jesienią 1945 r. do domu i  dopiero
po śmierci swego ojca  Mikołaja w 1957 r. zdecydował się na powrót ze
kresów do Polski. Trafił   na tzw.
„Ziemie Odzyskane”,   najpierw   w   zielonogórskie,  po czym osiadł  w
Wojcieszowie pod Jelenią Górą.   W 1961   roku   kupił    poniemieckie
gospodarstwo w Szadurczycach (opolskie),   gdzie    przeniósł  się wraz
córką i młodszym synem.   Nie pamiętam go, bo   miałem trzy miesiące
jak zmarł  nagle   na   serce (w wieku 69 lat), ale podobno był to bardzo
dobry   i  spokojny   człowiek;  razem  z  Anną   leży pochowany  w
Łambinowicach.
Dzieci:
VI.1.1.1.5.1. Roman   (*1928 maj 28, †1997, lipiec 17)
VI.1.1.1.5.2. Maria  (*1932, sier 15, żyje)
VI.1.1.1.5.3. Piotr   (*1941, sier 29, żyje)
V.1.1.2.2. FRANCISZEK: żona Katarzyna Gaczyńska  (*1901, †?) córka Marcina,
dzieci:
VI.1.1.2.2.1. Julian   (*1924, †1956) na raka, jedna córka
VI.1.1.2.2.2. Stanisława   (*1933, )  żyje koło Szprotawy
VI.1.1.2.2.3. Maria   (*1936, †1995) koło Głogowa, jeden syn
VI.1.1.2.2.4. Filumena   (*1941, †)    mieszkają koło Krosna
Odrzańskiego, troje dzieci
VI.1.1.2.2.5. Ferdynard   (*1939, †)  koło Krosna Odrzańskiego,
córka i syn

V.1.1.2.3. ANTONI: żona Włoszka, ożeniony w Argentynie, wrócił po wojnie do Polski;  po
śmierci żony (?) wrócił z córką do Drezdenka. Ożenił się powtórnie z Marią
Salik (*1901,  żyje w Drezdenku) córką   Pawła   (*1876, †1907) jedna
córka  z pierwszą żoną:
VI.1.1.2.3.1.Carmen (*1942, ) żyje, troje dzieci:
VII.1.1.2.3.1.1. Waldemar (* …)
VII.1.1.2.3.1.2. Mirosław (*..)Drezdenko
VII.1.1.2.3.1.3. Majka (*…) mąż Marian
Sernik USA (Kalifornia)

V.1.1.2.4. ANNA: mąż Andrzej Kasjan, zostali w Połupanówce,
dzieci:
VI.1.1.2.4.1. Genowefa   (*1931, †) zmarła panną
VI.1.1.2.4.2. Włodzimierz   (*1933, †2000), troje dzieci:
VII.1.1.2.4.2.1. Anna (*…) mąż Tadeusz Wisiecki, mają
syna Andrzeja,  żyją w Tarnopolu
VII.1.1.2.4.2.2. syn (?) nie żyje
VII.1.1.2.4.2.3. córka (?)

V.1.1.2.5. MICHAŁ: żona  Anna Dowhań  (*1914, †1998) pochowani w  Łambinowicach,
dzieci:
VI.1.1.2.5.1. Henryk  (*1933, żyje)
VI.1.1.2.5.2. Augustyn  (*1937, żyje)
VI.1.1.2.5.3. Janina  (*1942, ) mąż Bolesław Wisiecki
VI.1.1.2.5.4. Roman   (*1953, †1978) zginął  tragicznie,  pochowany
w Łambinowicach

V.1.1.2.6. KATARZYNA: mąż Michał Kołtun (*1910,†) w 1940 r. luty 10 zostali wywiezieni na
Syberię, wrócili, żyją  we Wrocławiu,
dzieci:
VII.1.1.2.6.1. Józefa  (*1935, †?) dwóch synów i córkę
VII.1.1.2.6.2. Tadeusz  (*1937,) jedna córka jest w Niemczech
V.1.2.4.1. JAN: ożeniony (1925, styc 20) z Elżbietą Wisiecką (*1904, wrze 08; †1991, czerw 22)
oboje pochowani w miejscowości Mościsko (niemiecka nazwa Faulbrück),  gm.
Dzierżoniów, po wojnie zwanym „Zgniły Most”, on zmarł na raka
płuc, ona na raka kości; dzieci:
VI.1.2.4.1.1. Tadeusz    (*1926, styc 02, †1992),  leży w Warszawie
VI.1.2.4.1.2. Stanisław  (*1933, styc 20, żyje)      w Dzierżoniowie
VI.1.2.4.1.3. Fryderyk   (*1941, marz)  zmarł po 6 tyg.

VI.1.1.2.3.1.HENRYK: żona Henryka Wisiecka (*193…?)  mieszka w Kluczborku,
dzieci:
VII.1.1.2.3.1.1. Małgorzata  (*1961,)  mąż Zdzisław Szozda,
dzieci:
VIII.1.1.2.3.1.1.1. Bartłomiej (*…)
VIII.1.1.2.3.1.1.2. Tymoteusz (*…)

VI.1.1.2.5.2. AUGUSTYN:  żona (…)
VII.1.1.2.5.2.1. Krzysztof  (*…) kawaler
VII.1.1.2.5.2.2. Barbara   (*…) mąż Adam, mieszkają w Zielonej Górze
VIII.1.1.2.5.2.2.1. Kamila  (*…)
VIII.1.1.2.5.2.2.2. Jagoda   (*…)

V.1.1.1.4. ANNA: mąż Andrzej Wisiecki  (*1889, †?) syn Bartłomieja.
Dzieci:
VI.1.1.1.4.1. Aniela    (*1924, żyje)
VI.1.1.1.4.2. Stefania  (*1927, żyje)

V.1.2.4.6. APOLONIA: wyszła w 1937 r. za mąż Wawrzyniec Wisiecki  (*1912, †2001, wrze 13)
syn Pawła i Marii  Grabowej;
dzieci:
VI.1.2.4.6.1. Maria  (*1938, †?)
VI.1.2.4.6.2. Jan   (*1942,)
VI.1.2.4.6.3. Józef  (?)
VI.1.2.4.6.4. Stanisław  (?)

VI.1.2.4.1.2. STANISŁAW: od 1957 r. żona Janina Basista   (*1933, list 22, żyje) córka Józefa i
Rozali Groń. 30 maja 1945 r. razem z matką wyjechał pociągiem do
Polski.  Archiwum ojca było zakopane w stodole,  trochę zbutwiało.
Troje dzieci:
VII.1.2.4.1.2.1. Bożena Elżbieta   (*1958, czer 22, żyje)
VII.1.2.4.1.2.2. Czesław Wojciech   (*1959, czer 20, żyje)
dzieci:
VIII.1.2.4.1.2.2.1. Marek  (*1989, )
VII.1.2.4.1.2.3. Anna Katarzyna   (*1969, paźd 27, )
mąż Baciejowski

VII.1.2.4.1.2.1. BOŻENA: dzieci:
VIII.1.2.4.1.2.1.1. Michał (*1990)
VIII.1.2.4.1.2.1.2. Agnieszka  (*1993)
VII.1.2.4.1.2.2. CZESŁAW: dzieci:
VIII.1.2.4.1.2.2.1. Marek (*1989)
VIII.1.2.4.1.2.2.2. Emilia  (*1991)
VIII.1.2.4.1.2.2.3. Małgorzata  (*1995)

VII.1.2.4.1.2.3. ANNA: mąż Baciejowski, dzieci:
VIII.1.2.4.1.2.3.1. Aleksandra  (*1992)
VIII.1.2.4.1.2.3.2. Krzysztof  (*2000)

VI.1.2.3.1.1. TADEUSZ: żona Urszula Gliwińska  (*1929, żyje),  mieszkają w Warszawie,
dzieci:
VII.1.2.3.1.1.1. Krzysztof   (*1951, żyje) Glassgow GB, kawaler
VII.1.2.3.1.1.2. Jolanta  (*?) mąż Michał Frankowski, córka żyje
w  Łomiankach

VII.1.2.1.1.1.1. BOŻENA ELŻBIETA: dzieci:
VIII.1.2.1.1.1.1.1. Michał  (*1990, )
VIII.1.2.1.1.1.1.2. Agnieszka  (*1993)

VI.1.1.1.4.1. ANIELA: mąż Jan Popielarz  (*1920. †1991)  są w Połupanówce,
dzieci:
VII.1.1.1.4.1.1. Maria   (*1947, †?) zmarła  dzieckiem
VII.1.1.1.4.1.2. Stanisław   (*1948,) syn  Marian jest duchownym
w Lublinie
VII.1.1.1.4.1.3. Jan  (*1956,?)
VII.1.1.1.4.1.4. Adela  (*1954, marz 18)

VII.1.1.1.4.1.2. STANISŁAW: żona Janina Szmyrska ze Starego Skałatu, dzieci:
VIII.1.1.1.4.1.2.1. Marian (*1975, sier 09) ksiądz na parafii rzymsko-
Katolickiej w obw. Czerniowieckim
VIII.1.1.1.4.1.2.2. Anatolij (*1977, marz 09) żona Olga Żurawel
córka Piotra i Lesi z Nowosiółki, tam żyją, syn:
IX.1.1.1.4.1.2.2.1. Witalij

VII.1.1.1.4.1.3. JAN: żona z domu Popielarz c. Michała i Bronisławy ze Starego Skałatu, dzieci:
VIII.1.1.1.4.1.3.1. Emilija (*1982, styc 02) żyje w Kijowie
VIII.1.1.1.4.1.3.2. Witalij
VIII.1.1.1.4.1.3.3. Marta

VII.1.1.1.4.1.4. ADELA:  mąż Jan Jarowicki  (*?) dzieci:
VIII.1.1.1.4.1.4.1. Witalij (*?)
VIII.1.1.1.4.1.4.2. Julia  (*?)

VI.1.1.1.4.2. STEFANIA: mąż Jan Karmelita    (*1927, †1982) żyje we Wrocławiu, jedna córka:
VII.1.1.1.4.2.1. Henryka   (*1949, żyje) mąż Stanisław Buczyński, syn:
VIII.1.1.1.4.2.1.1. Janusz   (*1973, )

VI.1.1.1.3.1. BRONISŁAWA: mąż Andrzej Olenkiewicz (*1921, †1991)
Dzieci:
VII.1.1.1.3.1.1. Marian    (*1943) ż. Czesława Hucaluk
VIII.1.1.1.3.1.1.1. Grażyna   (*1966)
VIII.1.1.1.3.1.1.2. Elżbieta    (…)
VIII.1.1.1.3.1.1.3. Andrzej    (…)
VII..1.1.1.3.1.2. Jan    (*1952, ) weterynarz w lubuskiem
VIII.1.1.1.3.1.2.1. Michał  (…)
VIII.1.1.1.3.1.2.1. Ewa    (*1995,?)

VI.1.1.1.3.3. TADEUSZ: żona Maria Hucaluk (*1941,) żyje w Szadurczycach,
dzieci:
VII.1.1.1.3.3.1. Aniela (*1960, żyje) mąż Wł. Diakowski
VII.1.1.1.3.3.2. Wanda (*1962, żyje) mąż Jan Tekiela
VII.1.1.1.3.3.3. Władysław (*1966, żyje) żona Barbara Rączka, dzieci:
VIII.1.1.1.3.3.3.1. Katarzyna
VIII.1.1.1.3.3.3.2. Agata
VI.1.1.1.3.4. ALEKSANDER: żona Olga Górniak (*1937, paźd 05) żyją  w  Kaczorowie,
dzieci:
VII.1.1.1.3.4.1.  Jan   (*1960, luty 20) żona Jolanta Zacharek  (*1963)
VIII.1.1.1.3.4.1.1. Krzysztof  (*1985, list 29)
VII.1.1.1.3.4.2.  Janina   (*1961, maj 18)   mąż Ryszard Jasiński
(*1958,) żyją w Mirkowie pod Wrocławiem), syn Tomasz
VII.1.1.1.3.4.3.  Krystyna   (*1965, list 29)   mąż Bronisław Sadłoń
(*1962, wrze 01,)
VIII.1.1.1.3.4.1.3.1. Wojciech (*1991, maj 05; )

VI.1.1.1.5.1. ROMAN: żona Maria Wisiecka (*1926, 2005, lipi 23), pochowani w Świdnicy
(wałbrzyskie); najpierw mieszkali w Kaczorowie pod Jelenią Górą, mieli
gospodarstwo, w latach dziewięćdziesiątych przenieśli się do Świdnicy,
dzieci:
VII.1.1.1.5.1.1. Eugienia (*1950,wrze 30), mąż Jan Rusin
(*1956, czer 18)
VIII.1.1.1.5.1.1.1. Grzegorz (*1977, Lipi 14) kawa
VII.1.1.1.5.1.2. Józef (*1952, paźd 10;) żona Anna Gestner (*1955,)
VIII.1.1.1.5.1.3.1. Agnieszka (*1979) mąż Rafał Zold
VII.1.1.1.5.1.3. Czesława (*1957, czer 01) żyje w Chicago . Pierwszy mąż
Waldemar Borczyk, drugi James
Simkowski (*1950, ) jeden syn:
VIII.1.1.1.5.1.4.1. Jeffrey (*1991, wrze 16)
VII.1.1.1.5.1.4. Adela (*1958, styc; †1959, sier) pochowana w
Kaczorowie

VI.1.1.1.5.2. MARIA: mąż Michał Kasprzyszyn, mieszka w Szadurczycach, gm. Łambinowice
(opolskie) troje dzieci:
VII.1.1.1.5.2.1. Stanisław (*1958, ) żona Halina Szelwach (*1963, )
dzieci:
Natalia (*1988, ); Paweł (*1990), Łambinowice
VII.1.1.1.5.2.2. Jan (*1960, ) żona Renata Puchała (*1965,) dzieci:
Ewelina (*1983, ); Rafał (*?, ); Wojciech (*, ) Gliwice
VII.1.1.1.5.2.3. Tadeusz (*1966, ) żona Beata Walczuk (*1961, ) dzieci:
Przemysław (*1993, ); Patrycja (*2002, ) Niemodlin

VI.1.1.1.5.3. PIOTR: pierwsza  żona  to  Krystyna  Filipiak (*1944, styc 31; †1995, czer 09)
księgowa,  córka Jana  (*1919, †1988) i Genowefy Gołuch  (*1922, †1992).
Żyje razem z dziećmi w miejscowości Jaworznia  pod  Kielcami. Ożenił się
powtórnie   (2003, sier 14) z Marią Dziopą (*1957, lipi 03, ) z domu
Chrabąszcz, córką Janiny Sidło (*1923, kwie 03, † 1997, lipi 11)  i
Protazego Chrabąszcz   (*1927, kwie 02, †1982, list 05) wdową po Dziopa
Włodzimierzu  (*1951, wrze 21, †2000, marz 03).
Dzieci:
VII.1.1.1.5.3.1. Małgorzata  Zofia  (*1967, maj 15,) mąż Jerzy Wierzbowski (*1966, kwie 06),
dwoje dzieci:
VIII.1.1.1.5.3.1.1. Damian (*1991, styc 23,)
VIII.1.1.1.5.3.1.2. Kamil (*1999, grud 18,)

VII.1.1.1.5.3.2  Jan  Zbigniew   (*1974, luty 17) żonaty z Elżbietą Kalisz (*1979, czer 02)
córką Władysława Kalisz  (*1948,  luty 03) i Aliny Drabik
(*1948, list 26) z  Ostrowa  Lubelskiego. Dzieci:
VIII.1.1.1.5.3.2.1. Mikołaj Jan (*2005, wrze 24, )

Inni Jarowiccy, którzy pozostali w Starym Skałacie kupili gospodarstwa na kolonii (nie wiadomo dokładnie gdzie). Jak to było w zwyczaju Rosjan i oni zostali wywiezieni na Sybir (Rosjanie „przesiedlali” kolonistów, gajowych, leśniczych, mundurowych, niejednokrotnie całą ludność danej miejscowości).

kontakt

Chciałbym podziękować Janowi Jarowickiemu s. Szczepana za kontakt ze mną; udzielił mi on wiele cennych informacji, a o którym samym i jego przodkach nie miałem żadnych wieści. Poprzez internet natrafiłem na ślad prowadzący do Argentyny, gdzie znalazłem zapis Jarowicki Miguel, autora jakiegoś artykułu, lecz trudno jest ustalić jakikolwiek kontakt z nim. W rozmowach z rodziną ktoś wspominał, że jeden z potomków pojechał do Ameryki Południowej, lecz brak jest więcej informacji na w/w temat. Może przyszłość przyniesie jakieś zmiany w tym temacie. Inne drogi prowadzą do osoby Dymitra Karpińskiego, którego babcia jak się okazało była córką Aleksandra Jarowickiego. Nie wiemy jakie są koligacje, ale gdzieś z pewnością musiały być wspólne korzenie łączące Aleksandra z rodziną Jarowickich; jestem w posiadaniu materiałów na ten temat, i równocześnie są prowadzone badania w tym zakresie.

Jeśli ktokolwiek jest w posiadaniu jakichkolwiek informacji o rodzinie Jarowickich lub zna osoby bądź kontakty umożliwiające poszerzenie wiedzy na ten temat uprzejmie proszę o kontakt telefoniczny, listowny lub pocztą elektroniczną (e-mail):

If anyone is in possession of any information about Jarowicki family or has any access to persons or contacts that would allow broadening the knowledge in this subject I kindly ask for contacting me by phone, post or e-mail:

Jan Jarowicki, Elżbieta Jarowicka 
Jaworznia 77
26-065 Piekoszów
świętokrzyskie
tel. (+48 41) 306-12-70
tel. (+48) 602-201-682
tel. (+48) 606-1111-23