miejsca

Wielącza

Wieś Wielacza – założona w roku 1425 przez Prokopa z Korczaków – ówczesnego dziedzica powiatu szczebrzeszyńskiego bedącego jednym z bratanków i spadkobierców Dymitra z Goraja. Siedziba parafii od 1425. W 1593 wraz z powiatem przyłączona do Ordynacji Zamojskiej. Rejestr poborowy z roku 1598 wykazywał tu ponad 30 łanów gruntów uprawnych, wspominał też o dwóch karczmach, browarze i gorzelni. Rejestr z 1650 wykazywał 82 półłanki. W roku 1765 znajdowało się we wsi 80 chłopskich gospodarstw.

W XIX wieku Zawada, Wielącza oraz Bodaczów (zał. w 1410) stanowiły jak gdyby jedną wieś, której zabudowania ciągnęły się nieprzerwanie na długości 8 km wzdłuż drogi Zamość – Szczebrzeszyn. W końcu lat 20-tych XIX w. stało w Zawadzie i w Wielączy w sumie 157 włościańskich domów zamieszkałych przez 1100 osób. Bodaczów liczył 45 domy i 516 mieszkańców.

Wielącza – obecnie: Wielącza Wieś, Wielącza Kolonia, Wielącza Poduchowna – wojew. lubelskie, powiat zamojski, gmina Szczebrzeszyn.

1797

Poniższy spis mieszkańców (w załączniku) pochodzi z „Inwentarza gruntowego wsi Zawada i Wielącza z roku 1797” będącego częścią Akt Ordynacji Zamojskiej (sygn. 704) przechowywanych w Archiwum Państwowym w Lublinie.

numery działek i posiadacze chłopskich gruntów

1. Parczała Maciej
2. Karol Maciej
3. Zgnilec Krzysztof
4. Byk Paweł
5. Byk Jakób
6. Zychowicz Grzegorz
7. Kitka Maciej
8. Kawala Tomasz
9. Kowal Antoni
10. Dziadosz Błażej
11. Gembala Grzegorz
12. Machałek Antoni
13. Wróbel Józef
14. Kowal Józef
15. Kitka Jędrzej – 1 ćwiartki
16. Bliza Wawrzyniec
17. Siewiec (Swieć) Maciej
18. Gembala Tomasz
Wachowicz Wojciech – do plebana
Zgnilec Adam – do pleb. wieląck.
19. Magdziak Jakób
20. Ordyniec Maciek
21. Pytlowski Łukasz
22. Smutniak Maciej
23. Matwiey Marcin
24. Hałasa Jędrzej
25. Ordyniec Marcin
26. Magdziak Jakób
27. Kozioł Grzegorz
28. Sadło Tomasz
29. Wołoch Józef
30. Gał Krzysztof
31. Gał Michał
32. Ordyniec Paweł
33. Magdziak Wojciech
34. Dołba Jakób
35. Tomaszowski Jan
Tomaszewski Jan
Ciurysek Jan
36. Dygas Adam
Kitka Łukasz
37. Cyrus Sobek
38. Ordyniec Jakób
39. Rycko Kazimierz
40. Sciba Jędrzej
41. Duda Łukasz
42. Ordyniec Bartłomiej
43. Ordyniec Sobek
44. Głąb Walenty
45. Smutniak Tomek
46. Ordyniec Jakub
47. Smutniak Krzych
48. Ciurysek Jan
49. Dołba Jędrzej
50. Sobek z Bartk. Ordyniec
51. Hałasa Krzysztof
52. Hałasa Stanisław
53. Pytlowski Marcin
54. Kowalczyk Kasper
55. Dygas Michał
56. Duda Mikołaj
57. Hałasa Bartłomiej
58. Wróbel Tomasz
59. Hałasa Michał
Ciurysek Paweł
60. Wróbel Jędrzej
61. Wróbel Adam
62. Siemkowicz Tomasz
63. Kowalczyk Woyciech
64. Skrzypik Józef
65. Siemkowicz Łukasz
66. Sienkiewicz Jan
67. Kowala Tomek
68. Ciurysek Michał
69. Garbaty Tomasz
70. Kowalczyk Walek
71. Kowalczyk Krzysztof
72. Ciurysek Walek
73. Surma Sobestyan
74. Surma Kasper
75. Moskwa Walenty
76. Lipczak Jakób
77. Moskwa Tomek
78. Duda Stanisław
79. Rabiega Maciey
80. Ciurysek Tomek
81. Koziołek Krzysztof
82. Bubiłko Maciej
83. Ciurysek Paweł
84. Ciurysek Jędrzej
85. Kawala Krzysztof
86. Rabiega Jakub
87. Kozioł Szymon
88. Rabiega Woyciech
89. Wróbel Jędrzej
90. Wróbel Józef
91. Niemira Kazimierz
92. Niemira Tomek
Siwiec Maciej
Wróbel Józef
93. Kalwator Maciek
94. Czerwieniec Franciszek
95. Czerwieniec Luka
96. Kawala Maciej
97. Zgnilec Misiek
98. Maślany Stanisław
99. Czop Sebastyan
100. Łuczka Jakób
101. Pomarański Maciej
102. Byk Tomasz
103. Byk Marcin
Koziołek Krzysztof
Moskwa Tomek
Mankowicz Tomasz
Bubiłko Franciszek
Prykowa-wdowa po Woytku

kontakt

– Gdynia