miejsca

Wasylkowce

W połowie drogi z Kopyczyniec do Husiatyna na terenie pociętym jarami leży wieś i gmina Wasylkowce. Na północy opiera się o las, który niemal wchodzi do wioski z pozostałych stron wieś otaczają pola z urodzajną ziemią. Przed wojną Wasylkowce liczyły ponad 2800 mieszkańców – głównie Rusinów. Polacy stanowili około 16% populacji. Wielu Żydów. Pojedyńcze rodziny: Rosjan, Czechów, Węgrów, Niemców.

wasylkowce005

Plan zachodniej części Wasylkowiec, 1938r. (kliknij aby powiększyć):

wasylkowce-plan

[ mieszkańcy ]

Wykaz mieszkańców części zachodniej Wasylkowiec, 1938 r. – według numeracji domów:

Nr Nazwisko – zajęcieNr   Nazwisko – zajęcie
1 Sikorski
2 Zdebiak
3 Biłous Kiryło
4 Zdebiak
5
6 Mesarosz
7 Dębicki
8 Kunicki Emil – nauczyciel
9 Styranka
10 Mymryk Maksym
11 Kiernicki
12 Rozdeba
13 Michasiuk
14 Gołycz Iwan
15 Guta
16 Malski Mykoła – właściciel cegielni
17 Malska Katy-Janka
18 Mymryk Kiryło
19 Suzański
20 Kołomyjec
21
22 Malski Anton
23 Łazeńko
24 Komorowska
25 Łazeńko Stefan
26 Łandij
27 Czornyj Trofim
28 Wodziński
29 Czornobil Eliasz
30 Kaczała Iwan
31 Żurowski
32 Zabłocki
33 Śmigielska
34 Czornobil Konstanty
35 Szajnowski
36 Chometa
37 Burta
38 Bech
39 Ulinowska Eudokia
40 Łycar
41 Czornobil Antoni
42 Sadłowski
43 Sawicki
44 Kunicki Julian
45 Karczewska
46
47 Wiwczar
48 Foremna
49 Neczesny
50 Waszczyszyn
51 Kundel – szewc
52 Zygmunt Jan
53 Czornyj
54 Hrycak
55 Czornobil Izydor
56 Gora
57 Biłous Mikieta
58 Kunicki Adolf
59 Ruchlewska
60 Pietrasz Antoni
61 Pietraszmichał
62 Szaja
63 Kundel
64 Kowalska Apolonia
65 Kowalska Regina
66 Srnowski
67 Sadłowski
68 Popiel Karol
69 Kowalski Karol
70 Łubocki
71 Mykołyszyn
72 Szymański Łukasz
73 Hajduk
74 Nanowski
75
76 Szurgot
77
78
79 Kanada
80
81
82
83 Altschuller
84 Romaniu Ołena
85 Pietrasz Demko
86 Pasternak
87 Korzyński Michał – prawosławny wikary
88 Marmorowicz – prawosławny paroch
89 Cerkiew
90
91 Kunicki Tadeusz – właściciel ziemski
92 Kunicki Tadeusz – j.w. dr medycyny
93 Kuczmij
94 Hrycak
95 Suzański
96 Reiss Henryk – właściciel ziemski
97 Kuśnierz
98 Szurgot
99 Guta Jan
100 Bielawski
101 Reiss – właściciel sklepu
102 Kulczycki
103 Dobrucki
104 Altschuller – sklep
105 Altschuller Berek – wyszynk alkoholi
106
107 Hrycak Piotr
108 Ołeksa
109
110 Popiel
111 Petrucki
112 Paleniczek
113 Kunicki Antoni – urzędnik gminy
114 Hrycak Konstanty
115 Mymryk
116
117
118 Wołoszczuk
119 Dobrucka Aniela
120 Dutka Dymitr
121 Słobodzian
122 Zdebiak
123 Grabarz
124 Hawryszczak
125
126
127
128
129
130 Sidorska Anna
131
132
133
134
135 Chłopecki
136 Karczewska
137 Zdaniak
138
139
140
141 Młyn
142 Komarnicki
143 Kupecki
144 Szymański Antoni
145 Zdoń Franiszek. – Kom. Policji
146 Gołycz Tekla
147 Dziewir
148 Baran
149 Michlowski
150 Kaczała
151 Kusznier
152 Skulski
153 Rasławski
154 Biłous Anna
155 Mymryk
156 Terlecka
157 Dżażdżyńska
158 Wiwczar
159 Ks. Sawicki – proboszcz
160 Kościół Rzymsko-Katolicki
161 Semeńczuk
162 Karakociuk
163 Mymryk
164 Dom Strzelca
165 Kozak
166
167 Skulski
168 Makulewicz
169 Urząd Gminny + Polska Szkoła
170 Karasewicz
171 Kuźnia
172 Altschuller – materiały budowlane
173 Przybyła
174 Ziubrzycki
175 Chałupowa Karolina – położna
176 Chałupowa -Karolina
177
178 Baranowska
179
180 Baranowski Tadeusz
181 Kunicki Józef
182 Baranowski
183 Kułakowski Aleksander
184 Dworzański-Solak
185 Baranowski
186 Baran
187 Bożnica Żydowska
188 Schachter – sklep
189 Tunis – sklep tytoniowy
190 Bzunek
191 Biliński Adolf
192 Bielawski
193 Malski Michał – wyszynk alkoholi
194 Sołtys
195 Kulczycki
196 Kułakowski Julian
197 Dubiński
198
199 Kuźnia
200 Katz Ejzio – kowal
201 Berma N – hander skórami
202
203 Horwitz
204 Rychlewski
205
206 Horłat
207 Pater – Ajencja Pocztowa
208
209 Świątkowski Piotr – murarz
210 Brzezicki
211 Dobrucki Adolf
212 Czajkowski Emil – nauczyciel
213
214 Stacja PKP
215 Szymański
216 Skulski
217 Kunicki
218 Biłous

Inni Mieszkańcy Wsi

Nr Nazwisko – zajęcieNr   Nazwisko – zajęcie
Baran
Baranowska
Barański
Biliński
Bojko Iwan – stolarz
Brzezicka Maria – położna
Brzezicki
Chmielewski
Czechowski
Czerwiński
Domański
Dworzański
Felkman – wyszynk alkoholi
Groński
Grygiel – fotograf
Horowitz – sklep tytoniowy
Ilnicki
Jackowski
Jaworski
Karczewska
Kędzierska
Kobyłecki
Komarnicki
Komorowski Michał – fryzjer
Korczyński – kołodziej
Kozłowski – współwł. młynarz
Ks. Kozłowski Michał
Kulczycki
Kundel Marian – szewc
Lewiński
Litarowicz Bronisława – nauczycielka
Łomnicki
Mężyński
Morawiecki
Pasternak
Piątkowski
Przewłocki
Rasławski
Rosołowski
Rybak Michał
Ryżewska Natalia – nauczycielka
Sarnecki
Sidorski
Silberman Dawid – właściciel ziemski
Skulski
Szałatyński
Szymański Łukasz – blacharz
Terlecki
Ujejski Stanisław – właściciel ziemski
Wojciechowski Wincenty – rzeźnik
Znajda Piotr – bednarz
Krzycki
Zubrzycki
Rudziński
Ujejski
Komarowski Michał – Fryzjer
Tytor Bazyli

[ wspomnienia ]

Józef Dubiński w stroju Sokoła

wasylkowce003

Święto Niepodległości 1934 rok. Przemarsz młodzieży szkolnej ulicami Wasylkowiec. Na zdjęciu: (1) dyrektor szkoły – Emil Czajkowski, (2) nauczycielka – Bronisława Litarowicz, (3) nauczycielka – Natalia Ryżewska.

wasylkowce004

Rok 1936. Polska młodzież w Ochotniczej Straży Pożarnej. Na zdjęciu: (1) W. Przybyła – komendant, (2) dr T.Kunicki, (3) W.Dubińska, (4) J.Korczyńska, (5) F.Zdoń – komendant PP, (6) ks. Sawicki -proboszcz, (7) H.Chłopecka- komendantka, (8) wójt gminy, (9) Esikowski – urzędnik gminny, (10) Przemek Esikowski, (1) Z.Kunicki.

wasylkowce008

URZˇD GMINNY W WASYLKOWCACH, w pierwszym rzędzie – pracownicy urzędu w drugim rzędzie – sołtysi.

wasylkowce010

Pierwsza Komunia Święta 18 czerwca 1939 r. ks. M. Sawicki – długoletni proboszcz parafii w Wasylkowcach

wasylkowce009

KOMISJA SPISOWA przy pracy w Wasylkowcach

wasylkowce1
wasylkowce2

1938. W ogrodzie DOMU STRZELCA po uroczystościach z okazji DNIA KONSTYTUCJI.
(1) A.Kunicki, (2) ks.Dobrucki, (3) Starosta kopyczyniecki z małżonką, (4) ks. Sawicki, (5) E.Kunicki, (6) J.Chłopecki, (7) Emil Kunicki, (8) wójt gminy, (9) Wisia Przybyłowa, (10) dr T.Kunicki, (12) E.Jajuga, (13) Hela Paterowa.

wasylkowce3

Grupa urzędników i działaczy społecznych w Wasylkowcach. Rok.1936. Od lewej: (1) Emil Czajkowski – dyrektor polskiej szkoły, (2) J.Esikowski – urzędnik gminny, (3) dr Tadeusz Kunicki – lekarz domowy, (4) wójt gminy, (5) Franciszek Zdoń – komendant posterunku PP, (6) urzędnik gminny, (7) Antoni Kunicki -sekretarz gminy. W drugim rzędzie – przedsiębiorcy i właściciele majątków

wasylkowce4

Dyplom – pamiątka X-ciolecia Niepodległej Polski z wizerunkiem marszałka J.Piłsudskiego dzianym na jedwabiu wręczany obywatelom szczególnie zasłużonym w pracy dla Polski na Kresach

wasylkowce5

Karta ewakuacyjna

wasylkowce14

Rodzina Korczyńskich od wieków osiadła w Wasylkowcach

wasylkowce16

Ukraińska rodzina Bojków Anastazja (Nastia) z córką Marijką i synem Bohdanem (1938 rok)

wasylkowce6

Pocztówka z 1918 r.

wasylkowce7

[ kontakt ]

Edmund Kunicki