miejsca

Łazarze, gmina Rajgród

Łazarz Kleszczewski, zapewne z Kleszczy pod Tykocinem, wzmiankowany po raz pierwszy w 1554 r. założył na 10 włókach wieś Łazarze-Kleszcze, zwaną nawet Kleszcze-Łazarczyki (dziś Łazarze). W Łazarzach w 1676 r. na 7 części należało:4 do Kleszczewskich, po 1 do Pieńczykowskiego, Pomiana i Kołakowskiego, a w 1790 r. na 14: 3 do Kleszczewskich, 3 do Kołakowskich, 2 do Łubów, 2 do Gardockich, po 1 do Pomiana, Puczyńskiego, Niedźwieckiego, Skarzyńskiego.

(Kapiciana, pudło nr 55; ASK I 47,k.287v-288,ASK I65 k.863 v;Rekognicarz poborowy woj.podlaskiego z 1581 r.wyd.f.Piekosinski,Rocznik Heraldyczny,t.II,1910,str12,21,25.Ksiega miejska rajgrodzka).

Powyższe informacje pocodzą z,,Studia i materiały do dziejów powiatu grajewskiego-tom I. Praca zbiorowa pod redakcją Michała Gnatowskigo i Henryka Majeckiego, PWN, Warszawa 1975r., praca Białostockiego  Towarzystwa Naukowego Nr.21.

[ mieszkańcy

W 1939 r. w Łazarzach mieszkały 3 Rodziny Kleszczewskich, 2 Rodziny Pieńczykowskich, 3 Rodziny Kołakowskich.

W 2006r.w Łazarzach mieszka jedna Rodzina Kleszczewskich, 1 Rodzina Pieńczykowskich i 3 Rodziny Kołakowskich.

[ kontakt

Tadusz Kleszczewski (też z Łazarzy), ale z tej rodziny Kleszczewskich, której już nie ma w Łazarzach.