Kawalerowie Legii Honorowej są nagrodzeni, kawalerowie Cesarstwa nobilitowani. Wraz z utworzeniem instytucji szlachty cesarstwa w 1808 każdy kawaler (wcześniej legionista) Legii Honorowej zostal szlachcicem z rangą chevalier – ale to szlachectwo było ad personam – nie dziedziczne. Sprawa była tym bardziej złożona że tytuł chevaliera dziedzicznego mógł być również nadany przez Napoleona motu proprio, przez potwierdzenie przez co najmniej trzy pokolenia, przez przedstawienie dowodu pewnych dochodow bez konieczności posiadania majoratu, itd. Szlachetwo dziedziczyło się na zasadzie primogenitury ale mogło też przejść zasadą adopcji. Oczywiście w późniejszych czasach te zasady były zmieniane. (George Lucki, Marcin Wiszowaty, Tadeusz Gajl)

Indeks zawiera wykaz 72 osób, kawalerów Cesarstwa.

Tytuł, nazwisko, herb

kawaler Brodzki h. Łodzia
baron Chłapowski h. Drya
baron Chłusowicz h. Gozdawa
hrabia Colonna-Walewski h. Colonna
kawaler Daszkiewicz
baron Dembowski
kawaler Derengowski
kawaler Dobiecki
baron Fondzielski
kawaler Godlewski h. Gozdawa
kawaler Hempel
baron Jerzmanowski h. Dołęga
kawaler Kitz
baron Klicki h. Prus
baron Kobyliński h. Prus
kawaler Kolecki
kawaler Korczyński
baron Kosinowski
baron Kosiński h. Rogala
baron Kozietulski h. Abdank
hrabia Krasiński h. Ślepowron
kawaler Krokowski
baron Kruszewski
kawaler Kulczycki h. Sas
kawaler Lasocki
kawaler Lechnowski
kawaler Lipowski
baron Łazowski h. Lubicz
kawaler Łoski
kawaler Łubieński h. Pomian
baron Łubieński h. Pomian
kawaler Markowski
baron Michallowski
kawaler Mierosławski
kawaler Milberg
baron Miłoszewicz
kawaler Mroziński
kawaler Msikowski
kawaler Murzynowski
kawaler Niechcielski
Pac
kawaler Pawelecki
kawaler Petrikowski
Poniatowski
hrabia Potocki
kawaler Razowski
kawaler Rechowicz
kawaler Rostworowski
kawaler Rudzki
kawaler Salk-Regulski
kawaler Schütz
baron Skarżyński
kawaler Soczyński
kawaler Sosnowski
kawaler Starzyński
baron Stokowski
kawaler Strowski
kawaler Szeptycki
kawaler Trzciński
kawaler Wendorff
kawaler Wołodkowicz
kawaler Wybicki
kawaler Wyczwiński
kawaler Wysocki
baron Załucki
hrabia Zajączek
kawaler Żukowski
kawaler Zielonka
kawaler Ziemięcki
kawaler Zimmer
kawaler Zubrzycki
kawaler Zwiskowicz