herbarz

Tadeusz Gajl Herby szlacheckie Rzeczypospolitej Obojga Narodów, Wydawnictwo L&L, Gdańsk 2003

Herbarz przedstawia niemal wszystkie dostępne w źródłach publikowanych wizerunki herbów w ilości ponad 3.000 sztuk. Pokazanych zostało kilkadziesiąt herbów nigdy nie pokazywanych w formie graficznej, a znanych jedynie z opisów. Indeks wykazuje znane powiązania między nazwiskiem a herbami.

Uwaga. Indeks zawiera poprawki autora w stosunku do wersji drukowanej (errata). Stan na 15 lutego 2005 r.

Indeks zawiera wykaz 18.600 nazwisk szlachty polskiej z herbami, do których należą dane nazwiska.

Nazwisko, herby

I

Ibiański h. Jasieńczyk, Leliwa, Łabędź, Mogiła, Ostoja, Topór
Ibrański h. Kotwicz
Ichnatowicz h. Achinger, Okuń
Ichnatowski h. Achinger
Idaszewski h. Jelita
Idzellewicz h. Jelita, Nałęcz
Idzik h. Jeleń
Idzikowski h. Nałęcz, Ogończyk, Ślepowron
Idziński h. Ślepowron
Idzykowski h. Kotwica
Idźkowski h. Jastrzębiec, Lubicz, Ślepowron
Igański h. Junosza
Igelstrem h. własny
Ignański h. Junosza
Ignaszewicz h. Sas
Ignatowicz h. Godziemba, Iłgowski, Świat
Ignatowski h. Nowina
Ihnatowicz h. Achinger, Godziemba, Kościesza, Sas
Ihnatowski h. Achinger, Iłgowski, Świat
Ikierat h. Świnka
Ikmanowski h. Nowina
Il(l)aszewicz h. Pelikan
Ilassewicz h. Iłgowski
Ilcewicz h. Iłgowski, Korczak, Lubicz
Ilczewicz h. Iłgowski
Iliak h. własny
Iliaszewicz h. Giejsz
Ilikowski h. Nałęcz, Ostoja
Ilinicz h. Korczak
Iliński h. Korczak, Lis
Iljak h. własny
Iljenko h. Iłgowski
Ilkiewicz h. Iłgowski, Korczak
Ilkowski h. Abdank
Ilkusz h. Pilawa
Illassewicz lub Illasiewicz lub Iliassewicz h. Iłgowski
Illewicz h. Zaremba
Illukiewicz h. Zaremba
Ilmanowski h. własny
Ilnicki h. Doliwa, Pietyróg, Sas, własny
Ilsinger h. Gryf
Iłgowski h. Syrokomla, własny
Iłłakowicz h. Doliwa
Iłłowiecki h. Nałęcz
Iłowiecki lub Iłowicki h. Łodzia, Nałęcz, Ostoja
Iłowski h. własny
Imbir h. Nałęcz
Imbra h. Pelikan
Imbram(owicz) h. Nałęcz
Imielański h. Grzymała
Imieliński h. Grzymała, Poraj
Imielski h. Nieczuja
Imieniński h. Prawdzic
Imram h. Ostoja
Imszeniecki h. Śreniawa
Imszennik h. Janina, Syrokomla
Imszeński h. Syrokomla
Inczyk h. Juńczyk
Indyk h. Półkozic
Ines De Leon h. Trzy Gwiazdy
Inowłodzki h. Jelita
Inszkiewicz h. Godziemba
Inwaldzki lub Inwałdski h. Kornic
Ipatowicz h. Lubicz
Ipohorski h. Kotwicz
Iraszewski lub Iraszowski h. Doliwa
Irecki h. Abdank
Irtyszczowicz h. Godziemba
Iruszewicz h. Doliwa
Irycki h. Abdank
Irząd h. Lis
Irzykowicz h. Leliwa
Irzykowski h. Iżykowski, Ostoja
Isajkowski h. własny
Isiora h. własny
Iskierski h. Isiora
Iskra h. Kopacz
Iskrzycki h. Jelita, Pobóg, Poraj, Trąby
Istmont h. Półkozic
Iszatowicz h. Świat
Iszliński h. Łabędź
Iszora zob. Isiora
Iwaczkowski h. Ostoja
Iwan h. Wczele
Iwanicki h. Sas, własny
Iwanin h. Janina
Iwankiewicz h. Trąby
Iwanowicz h. Abdank, Kotwica, Pobóg, Syrokomla, własny
Iwanowski h. Łodzia, Odrowąż, Poraj, Rola, Syrokomla, własny
Iwański h. Jastrzębiec, Ostoja
Iwasieńcowicz lub Iwaszeńcewicz lub Iwaszeńcowicz h. Lis
Iwaszkiewicz h. Abdank, Gozdawa, Jastrzębiec, Trąby
Iwaszkowicz h. Trąby
Iwicki h. Kuszaba
Iwieński h. Grzymała
Iwiński h. Jastrzębiec, Łodzia
Iwonia h. Jelita, Korczak
Iwonicz h. Leliwa
Iwoński h. Jastrzębiec
Izaj(y)kowski zob. Isajkowski
Izasławski h. Pogoń Lit.
Izbicki h. Kościesza, Prawdzic
Izbieński h. Poraj
Izbieński h. Poraj
Izbiński h. Poraj, Prawdzic
Izdebski h. Pomian
Izenkowski h. Prus I
Izeńkowski h. Dołmat
Izkrzycki h. Poraj
Izmajłowicz h. Pomian
Izopolski h. Pogoń Lit.
Iżycki h. Bończa, Gozdawa, Prawdzic, Rawicz, Sas, Szreniawa
Iżykowski h. Własne
Iżyron h. Gryf