Nadawanie numerów:

Postać wyjściowa zawsze otrzymuje nr 1, jej ojciec 2, matka 3…

Ogółem przodkowie męscy otrzymują numery parzyste, a żeńscy nieparzyste.

Żona jeden większy niż mąż, mąż jeden mniejszy niż żona.

Ojciec zaś dwukrotnie większy niż dziecko, a dziecko dwukrotnie mniejszy niż ojciec.

 

Poszczególne wydarzenia oznacza się symbolami:

narodziny gwiazdką (*)

ślub pętelką nieskończoności, lub iksem (∞ lub x)

rozwód procentem (%)

zgon krzyżem (+)

polegnięcie na polu bitwy rysunkiem dwóch skrzyżowanych mieczy

Nie stosuje się skrótów ur., ani zm.

Pisze się zatem np. tak:

10. Franciszek Wójtowicz * w sob. 21.5.1904 w Niebylcu, w powiecie strzyżowskim; + w sobotę 9.05.1942 w Przemyślu.

albo tak:

11. Jadwiga z Ekiertów (IIdo voto Uchman) * 1-szy czwartek Wielkiego Postu 10.2.1910 w Zrotowicach, w pow. przemyskim; + w sobotę 3.10.1970 w Przemyślu.

A w polu ślubu tak:

∞ w 1931 w Nowymmieście

albo tak:

∞ w niedzielę 4-ego (cyw. w czw. 15-ego) 09.1949 w Przemyślu, w par. pw. św. Józefa

 

Jeśli chcesz określić położenie miejscowości wg. przynależności administracyjnej, to pamiętaj o epoce np. (zwróć uwagę na województwo):

5. Maria z Wójtowiczów * w sobotę 28.10.1933 w Przemyślu, woj. lwowskie + w czwartek 28.06.1979 w Przemyślu, woj. przemyskie

Należy stosować określenia miejsca zgodne z funkcjonującymi w czasie opisywanego zdarzenia.