rzeczpospolita
Muzeum Historii Żydów Polskich prowadzi akcję rejestracji pamiątek związanych z historią i losem Żydów polskich. Zwracamy się do Państwa z gorącym apelem o pomoc. Prywatne historie, dokumenty, listy, fotografie, przedmioty codziennego użytku mogą wzbogacić wiedzę o pokoleniach polskich Żydów, będą także świadectwem pamięci przechowanej przez potomków, przyjaciół i sąsiadów.

Otwórzmy swoje szuflady! Podzielmy się wspomnieniami, rodzinnymi pamiątkami. Niech Nasze osobiste losy staną się częścią projektowanej wystawy Muzeum Historii Żydów Polskich.
Muzeum przeprowadziło już szczegółowe poszukiwania i rejestracje w wielu muzeach, archiwach i bibliotekach,Teraz pragniemy poszerzyć dokumentację o pamiątki, które znajdują się w Państwa posiadaniu. Pracownicy Muzeum opiszą je i sfotografują, a następnie zwrócą właścicielowi. Te, którezostaną przekazane w darze, będą potraktowane z najwyższą troską, zgodnie z obowiązującymi zasadami i przepisami muzealnymi.

Prosimy o kontakt z Judytą Hajduk, tel. 022 471-03-26, e-mail: jhajduk@jewishmuseum.org.pl
Muzeum Historii Żydów Polskich, ul. Warecka 4/6 00-040 Warszawa, tel.022 833-00-21, www.jewishmuseum.org.pl

 

Zmieniony ( 2006-12-26 )