genealogia

Wypełnianie dużych tablic genealogicznych wymaga stosowania różnorodnych skrótów z kilku powodów:

  • dla zwiększenia przejrzystości tablic a tym samym czytelności;
  • dla zmniejszenia pracy przez rezygnację z wypisywania wielokrotnie tych samych wyrazów/zwrotów;
  • dla zapewnienia czytelności przez genealogwó posługujących się innym językiem;
  • z powodu braku miejsca na długie wyrazy/określenia.

Genealodzy wypracowali pewien standard znaków, zestaw znaków stosowany powszechnie. Zestaw ten powstał w czasach gdy nie były stosowane komputery dlatego też nie nie jest łatwo stosować znaki genealogiczne w dobie komputerów. Nie wszystkie znaki można wprowadzić z klawiatury.

Podstawowe znaki stosowane w genealogii:

 

znak znak opcjonalny znaczenie nazwa znaku  skrót klawiaturowy 
*urodzeniegwiazdka
(*)urodzenie nieślubne
*†*+urodzenie martwe
*chrzestgwiazdka „podparta” odwróconym T
xślubnieskończoność, infinityNUM-code:   ∞
o/oo|orozwód
+zgonkrzyż, daggerNUM-code:   †
pochówekprostokąt poziomy
płeć męska
płeć żeńska
1ºv.w pierwszym małżeństwie (primo voto)1 masculine ordinal indicator v.NUM-code:   º
2ºv.w pierwszym małżeństwie (secundo voto)2 masculine ordinal indicator v.NUM-code:   º
[ – ]lata występowania w źródłach, np. [1744-1762]
( – )lata życia, np. (1709-1762)
(…)brak lub miejsce nieczytelne w źródle, np. Jan (…)wowski
[…]opuszczenie części źródła w cytowanym fragmencie tekstu
[  ]wstawka, wtrącenie wyrazowe, uwaga poszukiwacza do cytowanego tekstu, np. [z domu]
( )wstawka, wtrącenie literowe poszukiwacza do cytowanego tekstu, np. Johan(n)es
s.syn
c.córka
bzp.bezpotomny/a
h.herb
N.N.nieznany z imienia i nazwiska

Znaki opcjonalne to znaki zamienne, stosowane przy zapisach komputerowych ze względu na brak możliwości stosowania właściwych znaków.