historia antykultury

ANTYKULTURA to nurt ideologiczny, którego celem jest pozbawienie ludzi etosu pracy, tożsamości i więzi społecznych oraz cofnięcie ludzkości do poziomu przedkulturowej wspólnoty pierwotnej.

Historia antykultury

Podstawę antykultury stanowi marksizm – ideologia sformułowana w XIX wieku przez Karola Marksa i Fryderyka Engelsa, która w wyniku kolejnych rewizji przybrała współczesną formę teorii krytycznej i ideologii gender.

„HISTORIA ANTYKULTURY” to pierwsza próba uzupełnienia i uporządkowania podstawowej wiedzy o mechanizmach życia społecznego, historii kultury i historii antykulturowego marksizmu. Książka ta daje podstawy wiedzy o życiu społecznym, jaką powinien dysponować każdy człowiek osiągając wiek dojrzałości, otrzymując dowód osobisty i prawo wyborcze, czyli prawo do współdecydowania o zasadach życia społecznego. Bez tej bowiem wiedzy nie można świadomie podejmować wyborów, których skutki dotyczą całego społeczeństwa.

Książka

Krzysztof Karoń „HISTORIA ANTYKULTURY”, objętość 544 str., nakład własny, 2018 r.

Książka dostępna jest w sprzedaży internetowej od 3 października 2018 r. Info i link do księgarni pod adresami:
https://www.historiaantykultury.pl,
https://www.programwiedzyspolecznej.pl,
https://www.historiasztuki.com.pl