pther

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Heraldycznego zaprasza na konferencję międzynarodową:

XIV Sympozjum Nauk Dających Poznawać Źródła Historyczne w 100-lecie odzyskania niepodległościHerb w kulturze.

która, odbędzie się w dniach 25-26 października 2018 roku w Kazimierzu Dolnym

Komitet organizacyjny: prof. dr hab. Krzysztof Skupieński, prof. dr Siergiej Posochow,
prof. UO dr hab. Sławomir Górzyński, dr hab. Tomisław Giergiel, Marcin Krzysztofik.

Sekretarz: dr hab. Artur Górak.

Kontynuując inicjatywę Profesora Józefa Szymańskiego organizacji konferencji, których problematyka skupia się wokół najbardziej istotnych zagadnień dotyczących nauk pomocniczych historii, zapraszamy na kolejne sympozjum do Kazimierza Dolnego w dniach 25-26 października 2018 roku. Tym razem chcielibyśmy zmierzyć się ze zjawiskiem obecności herbów w szeroko pojętej kulturze polskiej i europejskiej, za przedmiot studiów uznając źródła kultury materialnej, intelektualnej i artystycznej. Zakres chronologiczny tych poszukiwań badawczych również pozostawiamy otwarty licząc także na zgłoszenia dotyczące problematyki aktualnej, jak herb naszego państwa, czy heraldyka samorządowa. Konfrontacja tych zagadnień pozwoli na określenie zakresu treści i form przekazu heraldycznego na tle przemian kulturowych, poddanego analizie i interpretacji przez nauki dające poznawać źródła historyczne.

Serdecznie zapraszamy pracowników naukowych, heraldyków, muzealników – wszystkich badaczy specjalizujących się w problematyce heraldycznej. W związku z Rokiem Jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości organizatorzy w ramach konferencji przewidują sekcję poświęconą symbolice niepodległościowej.

Teksty referatów, po uzyskaniu pozytywnych recenzji wydawniczych będą opublikowane w „Roczniku Polskiego Towarzystwa Heraldycznego” (obecnie 7 pkt. wg listy czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego).

Przewodniczący komitetu organizacyjnego prof. dr hab. Krzysztof Skupieński

Zgłoszenia udziału lub wystąpień (wraz z abstraktem) prosimy przesyłać na adres sekretarza Sympozjum do dnia 31 lipca 2018 roku.

 

Opłata konferencyjna (obejmująca wyłącznie noclegi i wyżywienie) wyniesie 350 zł.

Opłaty prosimy wnosić do 30 września 2018 roku na konto Polskiego Towarzystwa Heraldycznego, Oddział w Lublinie, nr 41 1240 5497 1111 0000 5006 2351, z tytułem przelewu: Herb w kulturze + imię i nazwisko uczestnika.

Miejsce obrad: Kazimierz Dolny, „Kwaskowa Góra” ul. Czerniawy 3d

Harmonogram :

24 X 2018 r. – przyjazd uczestników XIV SNDPŹH,

25 X 2018 r. – obrady przed- i popołudniowe, kolacja a la fourchette,

26 X 2018 r. – obrady przedpołudniowe, podsumowanie prac XIV SNDPŹH i odjazd uczestników

W imieniu Zarządu Głównego

Prezes
prof. UO dr hab. Sławomir Górzyński