poezja

Ewa Willaume-Pielka

Pytania i odpowiedzi

Bóg cię nie spyta kim byłeś
co posiadasz i co zrobiłeś
ale spyta ile miłości było w dziele twoim
ilu ludziom pomogłeś, podzieliłeś się swoim
ostatnim groszem, strawą, także czasem wolnym
oraz ile im nocy podarowałeś spokojnych.

Spyta, czy potrafiłeś pomagać w potrzebie
rękę podałeś, przytuliłeś do siebie
uspokoiłeś jakąś przestraszoną duszę
wyciszyłeś nadmiar niepotrzebnych wzruszeń
i pomogłeś wchodzić do Przyszłości.

Czy zatem jest w tobie tak wiele szczerości
że potrafisz rozróżniać
samouwielbienie od samoobrony?
Ludzi należy chronić
przed światem skażanym
oziębłością tych
którzy nie chcą bliźnich zrozumieć.

Bóg cię spyta
a ty odpowiedzieć powinieneś umieć.

Sierpień 2005 w Sopotni Wielkiej pod Pilskiem