nazwiska

Piotr Budny – Szlachcic żyjący w wieku XVIII, zmarł w roku 1757. Był właścicielem wsi Budne Sowięta i ziem przyległych. Piotr Budny miał trzech synów:

  • Macieja (daty nieznane),
  • Franciszka (daty nieznane)
  • Wojciecha (urodzonego w roku 1734, który zmarł po 80 latach – 13. marca 1814 r.)

Imienia małżonki Piotra nie znamy.

Wojciech Budny – Jeden z trzech potomków Piotra Budnego. Urodzony w roku 1734, natomiast zmarł po 80 latach – 13 marca 1814 roku. Poślubił pannę o imieniu Maryanna z domu Olkowska. Wojciech miał trzech synów:

  • Jakuba,
  • Jana
  • Teodora