poezja

Stanisław Leszek Pieniążek

Poszukiwaczu korzeni

Nikt Ci nie stworzył historii rodziny
Tworzyły ją przemijające wieki
Ty tylko odkrywasz nikłe ślady minionych czasów
Historii, którą zatarły losy naszego narodu.

Odkrywasz historię przodków
Pochowaną w pożogach wojen
Zagubioną podczas zaborów i powstań
W skomplikowanych dziejach ludzkości.

Szukasz rodziny, swych korzeni
Odkrywasz coraz to nowe pokolenia,
Chciałbyś sięgnąć jak najdalej wstecz
Cofnąć czas wieków, które przeminęły

Te czasy przeminęły i nie wrócą
Ta jak i nie wrócą Oni, Twoi przodkowie
Odkryłeś ich, przybliżyłeś pokoleniom,
Są tak blisko Ciebie a jednak dzielą Was wieki.

Chciałbyś zatrzymać czas
Pozostać konarem, gałęzią
W drzewie genealogicznym
Jednej, jedynej, naszej wspólnej rodziny

Pozostaw swoje marzenia Bogom
Tylko oni nie przemijają
Odejdziesz w nicość, powrócisz po wiekach
Za sprawą swego potomka, też poszukiwacza.