Warszawskie Towarzystwo Genealogiczne

kontakt

Warszawa
Tel. 00-48-22-620-24-70 w godz. 10.00 – 16.00

w_t_g@poczta.onet.pl
w_t_g@op.pl

Spotkania Towarzystwa odbywają się w Warszawie przy ul. Pięknej 16b (Klub im. Włodzimierza Pietrzaka, róg ul. Pięknej i Mokotowskiej) w ostatni poniedziałek każdego miesiąca o godz. 17.00.

informacje Zarządu Głównego

cele

Cele Warszawskiego Towarzystwa Genealogicznego

Wzajemna pomoc w poszukiwaniach genealogicznych.
Popularyzacja badań genealogicznych, poszukiwania rodzinnych korzeni.

Członkowie WTG maja możliwość:
Doskonalenia wiedzy genealogicznej w zakresie metod i źródeł.
Prezentacji wyników swoich badań w formie prelekcji lub artykulów w biuletynie WTG.

W ramach WTG działają Sekcje, w których Członkowie Stowarzyszenia mogą pełniej realizować swoje rożnorodne zainteresowania badawcze.

wystawy

W ramach naszego stowarzyszenia powstal zespól ds. wystaw. Dotychczasowe wystawy WTG, ukazujace historie rodzin spotkaly sie z duzym zainteresowaniem w srodowisku warszawskim. Przed kolejna wystawa jest mozliwosc udoskonalenia poszczególnych ekspozycji z roku ubieglego pod wzgledem merytorycznym i plastycznym.

Zachecamy kolegów którzy nie uczestniczyli w poprzednich wystawach do przygotowania swoich plansz prezentujacych: rodowe tablice genealogiczne, herby, portrety i zdjecia przodków, ich siedziby itp. Osoby mogace pomóc w organizacji wystawy i przygotowaniu ekspozycji zachecamy do przylaczania sie do Zespolu.

Wystawy maja istotne znaczenie dla zaprezentowania dorobku WTG i popularyzacji badan genealogicznych w srodowisku warszawskim.

W sprawach wystaw (zgloszenie uczestnictwa i róznego typu pomocy w przygotowaniach) prosimy kontaktowac sie z kol. Janem Mioduszewskim (tel. 635-67-92), który jest organizatorem dzialan w tym zakresie.

skład zarządu i komisji rewizyjnej

Walne zebranie WTG 26 I 2004 r. wybrało nowy Zarząd i Komisję Rewizyjną.

Zarząd WTG ukonstytuował się z następującym podziałem funkcji:

prezes – Jan Pągowski
zast.prezesa – Jan Mioduszewski – organizacja wystaw
sekretarz – Krzysztof Kudera
skarbnik – Paweł Korczewski

członkowie Zarządu:

Jan Bielecki – zbiera informacje o nowościach z zakresu genealogii i heraldyki.
Lech Jabłoński – szkolenia w zakresie metod i źródeł.
Adam Pszczółkowski – współpraca ze Związkiem Szlachty Polskiej.
Teresa Zygmunt – prowadzi bibliotekę WTG.

Komisja Rewizyjna

przewodniczący – Andrzej Żółtowski
członkowie: Jerzy Krzymuski, Piotr Mysłakowski.

WTG w mediach

WTG W TELEWIZJI

Saga rodów

Program III TVP kontynuuje emisje cyklu filmów pt. „Saga rodów”. Autorem scenariuszy i narratorem jest czlonek WTG, znany varsavianista, kol. Tadeusz Swiatek. Czterech innych kolegów z WTG uczestniczylo w ramach tego cyklu w programach dotyczacych badanych przez nich rodzin.

Ród Kilinskich (potomków plk. Jana Kilinskiego) prezentowal kol. Jan Pagowski, emisja 25 VI 2003.

Ród Kluczynskich prezentowal kol. Wieslaw Kluczynski, emisja 11 III 2004.

Ród Barszczewskich (25 III 2004) i ród Ochorowiczów (6 V 2004) prezentowal kol. Igor Strojecki.

Ród Kierbedziów prezentowal 8 IV 2004 kol. Lech Jablonski.

Inne emisje:

Telewizja w róznych programach emitowala krótkie informacje o naszej wystawie „Rodowody Warszawiaków” (5-14 IV 2003) i o naszym udziale w Dniach Otwartych Arch. m. st. Warszawy (10-11 X 2003).

WTG W PRASIE

Poszukiwanie korzeni. Wywiad z Janem Pagowskim red. J. Wojciewskiego, „Decydent” Nr 10(48), pazdziernik 2003.

Joanna Tomczak, Genealogia panszczyzniana, „Stolica”, dodatek do „Zycia Warszawy” z dn. 15 XI 2003.

publikacje książkowe członków WTG

Jablonski Lech Tomasz. Dzieje rodziny Kierbedziów. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy. Warszawa 2003.

Myslakowski Piotr. Rodzina ojca Chopina. Migracja i awans. Studio Wyd. Familia. Warszawa 2002.

Pagowski Jan. Dzieje potomków szewca – pulkownika Jana Kilinskiego. Wyd. Kontrast. Warszawa 2002.

Rola Stezycki Andrzej Zygmunt. Opowiesci grójeckie. Wyd. Stowarzyszenie Kolekcjonerów Dziedzictwa Kulturowego Ziemi Kujawsko – Dobrzynskiej. Wloclawek 2002.

Zeranski Franciszek. Historia naszej rodziny – genealogia rodu Zeranskich i rodu Peplowskich herbu Gozdawa. Wyd. Kontrast. Warszawa 2002.

 

członkostwo

WTG skupia osoby badajace dzieje swoich rodzin, a jego glownym celem jest wzajemna pomoc w poszukiwaniach genealogicznych. Stowarzyszenie powstalo w 1993 r. w Warszawie. Do WTG należy ponad 100 Czlonkow bez wzgledu na wiek czy wyksztalcenie. Przewaznie sa to osoby pochodzenia szlacheckiego, ale stowarzyszenie otwarte jest dla wszystkich akceptujacych jego statut.

Na comiesiecznych zebraniach odbywa się prezentacja badan. Referaty i dyskusje przynoszace wymiane doswiadczen badawczych umozliwiaja stale doskonalenie sie w zakresie metodologii. Czlonkow WTG interesuje udzial ich przodkow w walkach narodowowyzwolenczych, sztuce, nauce, polityce itp. Zbieraja informacje o kolejnych siedzibach rodzin, o ich przemieszczeniach na przestrzeni wiekow, o stanie posiadania tych rodzin, o piastowanych przez przodkow urzedach.

Kultywowane sa patriotyczne tradycje rodzinne, Czlonkowie WTG sprawdzaja zgodnosc swych sag rodowych z faktami. Niektorzy doprowadzili swoje rodowody az do XV w. Wieloletnie badania wymagaja duzej wytrwalosci i dociekliwosci, ale rezultaty czesto daja wielka satysfakcje. Systematyczna wspolpraca, wzajemna pomoc w ramach Stowarzyszenia, przyspiesza i ulatwia poszukiwania.

Dla rozwijania wiedzy genealogicznej organizowane sa spotkania z genealogami i heraldykami z naukowych placowek badawczych. Utrzymywane sa kontakty ze Stowarzyszeniami o podobnym charakterze w kraju i za granica.

Komputery w posiadaniu Czlonkow WTG wykorzystywane sa do gromadzenia danych, budowania tablic genealogicznych oraz do genealogicznych poszukiwan internetowych. Na lamach Biuletynu WTG „Quaerenda” zamieszczane sa opracowania genealogiczne Czlonkow WTG oraz zestawienia poszukiwan genealogicznych.

Terenem badan genealogow amatorow sa biblioteki z ich herbarzami i biografiami, ale przede wszystkim archiwa panstwowe i koscielne oraz kancelarie parafialne z ich ksiegami metrykalnymi. Najczestsza forma codziennej wspolpracy to: wymiana wypisow z ksiag metrykalnych, wzajemna informacja o zrodlach.

Kultywowanie wartosci niematerialnych odnajdywanych w dziejach rodzin jest relaksem wobec ogarniajacej wszystkie dziedziny życia społecznego fali komercjalizacji.

UWAGA !
WTG nie prowadzi dzialalnosci gospodarczej. WTG nie przyjmuje takze zamowien na zestawienie czy wykonanie drzew genealogicznych lub rodowodow. Nasze Stowarzyszenie pomaga nowicjuszom i podpowiada jak szukac swoich korzeni, służy rada i pomocą.

 

spotkania

Spotkania Towarzystwa odbywają się w Warszawie przy ul. Pięknej 16b (Klub im. Włodzimierza Pietrzaka, róg ul. Pięknej i Mokotowskiej) w ostatni poniedziałek każdego miesiąca o godz. 17.00.

tematy spotkań

25 września 2006 Temat spotkania: wkrótce, prelegent: wkrótce

26 czerwca 2006 Temat spotkania: Rękopisy z Archiwum Radziwiłłów, jako źródło badań genealogicznych, historycznych i obyczajowych, na przykładzie badań: Ród Strażyców w okresie XVII i XVIII wieku na terenie dawnego Hrabstwa Bialskiego. Prelegent: Irena Szanser

29 maja 2006 Temat spotkania: Ród Mioduszewskich z Podlasia. Prelegent: Jan Mioduszewski

26 kwietnia (środa) 2006 Temat spotkania: Marcello Bacciarelli i jego potomkowie. Prelegent: Ryszard Bacciarelli

27 marca 2006 Temat spotkania: Zawadzcy z Podlasia. Dzieje Rodu. Prelegent: Jarosław Zawadzki

27 lutego 2006 Temat spotkania: Dwieście lat Rodu Uhmów na ziemiach polskich. Prelegent: prof. dr Czesław Uhma

30 stycznia 2006 Temat spotkania: Chopinowie w XIX-wiecznej Warszawie. Prelegent: Andrzej Sikorski. Współautor książki „Rodzina matki Chopina. Mity i rzeczywistość”

28 grudnia 2005 Temat spotkania: Święta Bożego Narodzenia i Nowy Rok w tradycji Rodów. Prelegent: Tadeusz Świątek

28 listopada 2005 Parafia Rozbity Kamień na Podlasiu. Dzieje Rodów. Doświadczenia z badań genealogicznych. Prelegent: Zbigniew Wąsowski, współautor książki: „Monografia Parafii Rozbity Kamień na Podlasiu”

31 października 2005 Temat spotkania: Niedźwieccy herbu Ogończyk. Prelegent: Igor Strojecki

26 września 2005 Temat spotkania: Russoccy herbu Zadora. Prelegent: Tomasz Lenczewski, autor książki „Russoccy herbu Zadora. Zarys monografii rodu.”

27 czerwiec 2005 Temat spotkania: Szlachta Ziemi Ciechanowskiej na przykładzie Rodu Chodkowskich. Prelegent: Adam Pszczółkowski

30 maj 2005 Temat spotkania: Ród Niewiadomskich herbu Prus 1o z odmianą. Prelegent: Wiesław Popiel

25 kwiecień 2005 Temat spotkania: Przodkowie poety Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego. Prelegent: Kira Gałczyńska, córka poety

21 marzec 2005 Temat spotkania: Dzieje Rodu Pancerów herbu własnego. Prelegent: Lech Jabłoński

28 luty 2005 Temat spotkania: Dzieje Rodu Lindleyów. Prelegent: doc. dr hab. Ryszard Żelichowski

31 stycznia 2005 Temat spotkania: Moi przodkowie po kądzieli. Rodziny: Boreccy, von Sckfuss, Włodzcy i inne. Prelegent: Tomasz Kargol

27 grudnia 2004 Temat spotkania: Dzieje Rodu Barszczewskich. Prelegent: Igor Strojecki

29 listopada 2004 Temat spotkania: ¬ródła do historii i genealogii rodzin drobnoszlacheckich województwa podlaskiego ( XV – XVIII wiek ) na przykładzie rodu Łapińskich herbu Lubicz. Prelegent Łukasz Lubicz Łapiński

25 października 2004 Temat spotkania: WARSZAWSKIE DZIEJE RODU CZAJEWICZÓW – LINIA RACIˇŻSKA. Prelegent Lech Jabłoński

27 wrzesien 2004 Temat spotkania: SZLACHTA POLUDNIOWEGO PODLASIA. Prelegent Dr Tadeusz Krawczak

28 czerwiec 2004 Temat spotkania: Rod AWDANCOW – Przodkowie rodziny SKARBEK

31 maj 2004 Temat spotkania: XIX-wieczne NEKROLOGI Kuriera Warszawskiego

26 kwietnia 2004 Temat spotkania: Przodkowie FRYDERYKA CHOPINA w linii meskiej

29 marca 2004 Temat spotkania:Dzieje Rodu Srazycow herbu Krzywda

25 II 02 Genealogia Rodu REJMENTÓW krewnych pisarza Władysława Reymonta, ref. Ewa Rejment Kisiell.

25 III 02 Gdzie jest generał? Tajemnica szczątków gen. Kazimierza PUŁASKIEGO, ref. Andrzej Z. Rola Stężycki.

29 IV 02 POTWORSCY, ref. doc. dr Krzysztof Chłapowski.

28 V 02 Zebranie sprawozdawczo – wyborcze:
1. Sprawozdanie Zarządu z działalności WTG za okres 24 V 99-28 V 02, ref. Jan Pągowski.
2. Wybór nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

21 VI 02 Dzieje rodu LEDÓCHOWSKICH, ref. Stanisław Ledóchowski.

30 IX 02 Szlachta ziemi GRÓJECKIEJ, ref. Andrzej Zygmunt Rola Stężycki. Prelekcja w oparciu o wydaną w 2002r. książkę referenta pt. „Opowieści grójeckie”.

28 X 02 Zofia MAŁACHOWSKA PTAŚNIK w Kazachstanie, ref. Mieczysław Ptaśnik.

18 XI 02 Wymiana doświadczeń z poszukiwań genealogicznych. Wypowiedzi dwunastu członków WTG.

30 XII 02 Szlacheckie obrzędy i obyczaje świąteczne (spotkanie opłatkowe), ref. Zbigniew Sroczyński.

27 I 03 Ród SZALEWICZÓW h. Szaława, ref. Andrzej Szalewicz.

27 II 03 Dzieje potomków szewca – pułkownika Jana KILIŃSKIEGO, ref. Jan Pągowski. Prezentacja książki prelegenta pod tym samym tytułem.

31 III 03 Materiały genealogiczne w Państwowym Archiwum w Sankt Petersburgu, procedury korzystania z odpowiednich zespołów, ref. Zofia Strzyżewska.

28 IV 03 Rodzina WALICKICH, ref. Andrzej Zygmunt Rola Stężycki.

28 V 03 1. Uroczyste zebranie jubileuszowe z okazji X lecia działalności WTG.
2. Wystąpienia okolicznościowe: Alicji Łazarskiej, Jana Pągowskiego i Elizy Przybyłko -Płochockiej.
3. Genealogia Adama MICKIEWICZA, ref. Wiesława Kordaczuk, kustosz  Muzeum Literatury w Warszawie.

30 VI 03 Dzieje rodu CABANOWSKICH, ref. Marek Cabanowski.

29 IX 03 1. Informacja przedstawiciela Kościoła MORMONÓW w Warszawie p. Marcina Kulinicza o działalności Kościoła na rzecz popularyzacji badań genealogicznych.
2. Historia rodziny KIERBEDZIÓW, ref. Lech Jabłoński.

27 X 03 Dzieje rodu ZAKRZEŃSKICH, ref. aktor Janusz Zakrzeński.

24 XI 03 Rodzina POPIELÓW, ref. Wiesław Popiel.

11 XII 03 Tradycja świąteczna Beskidu Śląskiego (spotkanie opłatkowe), ref. Alicja Łazarska.

26 I 04 Zebranie sprawozdawczo-wyborcze.
1. Sprawozdanie z działalności zarządu WTG za okres 28 V 2002 – 26 I 2004, ref. prezes Alicja Łazarska.
2. Wybór nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

23 II 04 1. Wystąpienie programowe prezesa Jana Pągowskiego w związku z rozpoczęciem nowej kadencji.
2. Najpopularniejsze nazwiska w Polsce, ref. Jarosław Zawadzki. Prelekcja w oparciu o książkę referenta „Tysiąc najpopularniejszych nazwisk w Polsce”.

29 III 04 Dzieje rodu STRAŻYCÓW h. Krzywda, ref. Irena Szanser.

26 IV 04 1. Informacja Jana Pągowskiego o współpracy WTG z Towarzystwem Genealogiczno Heraldycznym w Poznaniu.
2. Przodkowie Fryderyka CHOPINA w linii męskiej. Krąg rodzinno – towarzyski rodziny Chopinów, ref. Piotr Mysłakowski.
3. Apel Urszuli JAWORSKIEJ do WTG o wsparcie jej Fundacji wiedzą genealogiczną.

31 V 04 Dziewiętnastowieczne nekrologi „Kuriera Warszawskiego”, ref. Andrzej Tyszka.

28 VI 04 Rod AWDANCOW – Przodkowie rodziny SKARBEK

27 IX 04 Szlachta południowego Podlasia

25 X 04 Warszawskie dzieje rodu CZAJEWICZÓW – LINIA RACIˇŻSKA, ref. Lech Jabłoński

29 XI 04 ¬ródła do historii i genealogii rodzin drobnoszlacheckich województwa podlaskiego ( XV – XVIII wiek ) na przykładzie rodu ŁAPIŃSKICH herbu Lubicz, ref. Łukasz Lubicz Łapiński

27 XII 04 Dzieje Rodu BARSZCZEWSKICH, ref. Igor Strojecki

31 I 05 Moi przodkowie po kądzieli. Rodziny: BORECCY, von SCKFUSS, WŁODZCY i inne, ref. Tomasz Kargol

28 II 05 Dzieje Rodu LINDLEYÓW, ref. doc. dr hab. Ryszard Żelichowski

21 III 05 Dzieje Rodu PANCERÓW herbu własnego, ref. Lech Jabłoński

25 IV 05 Przodkowie poety Konstantego Ildefonsa GAŁCZYŃSKIEGO, ref. Kira Gałczyńska, córka poety

30 V 05 Ród Niewiadomskich herbu Prus 1o z odmianą, ref. Wiesław Popiel

27 VI 05 Szlachta Ziemi Ciechanowskiej na przykładzie Rodu Chodkowskich, ref. Adam Pszczółkowski

26 IX 05 Russoccy herbu Zadora, ref. Tomasz Lenczewski

31 X 05 Niedźwieccy herbu Ogończyk, ref. Igor Strojecki

28 XI 05 Parafia Rozbity Kamień na Podlasiu. Dzieje Rodów. Doświadczenia z badań genealogicznych. Ref. Zbigniew Wąsowski