pther

Polskie Towarzystwo Heraldyczne

informacje bieżące Zarządu Głównego

31 marca 2006 r.
Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Heraldycznego. Sala Lelewelowska Instytutu Historii PAN w Warszawie (Rynek Starego Miasta 29/31), godz. 17:00:
1. Wręczenie dorocznej Nagrody im. Adama Heymowskiego z najlepsze prace z zakresu heraldyki i genealogii za lata 2004-2005
2. Referat laureata Nagrody
3. Spotkanie towarzyskie