nazwiska

historia herbu Trąby

Inne nazwy: Trambi, Tranby, Tres Tubae, Trzy Trąby, Tuba Zawołanie: Brzezina, Trąba

Opis: Trąby, trzy trąby czarne złączone, obrócone względem siebie w polu białym . (Trąby). Tranby, tres tubas nigras transversaliter sibi iunctas in campo albo defert. Jan Długosz, Insignia …, nr 125, s.72 Genus polonicum, simulacionis ignarum. Ród polski, pozornego zapału [obecnie najlepiej oddaje to wyrażenie „słomiany zapał”]. Tłumaczenie Danuta Szopa Jan Długosz, Insignia …, Trąby trzy myśliwe oprawne w cztery strefy, każda z nich złota, w polu białym każda z nawiązaniem złotym, wszystkie trzy końcami cieńszymi jakby się w jedno centrum schodziły. Na hełmie jedni kładą dwie trąby myśliwe zakrzywione do góry, zkorony stojące, z których jedna czarna, druga prawa złota; inni zaś pięć piór strusich. Kasper Niesiecki, Herbarz, t.IX, s. 103 (…) w polu czerwonym trzy trąby myśliwskie czarne o nawiązaniach złotych, złączone ustnikami w gwiazdę. Józef Szymański, Herbarz, s.179 Legenda herbowa: Był przy Leszku Czarnym Tatarzyn chrzczony, którego zwano Ordyńcem, ten gdy jechał na łowy z królem, nadjechał straż abo zagon tatarski. Widząc, iż mu trudno było uciec, począł z nimi mówić językiem ich, „żem ja też jest z rodu waszego i rad z wami do swej ziemie pojadę, tylko mnie posłuchajcie. Jest tu ze mną król polski w tej puszczy, a tak z was przybrawszy się mężów dobrych kilka pojedźcie ze mną, a ja go przywabię trąbą do siebie. Kiedy go pojmamy, będziemy mieć zeń wielki okup”. Pogani mu się dali namówić, on je odwiódł daleko od ludu ich wjechawszy w puszczą; kiedy rozumiał o swych już blisko, dał znać językiem polskim, wrzekomo wołając na psy i trąbiąc, rzekł: „Strzeżcie się, oto pogani”. Ci co przy królu byli, sprawili się porządnie, wywiódłszy pogan w miejsce przestrzenniejsze pojmali, dowiedzieli się sprawy od nich pewnej o wojsku ich. Wskok posłali do zamku krakowskiego po ludzie; oni czekiwają rychło-li im króla przywiodą związanego,,który prędko do nich sam z ludem przyszedłszy, poraził pogany. On Ordyniec prosił króla, aby nań łaskaw był za jego wierną posługę. Król mu powiedział: Z ochotą dam, ocz prosić będziesz”. Prosił o herb, aby go mógł mieć jako insze rycerstwo polskie. Król mu rzekł: „Jakiego chcesz, tedy dam”. On prosił, aby mu dał trąbę, takim kształtem, jaką na sobie miał, królewską. Król ochotnie mu powiedział: „Nie jedną, ale trzy”. Zaraz mu dał i opatrzenie wielkie, a uczynił rycerzem swym. Zwano go długo miasto Jordana panem Ordynem, potem położyli J-, a zwali aż po ten wiek i teraz Jordanem.

Bartosz Paprocki, Gniazdo cnoty, s.1061
Herbowni: Baraniecki, Birzanski, Bleszynski, Boleslawski, Brzezinski, Chaszajdarowicz, Chaszajewicz, Chwalczewski, Ciarnowski, Ciazynski, Ciborowski, Ciecicza, Cyryna, Czaszawski, Czaszynski, Czasnicki, Dawidowicz, Dewicz, Dobinski, Dogiel, Doluski, Dowgielt, Dowgielt, Dowiakowski, Dyakowski, Dzieczkowski, Dziewaltowski, Dziewialtowski Gintowt, Dziokowski, Falczewski, Gasciewicz, Gekowicz, Gintowicz, Gintowt, Gintowtt, Gorzkowski, Grobicki, Hawryllo, Horoch, Hreczycha, Hreczyna, Hryczyna, Hrydziewicz, Iskrzycki, Iwankiewicz, Iwaszkiewicz, Iwaszkowicz, Janakowski, Jardanowski, Jaszczold, Jaszkiewicz, Jaszkowicz, de Johne Jordan z Zakliczyna, Jonakowski, Jordan, Jordanowski, Jurgiowski, Jurhiewicz, Karaszewicz, Kielkiewicz, Kierdej, Kirklewski, Klichnowski, Klichowski, Kolecki, Kolinski, Kolnicki, Kolek, Komajewski, Konkowski, Kosmowski, Kowienicki, Kowinicki, Kownicki, Kowzan, Krakowka, Krakowski, Krzykawski, Kumajewski, Kumanowski, Kumorowski, Kurylowski, Lewkowski, Lutowienski, Lakorski, Letowienski, Michniewski, Michniowski, Michnowski, Mielakowski, Mielakowski, Miekicki, Miekiski, Milakowski, Mleczko, Narbut, Narbutt, Niewier, Niewodzinski, Ocicki, Oczycki, Ostyk, Ostykowicz, Oscik, Oscikowicz, Oscikowski, Osnialowski, Otffinowski, Otfinowski, Oticz, Otwinowski, Pankiewicz, Pankowicz, Piecek, Pieckiewicz, Piecko, Piekiewicz, Piekiewicz, Pienkiewicz, Pienkowski, Pietkiewicz, Pietkiewicz, Piwka, Piwko, Plowienski, Plowinski, Ponkiewicz, Prot, Pszonka, Radziwill, Rogulski, Romaszkiewicz, Rozwadowski, Rusanowski, Rusianowski, Russagowski, Russanowski, Sadkowski, Sierski, Sirewicz, Siruc, Skop, Skopnik, Sobocki, Sosniecki, Sosnicki, Stanczykiewicz, Stanczykiewicz, Stecher, Stojowski, Stojowski Jordan, Strzalka, Swiatorzecki, Swierczowski, Swierszczowski, Swietorzecki, Swierczowski, Swietorzecki, Tokaczewski, Tokara, Tokarzewski, Traba, Tromba, Truszowski, Walawski, Waniorski, Warzycki, Wierszul, Wierszul, Wierszult, Wiesicki, Wincza, Wloczewski, Wojna, Wojno, Wojnowicz, Wolda, Woyna, Woyno, Wylam, Zbrawski, Zwiachelski, Zwiacholski, Zagiel, Zebrawski, Zorawski.

wzmianki

Najwcześniejsze wzmianki: W wyniku unii horodelskiej w 1413 przeniesiony na Litwę. 1435, In Nur. Boleslaus Dux Masoviae (…) servitiis nobis per Adam de Woyny exhibitis et impensis,(…),circa granities Przezdzieckie et super flumine parvo Brok dicto prope Nur situatos,perpetue dando contulit Privilegium. 1489, in Actis terresttibus Drohiciensibus. Petrus Woynowicz scribit se. 1532, ibidem. Joannes filius olim Petri de Woyny scribit se. 1539, ibidem. Roslanus filius Laurentii de Woyny antiqa haeres, Annae filiae Joannis Kamieński, consorti suae bona eadem Woyny attiqa in districtu Bielscensi sita donat. 1545, ibidem. Dom Woynów herbu Trąby Dobra Woyny w ziemi bielskiej, których kilka wsi Wojny Izdebnik, Wojny Dąbrówka Kościelna mniejsza, Wojny Skwarki, Wojny Piecki, Wojny Pogorzel Zagroby, Wojny Stare Jakubowięta, Wojny Stanisławowięta Szlubicz, albo Szuby, Wojny Bakalarze, Wojny Królewięta, albo Króle, Wojny Jakubowięta Krupy, Wojny Piotrosze, Wojny Wawrzyńce. Granice opierają się o Nur, rzekę oraz Brok i do granic Przezdzieckich.

Inne wzmianki: SZLACHTA WYLEGITYMOWANA W KRÓLESTWIE POLSKIM W LATACH 1836-1861 (1867).

¬ródło: SZLACHTA WYLEGITYMOWANA W KRÓLESTWIE POLSKIM W LATACH 1836-1861 (1867) Wykaz nazwisk wg ksiązki pod tym samym tytułem opracowanym jako pierwszy z 5-ciu tomów (Warszawa 2000) w serii Szlachta polska. Publikacja wydana we współpracy Wydawnictwa DiG, Polskiego Wydawnictwa Heraldycznego i Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych. SPIS SZLACHTY KRÓLESTWA POLSKIEGO Z DODANIEM KRÓTKIEJ INFORMACYI O DOWODACH SZLACHECTWA WARSZAWA 1851 Wojno h. TRˇBY. Karol Franciszek (Xawery), syn Piotra 189 Wincenty, syn Franciszka 305 Kazimierz, s. tegoż 306 Antoni Modest, s. Walentego459 Paweł Hilary, s. Józefa 460 Marek Marcelli, s. tegoż 461 Augustyn, s. Felicyana 560 Stanisław, s. Franciszka 561 Alexy Jakób, s. Bonifacego 686 Paweł, s. tegoż 687 Karol, s. Macieja 688 Maciej, s. Idziego 689 Mateusz, s. tegoż 690 Kacper, s. Wawrzyńca 730 Klemens, s. Baltazara 755 Franciszek, s. Józefa 580 Stanisław, s. tegoż 784 Maciej, s. tegoż 785 Wojciech, s. tegoż 786 Dom Wojnów herbu Trąby