W „Słowniku nazwisk współcześnie w Polsce używanych” występuje 77 osób pod nazwiskiem Steinhof: 4 w woj. gdańskim, 22 tarnowskim, 13 kieleckim, 10 opolskim, 6 nowosądeckim, 3 krakowskim; 44 Steinhoff: 17 w woj. katowickim, 16 opolskim, po 4 w krakowskim i nowosądeckim; 1 Steinhofer w woj. opolskim; 4 Steinhoefer w woj. opolskim; 8 w zapisie spolszczonym Sztajnhof w woj. tarnowskim; 21 ze zredukowanym końcowym -f lub hiperpoprawnie -w: Sztajno: 7 w woj. warszawskim, 6 bielskim, 5 katowickim, po 1 w woj. krakowskim, piotrkowskim i skierniewickim.

Historycznie w 1639 r. w Bytowie zapisany został Simon Steinow a w 1661 r. w Ugoszczy Greger Steinow, z wygłosowym hiperpoprawnym -w. W tablicach młyńskich i prestacyjnych starostwa bytowskiego z 1747/48 r. zapisany został w Struszewie Matthias Steinhöfel.

Nazwisko wywodzi się niewątpliwie od nazwy wsi Steinhof. Znanych jest aż 6 takich miejscowości: Steinhof, od 1945 r. Kamieniec w powiecie strzeleckim (Strzelce Opolskie), Kamionka w powiecie mrągowskim, Kijewo w dawnym powiecie miasteckim; Steinhof b.(ei) Misdrow, dziś Murowaniec w Miasteckiem. Był też Angerburg, dziś Matyski w powiecie węgorzewskim. Taką nazwę nosiły też obecne Skrzypy w tymże powiecie. Nazwisko Steihofer jest nazwą mieszkańca podanych wyżej miejscowości, natomiast Steinhöfel odnieść możemy do nazw miejscowości Steinhöfel, dziś Kamienny Most w powiecie stargardzkim lub Przysieka w powiecie strzeleckim.

Edward Breza