stan obecny

W 1992 roku w Polsce było 1756 osób noszących to nazwisko (kobiety i mężczyźni).

wzmianki

Najstarsze wzmianki

Adam Boniecki w „Herbarzu Polskim” odsyła nazwisko Langowski do Łęgowskich.

[ linia z Osówka

OSÓWEK / Parafia Szlachta

Alojzy Łangowski August Józef Łangowski Franciszek & Marta z d. Piesik

??? (ur. 1900 – zm. 1976 ) (ur.? zm. 1980 )

Łangowski Paweł Łangowski Edmund Łangowski Maksymilian & Zuzanna z d. Czajkowska Łangowski Jerzy

(ur. ok. 1920 zm na wojnie ) (ur. 7.01.1929 – zm. ) (ur. 17.09.1932) (ur. 20.01.1934) (ur. 1936 )

kawaler Ż: Lidia z d. Gerent kawaler

D: 1.Stanisława

M: Andrzej

D: 1. Marcin

2. Anna

2. Zdzisław

Ż: Krystyna

D: Dariusz

3. Helena

M: Stywa Grzegorz +

D: 1.Justyna

M. Arkadiusz Kamrowski

D: Paulina

2. Karolina

3. Sławek

4. Teresa

M: Benedykt

D: 1. Sylwia

2. Magdalena

5. Krzysztof +

Ż: Bożena

D: 1. Krzysztofa

6. Jolanta

M 1 voto: Marek

D: 1. Patrycja

2. Iwona

M 2 voto:

3. Klaudia

[ linia z Jerzwałdu

JERZWAŁD / Parafia Dobrzyki

Łangowska Mirosława Łangowski Eugeniusz Łangowska Malgorzata Łangowski Andrzej Łangowska Beata

( ur. 4.07.1959) (ur. 14.08.1962) (ur. 9.08.1964) (ur. 14.03.1971) (ur. 14.03.1971)

M 1 voto: Kowalski Bogdan + Ż: Dorota z d. Klimowicz M: Domeracki Roman Ż: Bogusława (-) M: Masztalerz Mirosław

D: 1. Marcin D: 1. Artur (ur. 1986) D: 1. Marek ( ur.1985) D: 1.Michał Kąkol (ur.1985) D: 1. Konrad Mastalerz ( 26.05.1997)

Ż: Renata z d. 2. Igor (ur. 1998) 2. Ewelina (1986) 2. Łukasz Kąkol 2. Kacper Mastalerz ( ur. 24.11.2000)

D: 1.Wiktoria (ur.2001)

2. Klaudia (2004)

2. Joanna

( -) M: Karcz Michał

D: 1. Karolina

2. Paulina

3. Danuta

M: Otręby Tomasz

D: 1.Patryk

4. Ewa

M 2 voto: Leszek Prądzynski

5. Patrycja

6. Karol

kontakt

Mirosław Mastalerz