Dzianott – stan obecny

Dzianott – w 1992 roku w Polsce żyło 26 osób noszących to nazwisko (kobiety i mężczyźni), połowa z nich w województwie poznańskim. 10 osób o nazwisku Dzianott mieszka poza granicami Polski.

W 2020 roku są 39 żyjące osoby o nazwisku Dzianott: w Polsce 23, w Anglii 3, w USA 13.

Przodkowie Dzianott de Castellati

Rodzina pochodzi z Castasegnii, z włoskiego kantonu Gryzonia w Szwajcarii.

Herb Gianotti z Castasegna

dzianott

Drzewo genealogiczne Dzianott

Ze względu na dużą szerokość drzewa nie można poprawnie wyświetlić całego drzewa na stronie internetowej. Wszystkie linie Dzianott zostały przedstawione w graficznym widoku drzewa genealogicznego w pliku pdf: https://przodek.org/wp-content/uploads/2006/07/dzianott-drzewo-genealogiczne.pdf Pobierz ten plik i wydrukuj – uzyskasz całe, szerokie drzewo genealogiczne Dzianott wraz z opisami.

Kontakt

We wszystkich sprawach dotyczących genealogii Dzianott pisz do:

Dominik Dzianott dominik_dzianott@yahoo.pl