miejsca

Połupanówka

Połupanówka – wieś sołecka znajduje się obecnie na terenie dzisiejszej Ukrainy, gmina Stary Skałat, powiat Skałat (obecnie Podwołoczyska) województwo tarnoploskie. Jadnocześnie leży na Podolu w paśmie Miodoborów, tu swój początek bierze rzeka Gniła (Koryłówka).

Na podstawie danych zebranych z urzędu gminy w Starym Skałacie przedstawimy miejscowość w liczbach. Dane dotyczą okresu do 1939 r. Obszar Połupanówki zajmuje rozmaite tereny, zaznaczyć należy iż znaleźć można tam różne rodzaje klasy ziemi od czarnoziemów do skał. Znana jest zwłaszcza wśród mieszkańców tzw. Marcinowa Skała.

I tak następuje:

 • grunty orne chłopskie- 950 ha
 • grunty pod zabudową- 26 ha
 • skały i drogi- 49 ha

Razem 1025 ha obejmujących teren chłopski

 • grunty orne dworskie- 303 ha
 • las i pozostałe dworskie- 301 ha (skały, drogi, budowle)

Razem 604 ha składających się na tereny dworskie Ogólnie Połupanówka liczyła 1629 ha.

Ilość mieszkańców w 1939 roku na 300 domostw stanowiła 1319 osób. Zróżnicowanie narodowościowe przedstawiało się w sposób następujący:

1. Polacy 78,5% (1058 osób)
2. Ukraińcy 19,5% (258 osób)
3. Żydzi 2% (30 osób)

Ważne daty w historii miejscowości:

1864- budowa kaplicy prawosławnej na Siwej Górze
1866- po epidemii cholery (zmarło 20 osób dorosłych) po raz pierwszy założono cmentarz we wsi; do tego czasu chowano ludzi na polu Sielskiego ze Skałatu.
1894- zbudowano kościół katolicki na Świętej Górze, a parafia powstała w 1913 r. Dzięki temu, że pozostało dużo Polaków nastąpiło rozbudowanie kościoła Katolickiego; za czasów ZSRR znajdowało się tam Muzeum Regionalne.
1913- powstała parafia katolicka
1930- zbudowano szkołę
1931- powstał Dom Ludowy
1934-35- powstało Kółko Rolnicze
1935- zbudowano Kooperatywę (ukraiński sklep)

[ mieszkańcy

W parafii urzędowali następujący księża:

 1. ks. Franciszek Bałut (*1885) lata 1913-1918
 2. ks. Józef Błotnicki (*1883) lata 1918-1923
 3. ks. Tadeusz Klecan (*1889) lata 1923-1925
 4. ks. Kazimierz Lechman (zastępował)
 5. ks. Konstanty Turzański (*1899) lata 1926-1929
 6. ks. Jan Pipusz (*1901) lata 1929-1934
 7. ks. Jan Niemczyk (staruszek) był w 1934 r.
 8. ks. Jan Wüstenberg (staruszek z ZSRR) był w 1935 r.
 9. ks. Franciszek Machowski (*1909) lata 1937-1941
 10. ks. Piotr Sobkowicz (*1909) lata 1941-1945
 11. Duszpasterz Połupanówki, ks. Piotr Sobkowicz, w latach 1943-45 r nie spał na plebanii, ale w kościele, po strychach, piwnicach. Na Polupanówkę banderowcy dokonali napadu 2 stycznia 1944r. Polacy odparli ten atak i napad. Ofiar w ludziach po stronie polskiej nie było. Skończyło się na pożarze domostw.

SPIS BUDYNKÓW MIESZKALNYCH (STAN NA ROK 1940 )

1. Rybak Paweł s. Marcina (*1891,†1934) B
2. Rybak Jan s. Marcina (*1876, †1946)
3. Rybak Jan s. Jana (*1897,†1957) nr 79
4. Wisiecki Wawrzyniec s. Józefa (*1877, †1950) ½ nr 78
5. Pirga Tomasz kupił dom od Leona Wisieckiego ½ nr 78
6. Kuź Michał s. Marcina ( *1905,?) kupił od Michała Czuja
7. Błażków Jan s. Michała (*1885, †1965)
8. Żądło Antoni s. Andrzeja (*1894, †1966) nr 77
9. Tarnawski Ilko s. Józefa (*1893, †1944) B
10. Wisiecki Jan s. Jana (*1882, †1938) żona Anna Sikora (*1882, †1938) B
11. Hajdamacha Paweł s. Antoniego (*1891, †1951) „ślepy Pawcio”
12. Hajdamacha Mikołaj s. Antoniego (*1896,?)B
13. Hajdamacha Piotr s. Grzegorza (*1900,?) B
14. Hajdamacha Iwan s. Grzegorza nr 76
15. Hajdamacha Martin s. Danyły (*1884, †1961)
16. Kuźniak Mikołaj s. Mikoł. (*1887,?) „Zoj” B
17. Lachowicz Józef s. Wawrzyńca (*1907, †1944) „Chyma” B
18. Hercuń Marcin s. Piotra (*1886,†1942)B nr 75
19. Gaczyński Piotr s. Michała (*1891, †1962) nr 74
20. Jarowicki Jakub s. Walentego (*1896, †1955) nr 73
21. Zadorożny Antoni s. Iwana (*1905, †1941) B
22. Antoszczyszyn Józef s. Jana (*1896, †1966) B
23. Żądło Michał s. Józefa (*1877, †1952)
24. Żądło Antoni s. Józefa (*1875, †1950)
25. Kilarowski Józef s. Ignacego (*1904,?) nr 72
26. Jarowicki Mikołaj s. Karola (*1865, †1957) nr 71
27. Wisiecki Antoni s. Pawła (*1907,?) nr 70
28. Antoszczyszyn Mikołaj s. Jana (*1886, †1967) „Mikułko” nr 69
29. Kolisnyk Anton
30. Górniak Maciej s. Marcina (*1912,?) kupił od Michała Popielarza
31. Popielarz Michał s. Józefa (*1878, †1962) nr 68
32. Popielarz Bartłomiej s. Józefa
33. Popielarz Tomasz (*1857, †1940)
34. Lachowicz Jan s. Andrzeja (*1903,?) nr 67
35. Partocki Wojciech (*1886, †1956) B
36. Rybak Wawrzyniec s. Macieja (*1897, †1944)
37. Hercuń Józef s. Jana (*1906, †1968) B
38. Pirga Błażej s. Błażeja (*1882, †1939) ½
39. Rybak Tomasz s. Marcina (*1893,?) żona Anna Pirga ½
40. Gaczyński Józef s. Piotra (*1904,?)
41. Hirniak Wasyl (*1904,?)
42. Baranowski
43. Popielarz Józef s. Bartłomieja (*1904,?) ½
44. Gaczyński Józef s. Jana (*1897,?) ½
45. Antoszczyszyn Józef s. Jana (*1893, †1959) nr 80
46. Lipińska Anna c. … (*1876, †1960)
47. Partocki Józef s. Wojciecha (*1913,?) B
48. Chmura Piotr s. Marcina (*1912,?)
49. Popielarz Mikołaj s. Walentego (*1891, †1926) „Mikodła” nr 81
50. Popielarz Józef s. Walentego (*1883, †1929) Franciszek
51. Kuźniak Teodor s. Kaspra (*1881, †1942) nr 82
52. Kuźniak Michał s. Teodora (*1906,?) B
53. Antoszczyszyn Józef s. Michała (*1896, †1966)
54. Antoszczyszyn Franciszek s.Tomasza (*1874,?) nr 83
55. Boszko Antoni s. Józefa (*1878, †1944) B
56. Kuźniak Stefan s. Mikołaja (*1904, †1961) „Zoj” B
57. Kuźniak Paweł s. Mikołaja (*1898,?) B
58. Popielarz Michał s.Franciszk (*1905, †1950) B
59. Popielarz Franciszek s. Franciszka (*1888, †1963) B
60. Terenda Maciej s. Antoniego (*1903, †1944) nr 66
61. Lachowicz Michał s. Andrzeja (*1906,?)
62. Hajdamacha Michał (*1887, †1971) ½
63. Zadorożny Iwan (*1864, †1937) syn odkupił od Wasyla Zadorożnego ½
64. Lachowicz Marcin
65. Bernad nr 62
66. Dowhań Piotr s. Józefa (*1893, †1965) „Pietka” nr 61
67. Rybak Karol s. Grzegorza (*1871, †1951)
68. Tarnawski Ilko (*1897, †1950)
69. Bernad Józefa c. Jana (*1898, †1927) syn Wiktor (*1924,?) ½
70. Kowalczuk Piotr s. Iwana (*1898,?) zostawił żonę i dzieci ½
71. Wisiecki Marcin s. Grzegorza (*1896,†1968) B
72. Krycuń Antoni (*1890,?) B
73. Krupa Tomasz „Przez dzień” nr 60
74. Wilczyński Wojciech s. Wawrzyńca (*1901,?) „Buśko”
75. Matla Zlatkes (*1890,?) nr 59
76. Pirga Michał s. Józefa (*1907,?) „Kurka”
77. Poznański Piotr s. Józefa (*1914,?) ½
78. Gaczyński Jan s. Jana (*1888, †1981) ½ nr 55
79. Poznański Józef s. Józefa (*1898, †1956) nr 58
80. Wisiecki Józef s. Bartłomieja (*1903, †1966) „Babij”
81. Milinczuk Andrzej (*1900,?) kupił od Józefa Dowhania
82. Wisiecki Marcin s. Tomasza (*1881, †1937)
83. Jarowicki Bartłomiej s. Karola (*1868, †1942)
84. Czuj Piotr s. Prokopa (*1918, †1940) Armia Czerwona
85. Czuj Ołeksa (*1906,?)
86. …
87. Żądło Józef s. Antoniego (*1908, †1964) p. 24 B
88. Wisiecki Stanisław s. Tomasza (*1918, †1941) Armia Czerwona B
89. Popielarz Paweł s. Walentego (*1905,?) B
90. Lachowicz Jan s. Bartłomieja
91. Kilarowski Jan s. Ignacego (*1899, †1958)
92. Salik Piotr (*1905,?)
93. Dowhań Piotr s. Józefa (*1893, †1965) B
94. Krupa Józef (*1883, †1933) „Gulka”
95. Zadorożny Ołeksa s. Prokopa (*1889,?)
96. Zadorożny Paweł s. Prokopa (*1892,?) B
97. Zadorożny Michał s. Prokopa (*1897,?)
98. Bernad Jan s. Józefa (*1905,?) „Gułaj”
99. Kulesza Józef s. Błażeja (*1908,?) B
100. Bernad Rozalia c. … mąż Michał, wyjechali do Kanady, „Kurdulaczka”
101. Gaczyński Wojciech s. Jana „Maśluk”
102. Gaczyński Marcin s. Piotra (*1904,?)
103. Pirga Tomasz s. Jana (*1890, †1934) syn Bronisław (*1923,?)
104. Gładysz Michał s. Kazimierza (*1908,?)
105. Kulesza Błażej s. Piotra (*1878, †1950) B nr 94
106. Komar B
107. Tarnawski „Harbuz”
108. Jaczyński Józef s. Jana (*1897, †196…) nr 53
109. Wilczyński Piotr s. Dominika (*1910, †1944)
110. Żądło Piotr s. Filipa (*1895,?)
111. Kuźniak Piotr s. Mikołaja (*1905,?)
112. Karmelita
113. Kołomyjec Michał s. Hryńka (*1894,?)
114. Gładysz Jan s. Michała (*1892, †1967) „Flaszczynka” nr 57
115. Antoszczyszyn Mikołaj
116. Zadorożny Stefan (*1907,?) nr 56
117. Gaczyński Andrzej (*1862, †1948) nr 52
118. Gaczyński Jan s. Andrzeja (*1886,?)
119. Tarnawski Michał s. Andrzeja (*1901, †196…)
120. Tarnawski Piotr s. Andrzeja (*1903,?) nr 51
121. Pirga Jan s. Jana (*1905,?)
122. KÓŁKO ROLNICZE
123. Lechowicz Wawrzyniec s. Michała (*1901, †196..) kupił Paweł Kuźniak s.Teodora
124. Hajdamacha Wasyl s. Piotra (*1916, †1939 )nr50
125. Jarowicki Stanisław s. Karola (*1871, †1907) Dawidczuk Stefan nr 49
126. Zaryczyński Jantins nr 48
127. Rypuła nr 47
128. Gaczyński
129. Zadorożny Piotr s. Prokopa (*1885, †1944) nr 46
130. Hercuń Michał s. Piotra (*1891, †1975)
131. Kuźniak
132. Bernad Paweł nr 45
133. SZKOŁA POWSZECHNA sprzedał Błażków nr 44
134. Rybak Jan s. Karola (*1911,?)
135. KOOPERATYWA B
136. ….
137. Chruszcz Piotr s. Szymona (*1908,?) nr 96
138. Komar Mateusz „Matewcio”
139. Popielarz „Chadżaj”
140. Grabowy Michał
141. Łeśkiw Mykieta
142. Poznański Stanisław s. Józefa (*1911,?)
143. Buczko
144. Chmura Józef s. Wincentego (*1891,?) nr 99
145. Bojanowski
146. Łeśkiw Bazyli (*1905,?)
147. Pańków Piotr s. Iwana (*1899,?) nr 100 B
148. Kuszak Wawrzyniec s. Franciszka (*1908, †1976) nr 101
149. Buczko Ołeksa (*1905,?) nr 94
150. Kuźniak Tomasz s. Jana (*1911,?)
151. Czernos Wasyl
152. Gaczyński Wojciech s. Jana (*1899, †1964)
153. Hercuń Kazimierz s. Jana (*1908,?)
154. Dowhań Jan s. Antoniego (*1898, †1969) B
155. Hercuń Franciszek „Łopuch”
156. Humeniuk Semen s. Zachara (*1879, †1952) nr 43
157. Terenda Piotr s. Adama (*1887, †1959)
158. Czuj Łukasz s. Pawła (*1882, †1943) nr 42
159. Pocałujko Mikołaj (*1889, †1947)
160. Dowhań Józef s. Antoniego (*1894, †1950) nr 41
161. Hercuń Paweł s. Józefa (*1887, †1949) „Łopuch” nr 40
162. Wilczyński Michał s. Dominika (*1865, †1935) nr 39
163. Komar nr 38
164. Tarnawski Onufry s. Iwana (*1895, †1955) nr 37
165. Komar Franciszek
166. Komar Maciej s. Jakuba (*1889, †1964) nr 36
167. Chruszcz Piotr
168. Bogdanowicz Piotr (*1882, †1936)
169. Sielski Iwan, Gaczyński Wojciech nr 106
170. Lachowicz Michał
171. Maziura – Popielarz Jan s. Franciszka (*1899, †1965) nr 103
172. Gaczyński Marcin s. Piotra (*1902,?) nr 104
173. Popielarz Józef nr 105
174. Gładysz Jan s. Antoniego (*1915,?) [222]
175. Wilczyński Józef s. Dominika (*1905,?)
176. Lachowicz Wawrzyniec
177. Lachowicz Melania
178. Kosidło Stanisław s. Andrzeja (*1909,?) B
179. Popielarz Maciej s. Michała (*1870,?) nr 35
180. Kuźniak Józef s. Wojciecha (*1883,?) nr 34 [224]
181. Kowalczuk Petro s. Semko (*1893,?)
182. Szmyrski Józef s. Michała (*1908,?) nr 33
183. Bohdanowicz Demko s. Mykiety (*1887, †1961) nr 32
184. Lipiński Michał s. Mieczysława (*1869, †1959) nr 31
185. Koleśnik Piotr s. Fiodora (*1903,?) [228]
186. Błażków Michał
187. Karmelita
188. Hajdamacha Sewerko s. Antoniego (*1894,?)
189. ……
190. Bernad Jan s. Józefa (*1905,?) „Raczycha” nr 30
191. ……
192. Poleszczuk Paweł ½
193. Karmelita Michał ½
194. DOM LUDOWY
195. Buczko Semko (*1897, †1919)
196. Dowhań Kazimierz s. Antoniego (*1903,?)
197. Strużek Antoni nr 108
198. Terenda Michał s. Franciszka (*1908,?)
199. Chmura Wicko nr 107
200. Sielski Michał s. Jana (*1898, †1973)
201. Sielski Paweł s. Jana (*1906, 1944) LWP
202. Kuźniak Wawrzyniec s. Wojciecha (*1878, †1962) nr 110
203. Antoszczyszyn Jan
204. Gaczyński Antoni
205. Krupa Szymon
206. KARCZMA Spiegel Mendel nr 24
207. Komar Michał nr 22
208. Kuźniak Jan nr 21
209. Kuźniak Tomasz nr 20
210. Gaczyński Kasper (*1864, †1930) Terenda Adam nr 19
211. Gaczyński Piotr s. Kaspra (*?,†1945) B
212. Hajdemacha Michał
213. Krupa Andrzej s. Piotra (*1893,?)
214. Rypuła kupił Michał Hajdamacha s. Hryńka (*1894,?)
215. Czajkowski Michał s. Jana (*1888,?)
216. Hucalak Wincenty (*1875, †1944) nr 113
217. Górniak Iwan nr 112
218. Urbański Michał s. Jana (*1870, †1914) Jan Kosidło (*1894, †1943)
219. Urbański Jan s. Michała (*1904, †1985) „Dżon” nr 111
220. Bernad Piotr s. Antoniego (*1897, †1960) ½ nr 18
221. Bernad Jan s. Józefa (*1905,?) ½ nr 18
222. Popielarz Onufry nr 17
223. Frejtar Michał kupił Jankowiecki
224. Gaczyński Józef
225. Hajdamacha Iwan s. Piotra (*1893,?) nr 16
226. Łeśkiw Wasyl s. Ołeksy nr 15
227. Tomczuk Iwan (*1896, †1963)
228. Karpo Wasyl
229. Rypuła Jakub s. Andrzeja (*1893, †1946)nr 14
230. Grünhaut „Kałta” nr 13
231. Wąsik Wawrzyniec s. Ludwika (*1897,?) nr 12
232. Wójtowicz Jan s. Wawrzyńca ( *1902,?)
233. Krzywy Michał nr 11
234. Kowalczuk Kiryło s. Semka (*1890, †1957)
235. Ramski Jan s. Władysława „Chyma” nr 9
236. Rypuła Józef s. Jana (*1893, †1955) Rogowski nr 8
237. Rypuła Jan s. Andrzeja (*1891, †1914/1918)
238. Sułyk Bazyli (*1894, †1962) służba folwarczna nr 7
239. Demkowski Andrzej s. Jana (*1897, †1952) nr 6
240. Jagodziński Franciszek s. Walentego (*1898, †1965)
241. Kołtun Józef s. Mikołaja (*1910,?) nr 5
242. Rypuła Jakub, Dowhań
243. Poznachowski czworaki
244. Wojtowicz Jan czworaki
245. Korman Ignacy czworaki
246. …….. czworaki
247. Budynek mieszkalny folwarku – Hausner nr 1-4
248. Wisiecki Piotr służba folwarczna
249. Wisiecki Franciszek
250. Krzywy
251. Wilczyński Michał s. Wojciecha (*1869, †1940) nr 27 [230]
252. Żądło Jakub s. Michała (*1878,?) Józef Rybak s. Jana (*1903, ) nr 28 [229]
253. Koleśnik Piotr [228]
254. Wąsicki Jan s. Józefa (*1887, †1937) nr 29
255. Żądło Józef s. Kazimierza (*1916,?) [223]
256. Koleśnik Maksym
257. Antoszczyszyn Marcin s. Marcina (*1877, †1951) nr 23 [231]
258. Chruszcz Paweł
259. Wisiecki Antoni
260. Antoszczyszyn …, Chruszcz Pawło s. Nestora nr 25 [226]
261. Chruszcz Teodor nr 26
262. Chruszcz Jadwiga adoptowana kuzynka Pawła Olinkiewicza [225]
263. Koleśnik Paweł
264. Koleśnik Piotr s. Teodora (*1903,?) [228]
265. Żądło Michał s. Michała (*1872,?) [224] nr 90
266. Żądło Józef s. Michała (*1884,?) [227]
267. Gładysz Tomasz
268. Sielski Tomasz
269. Kołodij Onufry
270. Kołodij Paweł s. Onufrego B
271. Gładysz Antoni s. Wawrzyńca (*1882,?) „Wasyłunio” [222]
272. …
273. Kozoczek Michał (rabin bezrolny)
274. Kozoczek
275. Pańków Paweł
276. Kowalczuk
277. Rybak Tomasz s. Marcina (*1893,?)
278. Rybak Wojciech
279. Wisiecki Bartłomiej
280. Dowhań Jan
281. Gaczyński Maciej (*1880, 1929)
282. PLEBANIA
283. KOŚCIÓŁ
284. DZWONNICA
285. CERKIEW
286. Kasjan Andrzej
287. Jarowicki Franciszek s. Bartłomieja (*1898, †1968)
288. Moskalik Andrzej
289. Gaczyński Łukarz s. Mikołaja (*1890, †1947) „Johan”
290. Hajduk Franciszka, syn Jan
291. Szmyrski Wojciech s. Józefa (*1901,?)
292. Tarnawski Prokop
293. Kmieć Jan (*1870,?)
294. …
295. Żądło Jan (*1870,?)
296. Hercuń Wojciech
297. Prostajko
298. Hercuń Józef
299. Czyryk Filip s. Jana (*1888,?)
300. Krupa Jan s. Stanisława (*1911,?)
301. Popielarz Franciszek
302. Olinkiewicz Paweł
303. Popielarz Józef
304. Szczepankiewicz
305. Komar Józef „Frejtar”
306. Bogdanowicz

LEGENDA:

1. Numery od 1-114 zostały nadane w 1784 r. i tyle było mieszkań wtedy,
2. „B” budowę domu wykonał aktualny właściciel w 1940 r.,
3. [223] aktualny spis mieszkańców wg nr budynków z 1935 r. na podstawie oryginalnych dokumentów,
4. Pozostałą numerację nadał Stanisław Jarowicki 26 lutego 1993 r. Wykaz ilości mieszkańców w poszczególnych budynkach ukazuje 1281 osób mieszkających w 314 budynkach, z czego wynika, że nie ustalono sześciu rodzin.

[ kontakt

Jeśli ktokolwiek jest w posiadaniu jakichkolwiek informacji o Połupanówce lub rodzinie Jarowickich oraz zna osoby bądź kontakty umożliwiające poszerzenie wiedzy uprzejmie proszę o kontakt telefoniczny, listowny lub pocztą elektroniczną:

Jan Jarowicki, Jaworznia 77, 26-065 Piekoszów, świętokrzyskie, tel. (+48 41) 306-12-70 tel. (+48) 602-20-16-82 tel. (+48) 606-1111-23